Medyum Umut Papaz Büyüsü Büyü Bozma Kara Büyü - Havvas Yapılışı

logo

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 08-20-2018
Saat: 13:50

Medyum Umut Papaz Büyüsü Büyü Bozma Kara Büyü

MedyumUmut Medyum Umut büyü sihir vefk aşk bağlama evlilik şans kader kısmet
Site Map Contacts anasayfa

Medyum Umut
Medyumumut Gerçek Sitesi Medyum umutun sitesi Bursalı Medyum Umut medyumlar medyum Medyum Siteleri Medyum Sitesi Medyum online Sihir-Büyü iptali Cin CinlerTedavisi Kismet Açma Baglama Başarı Aile Geçimsizlikleri Nasip Kismet Rizik Bereketdualari

SON YORUMLAR

Home » Kısmet Açma » Havvas ilmi
yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 22 Kasım 2017 / 15:22

Havvas Yapılışı Havvas Yapılışı

Havvas Yapılışı Bu ilmin şartları Ulemaların temel kaideleri üzerine kurulmuş olup, bu şartlara uyulmazsa yapılan ameller gerçekleşmez. İlk olarak şunu kesinlikle belirtelim ki; İSLAM’A VE KURAN-I KERİM’E VE PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED’E (s.a.v) İMAN NURUNDAN, İRFANDAN UZAKLAŞMIŞ,

ALLAH C.C DOSTLARININ ÖNEMİNİ BİLMEYEN TASAVVUFU BİR FELSEFE OLARAK GÖREN, HER ŞEYİ MADDE PLANINDA GÖRÜP ONA GÖRE ÖLÇÜP BİÇMEYE ÇALIŞAN DOĞULU VE BATILI MÜSTEŞRİKLERİN VE FELSEFECİ METAFİZİKÇİLERİN KENDİ KIT ANLAYIŞLARINA GÖRE UYDURDUKLARI TANIM VE KURALLARA

TABİİ OLMUŞ KİŞİLERİN HAVAS İLMİNDEN YANA HİÇ BİR NASİPLERİ YOKTUR VE OLAMAZDA…BU KİŞİLER OLSA OLSA İSTİDRAC KAPISINDAN İÇERİ GİRMİŞ KENDİNİ BİLMEZ ZAVALLILARDIR..

Havvas Yapılışı

. Allah Teala’nın sırlarından önemli bir kısmı ; harflerinde, isimlerinde ve Ayeti Kerimelerinde olup, bu sırları da Salih kullarına ihsan eder. Nitekim Allah c.c. Kuran-ı Kerimde mümin Suresinin 60. Ayeti Kerime sinde şöyle buyurur: Bismillâhirrahmânirrahîm. Udûnî istecib leküm. (Bana ibadet ve dua edin ki, karşılığını vereyim).

Bu Havas ilmiyle amel etmenin bazı şartları olup, bu şartlar yerine getirilmediği sürece yapılan bir amel asla gerçekleşmez.En az 7 şartın yerine getirilmesi lazımdır…! Bu mübarek ilmin şartları da şöyledir:

1. Kesin karar Yapacağın bir amelden hiçbir zaman şüphe etmemek. Çünkü şüphe yapılan bir ameli bozar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: Üdullâhe ve entüm mûkinûne bil icâbeh.

(Allah’a c.c dua ederken kabul olacağına inanarak dua ediniz). Bu hadisi şerife uyarak, imanı kamil ile amele başlamak ve kalben inanarak Allah’a (Celle Celalüh) yönelmelidir. 2. Sabır etmek Bıkmadan, yorulmadan, usanmadan, tam sabır ve rabıta ile başlamış olduğun işin muvaffakiyetle neticelenmesine kadar devam etmelidir.

Allah Teala hazretleri Kuran-ı Kerimde şöyle buyurmuştur: Yâ eyyühellezîne âmenus birû ve sâbirû ve râbitû vette kullâhe lealleküm tüflihûn. (Ey İman edenler! Sabredin ve sabırlı olma yarışında ileri geçin ve bütün varlığınızla Allah c.c. a bağlanınız. Ve Allah’tan korkun ki, kurtuluşa erişesiniz. Sure-i Al-i İmran, Ayet 200).

Havvas Yapılışı

Çünkü çalışan amacına ulaşır ve her çalışanında bir nasibi vardır. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: Men sabera zafera. (Sabır eden zafer bulur). 3. Sır saklamak Ne yapacağını ne okuduğunu veya üzerinde çalıştığın bir işi hiç kimseye söylememek ve sezdirmemek lazımdır

. Hazreti Muhammed (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurmuştur: İsteînû alâ kadâi havâyiciküm bil kitmân. (Hacetlerinizin husule gelmesi için, sırrınızı saklamakla yardımcı olunuz). Ameli tenha ve kimsenin görmediği bir mahalde yapmak. Hiç kimseyede şöyle böyle yaptım yahut da şunları bunları yaparım deme!

Hazreti Ömer r.a. efendimizin; “Sırrını saklayan kendinden emin olur” sözü meşhurdur. 4. Müttaki olmak Elden geldiğince Manevi yolda yükselmek ve başarıya ulaşmak takva ile olur ki, Cenab-ı Hak, Taha Suresi’nin 132. Ayeti Kerimesinde: Vel âkibetü littakvâ. (Güzel akıbet takva ile elde edilir). diye buyurmuştur

Havvas Yapılışı

. Bunlarda haram yememek, helal yiyip içmek, gıybetten kaçınmak ve gıybet etmemek, yalan söylememek, sıdka ve nasihate önem vermek, kötü gözle bakmamak, insanlara eziyet etmemek ve eziyete dayanmak, insanlara şefkat ve merhametle bakmaktır.

5. Acele etmemek Yapacağın bir ameli acele etmeden huzuru kalp ile yapmak, zihnindeki bütün düşüncelerden (Aile, mal, sevinç, korku, üzüntü vb.) uzak olup, kuvvetini himmetini, iradeni ve arzunu bir noktada topla ki, muradın hasıl olsun. Yaptığın işi severek ve isteyerek yap. Alelade baştan savma yapılan işlerden hayır gelmez. 6. Temiz olmak Devamlı taharet üzere olmalı, bedenin, elbisen ve olduğun yer,

hele hele kalbinin temizliğine çok dikkat et. 7. İcazetli Olmak Bu işi yapan kişinin gerçek bir evliyadan, ilmi ledünde tasarruf sahibi bir Allah c.c dostundan icazetli (İzinli) olması şarttır (MEDYUM, BABA OCAĞI, CİNCİLERDEN vs… İCAZET ALINAMAZ; ÇÜNKÜ ONLARIN KENDİLERİNE HAYRI YOKTUR). İcazetsiz kişi babasız çocuk gibidir. Yani manevi devletin arkanda olması şarttır yoksa HEM YAPTIĞIN İŞ NETİCELENMEZ HEM DE İBLİSLERİN ELİNE DÜŞER YEM OLURSUN NEUZUBİLLAH, ALLAH C.C KORUSUN

Havvas Yapılışı

8. Teşhis etmek Bir kimseye şeriat edepleri dahilinde muhabbet, celp, tefrik, taslit, irsali hatif, davet, hastalandırmak (ZULÜM İÇİN DEĞİL ZALİME HADDİNİ BİLDİRMEK İÇİNDİR AKSİ HALDE YAPANA AĞIR DİYET ÖDETİRLER), hastayı iyileştirmek veya buna benzer ameller yapmak istediğin zaman o kişinin rengini, suretini, boyunun uzunluğu ve kısalığını yaşlı veya genç olduğunu teşhis

(Tanımak) edersin. Şayet bunları bilmiyorsan, o kişinin annesi ismiyle yazarsın. Annesinin ismini de bilmiyorsan Havva olarak kabul eder ve yazarsın. Teşhis isim vermekten daha tesirli olup, daha da tesirlisi teşhis ve isimleri beraber kullanmaktır. 9. Riyazetli olmak, GEREKİRSE ORUÇLU OLMAK Hayvan eti ve hayvandan çıkan süt, bal, yumurta ayrıca soğan, sarımsak veya bunlara benzer kokusu kötü olan gıdalar yememek, midenin de boş veyahut da gereğinden fazla tıka basa tok olmaması lazımdır

. 10. Himmetli olmak Yüce şeyleri sefil işler için alet etme! Zira Hak Teala hazretleri Bakara Suresi’nin 41. Ayeti Kerimesinde şöyle buyurmuştur: Velâ teşterû bi âyâtî semenen kalîlâ.  (Benim Ayetlerimi az bir bahaya satmayın). Allah Teala’nın Ayetlerini kötü işlerde ve kötü niyetlerde kullanmayınız

Havvas Yapılışı

! 11. Amel zamanını bilmek Yapılacak amelin gününü ve saatini iyi tayin edip, gezegenlerin özelliklerine göre yapmak, gerekli tütsü ve drogları. Ayrıca amel günü menkut (Noktalanmış) gün olmamalıdır. Her Arabi ayın, 3. 5. 13. 16. 21 . 24. ve 25. günleri menkut günlerdir.

Hayırlı amellerini bu menkut olan günlerde yapma! Hayırlı ameller Kamerin nurunun ziyade olduğu günlerde, şer ameller ise Kamerin muhaka olduğu (Her Arabi ayın son üç gecesi) günlerde yapılır. 12. Kıbleye yönelmek Bir amel yaparken kıbleye doğru yönelerek yazmak. Yazıları aslına göre düzenlemek ve yerine koymak.

Yazılan isim veya Ayeti Kerime ise geride olan bir kelimeyi veyahut da harfi öne, önde olan bir kelimeyi veya harfi de geriye almamalıdır. Ayrıca yazınında çok güzel olması lazımdır. Yazılan vefk ise vefkin hane sırasına göre rakam veya harfleri yerine koymak, rakamları veya harfleri güzel yazmak ve vefkin hanelerini eşit olarak çizmek lazımdır. 13. Salavat-ı şerife getirmek Her amelden önce ve sonra

Hazreti Muhammed (s.a.v.) e Salavat-ı şerife getirmek. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur: Edduâ beynes salâteyni aleyye lâ yüraddü. (İki salavat arasında yapılan dua geri çevrilmez). Şu mübarek Salavat-ı şerife çok faziletlidir: Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammed in nebiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Havvas Yapılışı

Adede halkıke ve ridâe nefsike vezinete arşike ve midâde kelimâtik. 14. İstihare Her amelden önce İstihare yaparsan, yapacağın işte basiretli olursun. İstiharenin yapılışı şöyledir: İki rekat namaz kılarsın. Birinci rekatta Fatiha ile Kafurun suresini, ikinci rekatta Fatiha ile İhlas suresini okuyup, selam verdikten sonra, şu İstihare duasını 3, 5, veya 7 defa okursun. Okunacak İstihare duası budur

: Allâhümme innî estehîrüke bi ilmike ve estakdirüke bi kudretike ve eselüke min fadlikel azîm. En tübeyyene lî âkibeti emrî (fişşey-i el fülani ve yezküru haceti) Parantez içindeki yazılı ibarede hacet her ne ise içinden geçirirsin. Fein kâne hayran fe eşrahlehü sadrî ve veffiknî li amelihi ve in kâne şerran fasrifhü annî vasrifnî anhü inneke alâ külli şeyin kadîr.

Kalbinde ferahlık ve huzur bulursan yapacağın ameli başaracağına ve de muradına ereceğine inanarak yaparsın. Şayet ruhun daralırsa bırakırsın. Israr edersen senin zararına olur. İstihare tam uyanık bir şekilde ve kalpten Allah Teala’nın kudretine inanarak olmalıdır. Çünkü gerçekleri ve akibeti bilen yalnız O’dur.

15. Ruhanileri hakir (AŞAĞILIK) işlerde kullanmamak Ruhanileri hakir ameller için kullanmak istersen, onlara hakaret etmiş ve aşağılamış olursun. Ruhaniler şeriata göre hareket ettiklerinden dolayı şüpheli olan hiçbir ameli yapmazlar. Onları şeriata aykırı olan işlerde sakın kullanmaya kalkma YOKSA MADDİ VE MANEVİ AĞIR DİYET ÖDETİRLER! Ayrıca istenen her olur olmaz haceti de Ruhanilere sorma!

Havvas Yapılışı

16. Azimetleri ezberlemek Ruhaniyetlere okuyacağın Azimetleri de çok iyi ezberlemeli ve okurken orijinal Kuran Diliyle okumalıdır aksi halde anlamları ve manevi etkisi tersine döner ve zarardan, şeytanları başınıza toplayıp kendinize, ailenize musallat etmekten başka bir şey elde edemezsiniz… Azimeti kitaptan veya levha üzerinden okumak yeterli değildir. Çünkü kalbin yazı ile iştigal olup, gerekli olan huşu gider. Buda erkanların en gereklisi olan teveccühü ortadan kaldırır.

17. Amelin yapılışı Yapacağın bir amelde levha üzerine yazman gerekirse, yazıyı demirden bir mil ile levha üzerine nakşedersin. Kağıt veya deri üzerine ise kamış ile yazarsın. Kamışın ucunu yontacağın zaman üç defa: Âhin, deyip Talak Suresi’nin 3. Ayeti Kerimesi olan şu Ayeti Kerime’yi: Ve men yetevekkel alellâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâliğu emrihi kad cealallâhü li külli şeyin kadrâ. okursun.

Kamışın ucunu kestikten sonra kamışı eline alıp: Kataatü kalemî li ecli ameli kezâ ve kezâ. dersin. Maksadın her ne ise onu söylersin.  Bu şartlardan sonra Ebced hesabını, yirmi sekiz 28 harfin anasırını, harflerin nurani ve zülmanisini, anasırın tabiatlarını, birbirine dost ve düşmanlığını, gezegenlerin özelliklerini, dost ve düşmanlığını, harflerini, buhurlarını,

ayrıca said ile nahıslığını, sonra burçların özelliklerini, dost ve düşmanlığını, kamerin menzillerini, kamerin hangi burçta bulunduğunu, güneşin hangi burçta olduğunu bilmelisin ki vakitlerin sırları zuhur etsin. İnşallah kafidir vesselam…  Ek bölüm olarak… HAVAS İLMİ’NDE ŞER’İ TEVESSÜLÜN ŞARTLARI Havas ilminde;

Havvas Yapılışı

Peygamberleri a.s, Allah c.c dostlarını r.a istenilen şey için vesile kılarken ve ruhanileri çağırıp onlardan bir şey isterken aşağıdaki şartlar dahilinde olması şarttır.Okunan dua veya azimetin manasının bilinmesi bu açıdan çok önemlidir yoksa bilmeden kaş yapayım derken göz çıkarılması an meselesidir aman dikkat… “

İnsanların çoğu tevessülün hakikatini anlamakta hata etmektedirler. Bu nedenle doğru bir tevessülün anlaşılması gereken şeklini açıklayacağız. Bu konuya girmeden bu doğruları belirtelim; Birincisi; Niyetin mutlaka edep dışı bir şey olmamasıdır ve Muhakkak ki tevessül duanın yollarından sadece biridir,

Allah Sübhanehu ve Teala’ya yönelmenin / teveccühün kapılarından bir kapıdır. Hakiki ve asıl maksat sadece Allah Sübhanehü ve Teala’dır. Kendisi vesile yapılan kişi sadece Allah Sübhanehu ve Teala’ ya yaklaşmak için vasıta ve vesiledir. Kim bunun dışında bir şekilde inanırsa şirk koşmuş olur. İkincisi;

Bu vasıta ile tevessül yapan kişi tevessülü ona olan muhabbeti ve onu Allah Sübhanehü ve Teala’nın o vasıtayı (aracıyı) sevdiğine inandığı içindir. Şayet bunun zıttı o kişide ortaya çıksa tevessül yapan kişi o vasıtadan en uzak olan olanı ve onun bu hallerini çirkin görmekle insanların ona karşı en şiddetlisi kesilir. Üçüncüsü; Şayet tevessül yapan kişi / mütevessil, kendisini Allah Teala’ya vesile kıldığı kişinin

Havvas Yapılışı

Allah Teala gibi veya ondan düşük bir durumda kendi başına fayda ve zarar vereceğine inansa şirke girer. Dördüncüsü; Tevessül (dini açıdan illa da) lazım /gerekli ve zaruri bir emir değildir. Duaya olan icabet de tevessüle bağlı değildir. Asıl olan Allah Teala’ya mutlak duadır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır;

“ Kullarım benden sana sorduklarında; ben onlara çok yakınım” “ Deki; İster Allah diye ister Rahman diye dua edin her ne ile dua ederseniz, güzel isimler onun içindir.” Beşincisi ; Ruhanileri çağırıp onlardan bir şey istemeden önce mutlaka yukarıdaki adaba uymalı ve onları da yaratanın ve o özellikleri kendilerine verenin Allah-u Teala c.c olduğunu asla unutmamalıdır.

Bunun için azimet gibi bir şey okunacağı zaman evvela Fatiha, İhlas, Salavatı usulüne göre okuyup Cenab-ı Allah’a c.c maruzatımız neyse duamızı etmeli ve o ruhanilerin bize bir vesile olarak yardımcı olmalarını da istemeliyiz çünkü bize ulaşan her nimet mutlaka bir vesileler, sebepler dairesinde Allah’ın c.c izni ve inayetiyle ulaşır. Günlük hayatımızda da resmi yada gayri resmi bir işimiz olduğu zaman aynı edebi gözetmemiz şarttır.

Havvas Yapılışı

MESELA ; Nasıl resmi makamdaki bir görevliyle işimiz olduğunda ona müracaat edip işimizin yapılması için talepte bulunuyorsak RUHANİLERLE olan irtibat sebebi de bunun gibidir.Bunu şirkle karıştıranlar eğer dünya işlerinde de Allah’a c.c dua etmeden işleri için bir görüşme yapmaya gidip o işin yapılabilmesi için gerekli kişilerle görüşüp yalnız onlardan medet umuyorlarsa yani ;yukarıdaki TEVESSÜL

şartlarına uymazlarsa asıl onların kendileri kendi iddialarına göre yine şirktedirler de haberleri yoktur… KISACASI BU KONULARIN MADDİ MANEVİ, RUHANİ YADA BEŞERİ DİYE BİR AYIRIM ŞEKLİ YOKTUR… USUL OLMADAN VUSUL OLMAZ VESSELAM…[1]

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 22 Kasım 2017 / 15:16

Havvasın Özü havvas nedir Havvasın Özü

Havvasın Özü Havas ilmi genel kanıdaki düşüncelere rağmen sadece harflerin ve sayıların, esmaların veya ayetlerin sırlarından, hikmetlerinden faydalanılarak çeşitli etkiler elde etmek için esmanın veya ayetin kendisi ya da vefki ve bunlara bağlı harf ve sayılar ile tılsımlar kullanılarak ve bu sistem üzerine kurulmuş basit bir ilim veya ilmin metodu değildir. Bu ilimlerin kendisine has özellikleri ve konuları vardır, bu ilmin kendisi ve lisanı evrenseldir. Bu ilimler ruh ve madde ile canlı ve cansız ile harfler ve rakamlar ile yıldız ve burçlar ile nebulalar ve galaksiler ile ses ve renk dalgaları ile kısaca kainatta daha genişi evrende her şeyle bağlantılıdır. 

Bu ilim asırlardır gelmiş geçmiş alimlerin ve ulemanın bir sır gibi gizlediği ve açıkça öğretmediği ve öğretmekten de çekindiği vebal altında kalmaktan korktuğu ilimlerdendir. Bu ilimler de başarılı olmanın ve zarar görmeden ilerlemenin bazı şart ve usulleri vardır. Havas ilmini bilmek ve öğrenmek için önceden bilinmesi gereken kurallar ve önemli noktaları sırası gelince özet olarak anlatmağa çalışacağız, ama bundan önce bilinmesi gereken bu ilim yıldızlar ilminden bilinen veya bilinmeyen sırlarla alemi semalardan gelmiştir. Bu ilim insanlardan önce yani arz oluşmazdan evvel ruhani alemlerde mele küt ve cinler aleminde bilinen ve kullanılan birçok gizlilikleri, esrarı ve acayipliği içinde gizlemiştir. 

Havvasın Özü havvas nedir

Yaşamış olduğumuz bu maddi alemin yasaları ve fiziksel oluşumları manevi alemlerin etki ve yasalarıyla meydana gelmektedir. Bu ilmin kullanılışı melekler ve cinlerden sonra çok eski kavimler ve uygarlıklar tarafından kullanılmıştır bu manevi yasaları öğrenip etkilerine göre gerektiği şekilde uygulamışlardır. İnsanlar bu bilgileri çok çeşitli yollardan elde etmişlerdir. Hatta kimilerine göre mana aleminden gelen varlık veya varlıklar bazı insanlara bu ilmi ve kullanma metodunu öğretmişlerdir. Bu anlattığıma örnek; Bakara süresi 102. ayetinde olan Harut ve Marut isimli iki meleği örnek olarak verebiliriz. 

Gerek ruhani varlıklar veya cinlerin bildiği kelamlar, bizzat insanlar için indirilmiş kutsal kelamları veya esmaları gizlemek ya da rumuzlamak amacıyla çeşitli şekiller, çizgiler veya tılsımlardan oluşan birtakım sayılarla sembolleşen vefkler ve tılsımlar oluşturulmuştur. Bazen de sırf sayılar kullanılarak bu ilim de çok çeşitliliklerle beraber çelişkiler de görülmektedir. Zıtlık veya yanlışlıklar ise bu ilimler kaynağından öğrenilmeyip kolaycılık (Kopyacılık) yolu seçilmiştir. 

Günümüzdeki kitaplar da görülen veya kullanılan tılsımlar yanlış zaman veya yanlış mekanlar da şart ve kaidelerine riayet edilmeden yazılıp hazırlandığından yapılan bir işin çoğu zaman neticeye ulaşmadığını görürüz. Bir de işi karıştıran esas mesele bu tılsım, sembol veya yazıların ilahi isimler ve semboller olmayıp cinler, periler veya ruhani varlık isimlerinden olduğu ibarettir.

Havvasın Özü havvas nedir

Veya çok daha iyisi melek üt aleminden bir melek ismi olduğudur. Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de şudur: Tılsım yazarken eskilerin kullandıkları diller ve yazılar çok eski kavimlerin dillerine göre yazıldığı için günümüze gelene kadar bir çoğu unutulmuş bir çokları da tahribatlara uğratılmıştır.

Bu uygarlıklara ve dillere örnek olarak Mu uygarlığı Atlantis kavimleri ve eski kipti ırkı ile eski İbranice,eski Süryanice ve eski Arapça’nın bazı lehçeleri ve eski Mısır yazıları, lehçeleri ve alfabeleri ki; bugün bunların bir çoğu unutulmuştur. Ve daha sonra esma ve ayetlerin manevi etkisini kullanma halidir ki;

bu da bazı şartlara bağlıdır… Bunlar da özet olarak esma ve ayetlerin anlam ve etkilerinin kudretini bilmektir. Bu halde kendi içinde gruplamaktır. Bunları da şöyle özetleyelim; esma veya ayetin bilinen anlamının yanında bir de batını (gizli) anlamları vardır. Bunlar etki olarak farklı sonuçlar verirler ve sen bilmelisin ki; Kur’an –ı Kerim’in anlamının anahtarını yüce Allah (c.c.) peygamberleri ve onun evliya kullarına ve rahmani olan meleklere lütfetmiştir. 

Şimdi bunu sana biraz daha açayım şöyle ki; sözleri ruhsuz bedenler olarak düşün yani cansız cesetlerin hali olarak işte bu cesetlere ruh vermek sözlerin insan dilinden kelam olarak çıkmasıdır. Ama bu çıkışın mertebeleri ve kudretleri farklı farklıdır. Buna da kelam ilmi derler. Eğer sen hakkıyla dilden çıkan sözlere ruh yüklersen bu durum mecazi anlamdadır. Bu yükleyişle onu kudretlendirebilirsen o kelamla amaçladığın etkiyi hemen elde edersin.

Havvasın Özü havvas nedir

Çünkü kudretlenmiş ruhlar yani yüklenmiş sözler etki sahibidirler ve etkileyici olmasının yanında etkileyicileri de harekete geçirendirler. Bu sırları sana biraz daha açayım bilmiş ol ki; bunların şekli ise iç içe girmiş daireler gibidirler. Yani dairelerden maksat sırların sırlarla örtülü olduğunu anlatmak istedim.

Bir sır kapısını geçmekle mana alemine geçtiğini zannetme araladığın her sır kapısının ardından yeni bir sır kapısı karşına çıkacaktır. Bu sırlar aleminden geçiş süresince karşına çıkacak olan bir sürü engeller olacaktır. Bunları aşmanın yolu başta ihlas olmakla beraber kuvvetli bir iman yapısı irade ve teslimiyet gerektirmektedir.

Bu geçeceğin sır kapılarını her araladığın da başka bir zaman ve boyuta geçeceksin. Tabi ki; sırları çözmekle bitiremezsin. Bu böylece devam eder gider. Bilmen gereken bilgi sorumluluk yükler ve gizli sırlar insana her zaman mutluluk vermez. Bu hal vefk ilminde görülür.

Şöyle ki; nasıl harf üzere tertip olan vefkler nesneye ve cesede, sayı ile tertip olan vefkler ise ruha ve ervaha, karma olanlar ise her ikisine de etki ederse bu daireler de iç içe her hali kapsar ve halden hale geçirtir. Hal diliyle sana sırları tabir eyler her ilimden birer nebze tattırır. Bilmiş ol ki; rakamların, vefklerin ve çizgilerin ya da tılsımların ki; bunlar da harf ve rakamdır.

Havvasın Özü havvas nedir

Bunların da kendilerine özgü incelikleri ve hassaları vardır. Bunların da cümlesinin sırları sırlarla gizlidir. Yani özün özünden gelir. Bunların ve cümlesinin şifa, sevgi, nefret, hikmet ve kahriye v.s. ile ilgisi bu türden etkilerledir. İşte sana anlatılan bu havas ilminin özü dediğimiz halin de hali dediğimiz sırlarla örtülü sırlar dediğimiz hikmet ve ilim ve marifet ile ervahın ve büyük zatların öğrenilen ve öğretilen esma ve ayetlerle harflerin, sayıların, burçların, yıldızların, maddelerin, bitkilerin,

hayvanların, canlı ve cansız nesneler üzerinde etkileriyle insanlar üzerinde dahi nebat ve hayvanata karşı şifa ve sevgi, nefret ile hassalarını inceler ve ayrıca öz olan ilim de; mevsimlerin belli mekanların, kara parçalarının, denizlerin ve ruhani alemlerdeki varlıkların,

cinlerin, perilerin ve meleklerin etkili güçlerini ve ilahi bazı güç ve kudretlerin rica yada minnet edilerek şifa, sevgi ve nefret etkisi ile ve bunun dışında kalan halleri elde etmek için öğrenilen hallerdir. Bu ilimler de bir de ebced ile başlayıp cifir ile devam eden ve ismi harf ilmi olarak bilinen ledün ilmi ve hal ilmi ile birleşen ve bunların tamamının özünü kapsayan özün özü dediğimiz sözün sırrı gelir.

Havvasın Özü havvas nedir

Ehli isen dinle marifetten hikmet eyle velâkin bu anlatacaklarım öyle kişiler içindir ki; onlar anlatacaklarımızı anlar ve de hakkıyla uygular. Bu yazdıklarımızı kavramaya çalış basit bir ilimmiş gibi yırtıp atma anlatacağım şeyleri anlatmam tabi ki olanaksız. Çünkü boynumuzda vebal olur,anlayan olur anlamayan olur,

nasihate uyan olur uymayan olur, ehli olana kapalı kapı yoktur, kalbi sâim olana rumuza gerek yoktur. Bu anlatacağımız olayların gerçekleşmesi ile değil olayların olacağı zamanların yaklaşmasıyla anlayacaksınız. Biz bu imajları ve manaları sisle kaplı bir vadiye dağıttık ama bu gerçekleri ruhsal saflığa ve hikmete ve marifete ulaşmış mütevâzı insanlardan saklamadık hatta açıkça anlattık. Hele nur yüzlü insanlardan hiç saklamadık.

Yüzünde nur olanın kalbinde hikmet pınarları vardır.Kalbe akan ilhamlar beyinde inkişaf eder, ruhunda ilim deryasına dönüşür. Sen o derya da bir gemi aklın ve vicdanın da kaptanın olur ve bunlar ruhun da ve ruhun da Ruh’u Sultan’da son bulur. Kendine kaptan yaparsan nefsini yolculuğun ve seyrin Şeytan ile birlikte yok olur. 

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 22 Kasım 2017 / 15:10

Haset Ve Nazar Haset Ve Nazar

Haset Ve Nazar Haset ve Nazar Haset, bir insanın elindeki nimetin gitmesini temenni etmektir ki, bu şekilde düşünüp o insanın hakkında bazı hilelere teşebbüs etmektir. Bu şekli ile haramdır. Bu hali haset edenin hem kendisi için zararlı hem de olunan için zararlıdır. Bir haset daha vardır ki bu mubahtır. O da bir insan’ın elindeki nimetin gitmesini temenni etmeden aynı nimetin kendisinde de olmasını istemektir ki bu haram değil mubahtır.

Buna gıpta da denir. Efendimiz (S.A.V.) sahih bir hadis-i şerifte ancak iki şey haset edilir: Allah (C.C.) bir insana mal vermiştir, o insan o malı gece gündüz infak eder. (fakir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtır) Bir insana da Allah (C.C.) ilim vermiştir. O insan da ilmi ile amel eder ve insanlara öğretir.

Bir haset daha vardır ki bu, insanın iradesinden değildir. Bir kardeşini malından veya ilminden veya rütbesinden sebep kıskanır. Fakat buna mani olamaz ve o kardeşinden o nimetin gitmesini de istemez. Bu düşüncenin kendinden gitmesi için de çok zorlanır.

Hatta bu düşünce galebe çalınca o kardeşi için hayır dua’da bulunur. Bu da haram değildir. Belki de bu düşüncenin kendisinden gitmesi için nefsi ile mücadele etmesinden sebep sevap kazanır. Haset ekseriyetle düşmanlık ve buğzetmekten ve kendini büyük görmekten ve kendini beğenmekten doğar ki, bu kötü ahlak bir de rütbe sevgisindendir ki bir insan fazla meth-i sena edilince onun reis olmasını makam sahibi olmasını istemez veya olmuşsa elinden gitmesini ister.

Haset Ve Nazar

Bir haset vardır ki insan kendisinden fazla sevildiği hürmet ve saygı gösterildiği için karşısındakini kıskanır. Bir şeyh’in müridleri arasında olduğu gibi ki şeyh bir müride fazla itibar eder ve onu severse onu kıskanırlar. Yusuf (a.s.)’un kardeşleri arasında olduğu gibi. Haset, ayet ve hadis ile sabittir ve inkarın da yolu yoktur. Hasetin Kuran’daki Delilleri Kuran-ı Kerîm’de açık olarak dört yerde haset’ten bahsedilmektedir: “Ehli kitaptan bir çokları, nefislerinden kaynaklanan hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra, kafirler haline çevirmek isterler.”

“Yoksa onlar, Allah (c.c.)’ın lütfundan verdiği şeyler için insanları çekemiyorlar mı?” “Onlar: “Bizi çekemiyorsunuz” diyecekler. Hayır, onlar pek az anlayan kimselerdir.” “Haset ettiğinde haset edenlerin şerrinden” Haset’in Sünnetten Delilleri 1. Zübeyr Ibn-Avvam (r.a.)dan Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyurdu: “Sizden önceki ümmetlerin hastalığı haset ve buğuzdur. Buğuz ise traş edicidir. Saçı traş değil dini traşdır.

(Nasıl ki insan traş olunca saçları ondan gidiyor buğuz edince de dine imana söverek dinden çıkar.” “Canım kabza-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki, inanmadıkça cennet’e giremezsiniz. Sevişmedikçe inanamazsınız. Size bir şey haber vereyim mi ki onu yaptığınız zaman sevişesiniz. Selamı aranızda yayın.” (Tirmizi, Ebu Davut, Ahmet) 2. Enes İbn-i Malik (R.A.)dan: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu;

Haset Ve Nazar

“Buğnzlaşmayın (kızmayın) hasedîleşrneyin, birbirinize sırt çevirmeyen ve kardeş olarak Allah’ın kulları olun. Bir Müslüman’a (DİN) kardeşini üç günden fazla terk etmesi (onunla dargın durması) Helal olmaz.” (BUHARI, MÜSLİM, TlRMlZl, EBU DAVUT) 3. Abdullah ibn-i Busr’den:

Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurdu; “Haset dedikodu ve kahinlik edenler benden değildir, ben de onlardan değilim.” (KENZÜL-UMMAL) 4. Ebu Hureyre (r.a.)dan: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu; “Haset’ten sakının, çünkü ateş odunu yediği gibi haset de sevapları yer.” (EBU DAVUT, İBN-MACE) Nazarın da haset ile alakası vardır, ve haset’ten doğar, insan haset ettiği zaman o içindeki kötü düşünceler gözleri vasıtasıyla haset olunan üzerinde etki eder.

Bu da gözden çıkan zararlı ışınlardır ki tah-ribkardır. Canlı ve cansız eşyada tesirini gösterip tesir eder. Nazar da ayet ve hadis ile sabittir ki inkarın yolu yoktur. NAZAR’IN VARLIĞININ KURANDAKİ DELİLLERİ 1. “Doğrusu o kafirler Kur’an’ı işittikleri vakit az kalsın gözleri ile seni devireceklerdi.” (Kalem 51) Fahreddin Razi ve Hazin’in beyanlarına göre Beni Esved kabilesinden gözünün değmesi ile meşhur kişileri müşrikler

Resulullah’a baktırırlardı. Bu ayet bu hususta nazil olmuştur. 2 “Ve (Yakup (a.s.)) dedi ki oğullarım (Mısır’a) bir kapıdan girmeyin ayrı ayrı kapılardan girin ama ben (ne yapsam) Allah’ın takdir ettiği hiçbir şeyi sizden geri çeviremem. Hüküm yalnız Allah’ındır.

Haset Ve Nazar

Ben ona dayandım. Dayananlar da yalnız ona dayansınlar.” Yakup (AS) oğullarını Bünyamin ile beraber Mısır’a doğru yola çıkarmak için hazırladığında onlara hepsinin bîr kapıdan girmemelerini başka kapılardan girmelerini emretti. Çünkü Yakup (a.s.) onlara göz değmesinden korkmuştur. Muhakkak ki göz değmesi haktır. Biniciyi atından düşürür. Ama ben (ne yapsam)

Allah’ın takdir ettiği hiçbir şeyi sizden geri çeviremem. Yani bu sakındırma Allah’ın kader ve kazasını elbette geri çevirmez. Çünkü Allah bir şey dilerse ona karşı gelinmez ve engel olunmaz. “HÜKÜM Allah’ındır. Ben ona dayandım, dayananlar da O’na dayansınlar.” SÜNNETTEN DELİLLER Ebu Hüreyre (r.a.)’den: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu; “Nazar haktır.”

(Buhari. Müslim) İbn-i Abbas (r.a.)’tan: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu; “Eğer kaderi geçecek bir şey olsaydı nazar olurdu. Eğer nazar olduğunuzu anlarsanız, guslediniz.” (Müslim) Aişe (R. anha)’dan: Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu; “Nazardan Allah’a sığının muhakkak nazar haktır.”

(Müslim) Ebu Ümame ibn-i Sehl ibn-i Huneyf buyurdu ki; Amr b. Rabia, Sehl ibn-i Huneyf’i yıkanırken gördü vücudu çok hoşuna gitti. (Vücudu çok beyaz ve güzel cildi vardı.) Ve ona gözü değdi. Sehl oracıkta rahatsızlandı. Resulullah’a haber gönderildi ve denildi ki Sehl, başını kaldıramıyor,

Haset Ve Nazar

Sehl’e yarayacak bir şey var mı? Resûlullah ona nazar değmiştir, kimden şüphe ediyorsunuz diye sordu. Amr b. Rabia’dan dediler. Onu çağırın buyurdu. Amr gelince ona çıkışarak sizden biriniz kardeşini öldürür. Gördüğünde niçin Allah mübarek etsin demedin buyurdu.

Bunun üzerine Amr yüzünü, ellerini, dirseklerini, topuklarını yanlarını ve izarının içini bir kapta yıkadı. Ve bu suyu Sehl’in üzerine döktü. Sehl kendine geldi. (Ahmed, İbn-i Mace, Nesei) Ürnmü Seleme (r. anha) anlatıyor; Resulullah evinde yüzü sararmış bir cariye gördü. “Ve bunu çarpmışlar bunda göz değmesi var” buyurdu (Buhari) Esma binti Umeys (R. anha) şöyle buyurdu; “

Ya Resulullah Cafer oğullarına nazar isabet ediyor. Onlara okuyayım mı?” Efendimiz (s.a.v.); “Evet, Allah’ın takdirini geçecek bir şey oisaydı nazar olurdu” buyurdular. (Ahmet, Tirmizi, Nesei) Cabir (r.a.)’den: Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu; “Nazar insanı kabre sokar. Deveyi de kazan’a sokar.”

(EbuNaim) Cabir (r.a.)’den: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu; “Allah’ın kaza ve kaderinden sonra ümmetimden ölenlerin ekserisi nazardandır.” (Buhari) Enes (r.a.)’ten: Resulullah (s.a.v.) nazar, yılan, akrep gibi hayvanların sokmasında ve yan tarafta çıkan yaralardan dolayı hastayı okumaya izin verirdi. (Buhari, Müslim, Ebu Davud) Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur;

Haset Ve Nazar

“İnsan, kardeşinde, kendi nefsinde ve mahnda bir acaiplik gördüğü zaman dua etsin. Çünkü nazar, haktır.” (İbn-i kesir) “Efendimiz (s.a.v.) (HZ) Hasan ile Hüseyin’i okur ve ibrahim (a.s.) ismail (a.s.) ile İshak (a.s.)’ı böyle okurdu” buyurdu. (Ibn-i Kesir) Bu delillerden anlaşılıyor ki; a)

Haset, Kur’an ve sünnet ile sabit bilinen bir gerçektir. b) Haset, insandan olduğu gibi cinlerden de olabilir. c) Haset etme bakımından gören ile görmeyen müsavidir. d) insan kendi nefsini malını ve evladını nazar eder. e) Hasedin şerrinden Allah’a sığınmak lazımdır. f) Hasedin şerrinden korunmak için ön tedbirler almak lazımdır. HASETİN SEBEPLERİ 1. DÜŞMANLIK VE BUĞUZ

Allah (C.C.) bu hususta Kur’an-ı Mecid’inde açık olarak beyan ediyor. “Onlar sizinle karşılaştıkları zaman; inandık derler. Kendi başlarına kaldıklarında size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. De ki; öfkenizden ölün, şüphesiz Allah göğüslerin özünü bilir.” 2. BÜYÜKLÜK İlim, mal ve rütbe bakımından kendisinden üstün kimsenin olmasını istemez. Olursa haset eder, tahammül edemez.

Belki kendisi kadar olmasına tahammül edebilir. Fakat kendisinden üstün olmasına tahammül edemez. 3. KENDİNİ BEĞENMEK Kendisinden başkasını beğenmemek ki bu hal insanın küfre gitmesine dahi sebep olur. Şeytan kibri sebebi ile Allah’ın rahmetinden kovuldu. Allah (C.C.) şöyle buyuruyor; “

Haset Ve Nazar

(Şunu da) Hatırla ki, Biz Meleklere; Adem için secde edin demiştik ve onlar da secde etmişlerdi de ancak iblis (etmedi) ben bir çamur olarak yarattığın kişiye secde eder miyim? dedi.” 4. ACAİB GÖRMEK İnsanın yakın akrabası, arkadaşı veya tanıdığı bir kimsenin hiç ihtimal yokken birden alim, zengin veya mevki sahibi olduğunu görünce teaccübünden kıskanır, haset eder.

5. BİR ŞEYİN ELiNDEN GİTMESİNDEN KORKMAK Bir hocanın talebesini kendisinden fazla sevmesinden veya kendisinden fazla onun gözüne girmesinden korkmak, Yusuf (a.s.)un kardeşleri arasında veya bir şeyhin müritleri arasında olan kıskançlık gibi. 6. REİSLİK SEVGİSİ Kendisinden başka kimseden söz edilmesini istemez, sadece kendisinden bahsedilmesini kendi ilminden kendi fenninden bahsedilmesini ister.

Haset Ve Nazar

Başkasının iyiliğinden bahs edilse üzülür kıskanır, başkasının kötülüğünden bahsedilse sevinir. Zamanında ondan üstün insan olduğunun söylenmesine tahammül edemez. 7. ÂDÎ NEFİSLİ OLMAK Düşmanlık, buğz ve kendini büyük görmeden bütün arkadaşlarını iyiliklerinden dolayı kıskanır. Kimsenin iyi ameline, işine, parasına tahammül edemez kıskanır. Bu tür insana da halk arasında kıskanç denir.

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 22 Kasım 2017 / 15:04

DELAiL-i HAYRAT nedir DELAiL-i HAYRAT

DELAiL-i HAYRAT OKUMAYA BAŞLARKEN Delâil-i Hayrat okumaya başlamak isteyen önce başa alınan Resûlullah s.a.v. Efendimizin isimlerini okumakla başlamalıdır. İsimleri okumaya başlarken daha önce anlatıldığı gibi: “MUHAMMED Sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem.

AHMED Sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem.HAMİD Sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem.” diyerek okumalıdır. Böylece her ismin sonunda tazim Salâvatı okuyarak bitirmelidir. Amma daha faziletli olmasını dilerse şöyle okumalıdır. Allahümme salli ve sellim alâ men ismühu

MUHAMMED Sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem Allahümme salli ve sellim alâ men ismühu AHMED Sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem Allahümme salli ve sellim ala men ismühu

HAMİD Sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem O mübarek isimleri, bu şekilde Salâvat-ı Şerifelerle tamamlamış olur. Allah-ü Teâlâ ona salât ve selam eylesin. Allah’ım Muhammed (Ahmed, Hamid) olan zata salât ve selam eyle. Allah-ü Teâlâ ona salât ve selam eylesin.

Yani:Resûlullah (s.a.v.) Efendimize her ismin önünde ve sonunda salât-ü selam okuyarak tamamlar. Böylece okuyanların sevabı boldur. İsimleri okumadan, doğrudan doğruya salâvat-ı şerifelere başlamak caizdir. Ancak en iyisi ve en uygunu Resûlullah (s.a.v.) Efendimizin mübarek isimlerinden başlayıp okumaktır.

HAZA DUÂÜN – NİYYETİ YÜKRAÜ Bismillâhirrahmanirrahîm. Elhamdü Lillahi Rabbil-Âlemin. Hasbiyellahü ve ni’mel Vekil. Vela havle vela kuvvete illa Billah’il Âliyyil Azim. Allahümme inni ebraü min havli ve kuvveti ilâ havlike ve kuvvetike.

DELAiL-i HAYRAT

Allahümme immi etekarrebü ileyke bis-salâtiAlâ Seyyidina Muhammedin Abdike vw Nebiyyike ve Resulike Seyyid’il Mürselin Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Selleme imtisalen li emrike ve tastiken lehu ve muhabbeten fihi ve şavkan ileyhi ve ta’zimen likadrihi ve likevnihi Sallallahü Teâlâ Aleyhi ve Selleme ehlen lizalike fetekabbelha minni bi fazlike vec’alni min ibâdikessalihin ve vaffıkni likıraatiha aleddevami bicahihi indeke ve Sallallahü Alâ Seyyidina Muhammedin ve Âlihi ve Sahbihi ve Sellem…

BU NİYYET DUASI OKUNACAKTIR: Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah’ın adı ile. Âlemlerin Rabbı Allah’a hamd olsun.Allah bana yeter; O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet, ancak Yüce ve Azim olan Allah’ındır. Allah’ım, kendi gücümden ve kuvvetimden ayrılıp Senin gücüne ve kuvvetine sığınırım.

Allah’ım, Nebin, Resulün, Kulun, Resullerin Efendisi Muhammed’e salâvat okumak yolunda Sana yakınlık bulmak istiyorum. Allah-ü Teâlâ Ona salat ve selam eylesin. Bu salâvatı şunun için okuyorum: Emrine uymak, Resulünü tasdik, Ona sevgi, Ona şevk ve Onun şanına tazim…

Böyle bir salâvatla anılmaya lâyıktır. Bu salâvatımı fazlınla kabul eyle; beni salih kullarından kıl; devamlı Salâvat-ı Şerife okumam için bana başarı ihsan eyle.Resulüllah s.a.v. Efendimizin Senin katındaki kadri ve kıymeti hürmetine…

Tekrar, tekrarAllah-ü Teâlâ’nın Efendimiz Muhammed’e s.a.v. âline ve ashabına salât ve selâm eylemesini dilerim. YUKRAÜ KABLE ŞÜRUİD DELÂİL Bismillahirrahmanirrahim Estağfirullah’ el-azîm’ ellezi lâ ilâhe illâ hüvel-Hayy’el kayyume ve etubü ileyhi ve nes’elühüt – tevbete vel-mağfirete vel-hidâyete lena innehu hüvet-tevvab’ür-Rahim. Sübhanallahi velhamdü Lillahi ve lâ ilahe İllallahü Vellâhü Ekberü vela havle vela kuvvete illa Billah-il Aliyy’il- azim…

(11 kez) Hasbünallahü ve ni’mel- vekil… (11 kez) İhlâs-ı Şerif… (11 kez) Bieuzü vel besmeleti… (1 kez) Muavvezeteyni bil-besmeleti… (1 kez) Fatiha-i şerife bil-besmeleti… (1 kez) (“Bil-besmeleti” demek, besmele ile okunacak dua demek. Örneğin, “Fatiha-i şerife bil-besmeleti”

; besmeleyle okunacak fatiha demek. “Bieuzü vel besmeleti”; euzu besmele demek.) DELÂİLE BAŞLAMADAN OKUNACAK… Bismillahirrahmanirrahim… Rahman, Rahim Allah’ın c.c. adı ile.. Azîm Allah’tan bağışlanmamı dilerim. Şöyle ki: Ondan başka İlah yoktur. Hayy Kayyum’dur. Ona tevbemi arz eder, kabulünü dilerim.

Bizim için tevbe, mağfiret hidâyet dileriz. Çünkü O; merhametli, tevbeyi kabul buyuran Zattır. Yüce Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah’a hamd olsun. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür… Güç ve kuvvet ancak Yüce ve Azim olan Allah’ındır.

(11 kere okunacak) Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. (11 kere okunacak) Bundan sonra euzû besmele çekerek İhlâs süresini okur. (11 kere okunacak) Besmele ile Felâk ve Nas süreleri ve besmele ile Fatiha süresi okunur. Bu süreler besmele ile birer kere okunacaktır.

DELAiL-i HAYRAT

Bismillahirrahmanirrahim. Sallalâhü alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. 1. Allahümme salli alâ Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema salleyte alâ İbrahime ve barik alâ Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema barekte alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.

2. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi kema salleyte alâ İbrahime ve barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema barekte alâ âli İbrahime fil-âlemine inneke Hamidün Mecid. 3. Allahümme salli alâ Muhammedin ve âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime ve barik alâ Muhammedin ve âli Muhammedin kema barekte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid.

4. Allahümme salli alâ Muhammedin’in-Nebiyy’il-ümmiyyi ve alâ âli Muhammedin. 5. Allahümme salli alâ Muhammedin abdike ve Resulike. 6. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.

Allahümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema barekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.Allahümme ve tarahhem alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tarahhamte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.Allahümme ve tahannen alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tahannente alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.Allahümme ve sellim alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema sellemte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.

7. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin verham Muhammeden ve alâ Muhammedin ve barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte ve rahimte ve barekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime fil-âlemine inneke Hamidün Mecid. 8. Allahümme salli alâ Muhammedin ‘in-Nebii ve ezvacihi ümmehat’il-mü’minine ve zürriyetihi ve ehli beytihi kema salleyte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid.

DELAiL-i HAYRAT

9. Allahümme berik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema barekte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid. 10. Allahümme dahiyel-medhüvvati ve bariel mesmukâti ve cebbar’elkulubi alâ fıtratiha şekiyyiha ve saidiha’c’al şeraife salâvatike ve nevamiye berekâtike ve re’fete tahannünike ve re’fete tahannünike alâ Muhammedin abdike ve resulikelfatihi lime uğrika vel-hatimi limasebaka vel-mu’lin’ilhakka bil-hakkı ved-damiği liceyşat’il-ebatıli kema hummile faztalaa biemrike bitaatike müstevfizen fi merdatike vaıyen

livahyike hafızan liahdike maziyen alâ nefazi emrike hatta evra kabsen likabisin alâullahi tasılü biehlihi esbabehu bihi hüdiyet’il-kulubü ba’de havdat’il-fiteni vel-ismi ve ebhece muzıhat’il-a’lami ve nairat’il-ahkâmi ve münirat’il-a’lami ve nairat’il-ahkâmi ve münirat’il-İslâmi fehüve eminükel-me’munü ve hazinü ilmikel-Mahzuni ve şehidüke yevm’ed-dini ve beisüke ni’meten ve Resulüke bil-hakkı rahmeten Allahümmefsah lehu fiadnike veczihi müdaafat’il-hyari min fazlike mühennatin lehu gayre mükedderatin min fevzi sevabik’el-mahluli ve cezili ataik’el-ma’luli Allahümme a’li alâ binain-nasi binaehu ve ekrim mesvahü ledeyke ve nüzülehu ve etmim lehu nurehu veczihi min’ibtiasike lehu makbul’eş-şehadeti ve mardiyy’el-mekaleti za mantıkın adlin ve huttatin faslin ve bürhanin azim.

11- innelahe ve melâiketehu yusallune alen-nebiyyi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslimen lebbeykellahümme Rabbi ve sa’dyeke salâvatüllah’il-berr’ir-rahimi vel-melâiket’il-mukarrebine ven-nebiyyine ves-sıddıkine veş-şehedai ves-salihine vema sebbeha leke min şey’in ya Rabbel’âlemine alâ seyyidina Muhammedibn-i Abdillahi hatem’in-nebiyyine ve seyyid’il-mürseline ve imam’il müttakine ve Resuli Rabbilâlemine eş-şahid’il-beşir’id-dai ileyke biiznikessirac’il-müniri aleyhisselâm.

DELAiL-i HAYRAT

12- Allahümmec’al salâvatike ve berekâtike ve rahmetike alâ seyyid’il-mürseline ve imam’il-müttakine ve hatem’in-nebiyyine Muhammedin abdike ve resulike imam’il-hayri ve kaid’il-hayri ve resul’ir-rahmeti Allahümmeb’ashü makamen mahmuden yağbituhu fihil-evvelune vel-âhirune Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid.Allahumme berik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema barekte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid

. 13- Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ve evlâdihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ahl-i beytihi ve asharihi ve ansarihi ve eşyaıhi ve muhibbihi ve ümmetihi ve aleyna maahüm ecmain ya erhamerrahimin. 14- Allahumme salli alâ Muhammedin adade men salla aleyhi ve salli alâ Muhammedin adade men lem yusalli aleyhi ve salli alâ Muhammedin kema emertena bis-salâti aleyni ve salli aleyni kema yuhibbu en yusalla aleyni.

15. Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema emertena en nusalliye aleyhi Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema hüve ehlühu.Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tuhibbü ve terdahü lehu. 16.Allahümme ya Rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin salli alâ Muhammedin ve âli Muhammedin a’tı Muhammeden’id-derecete vel-vesilete fil-cenneti.Allahümme ya Rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin’iczi Muhammeden sallallâhü aleyhi ve selleme ma hüve ehlühu.

17. Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve alâ ehl-i beytihi. 18. Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hatta lâyebka mines-salâti şey’ün verham Muhammeden ve ale Muhammedin hatta lâyebka miner-rahmeti şey’ün ve barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hatta lâyebka minel-bereketi şe’ün ve sellim alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hatta lâyebka mines-selâmi şey’ün.

19. Allahumme salli alâ Muhammedin fil-evveline ve salli alâ Muhammedin fil-ahirine ve salli alâ Muhammedin fin-nebiyyine ve salli alâ Muhammedin fil-mürseline ve salli alâ Muhammedin fil-meleil-a’lâ ilâ yevm’id-din.Allahümme a’tı Muhammedenilvesilete vel-fazilete veş-şerefe ved-derecet’el-kebirete Allahümme inni amentü bimuhammedin velem erehu felâ tahrimni fil-cinani rü’yetehu verzukni suhbetehu ve teveffeni alâ milletihi veskınî min havzıhi meşreben reviyyen saiğan henien lânazmeü ba’dehu ebeden inneke alâ külli şey’in kadir.Allahümme ebliğ ruhe Muhammedin minni tahiyyeten ve selâma.Allahümme ve kema amentü bihi ve lem’erehu felâtâhrimni fil-cinani rü’yetehu.

DELAiL-i HAYRAT

20. Allahümme takabbel şefaate Muhammedin’il-kübra verfa’ derecetehül-ulya ve atihi sü’lehu fil-âhireti vel-ulâ kema ateyte İbrahime ve Musa. 21. Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime ve barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema barekte alâ ibrahime ve alâ âli İbrahime inneke Hamidün Mecid.

22. Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin nebiyyike ve resulike ve İbrahime Halilike ve safiyyike ve Musa Kelimike ve Neciyyike ve İsa Ruhike ve kelimetike ve alâ cemii melâiketike ve resülike ve enbiyaike ve hıyretike min halkike ve asfiyaike ve hassatike ve evliyaike min ehli arzıke ve semaike ve sallallâhü alâ seyyidina Muhammedin adede halkıhi ve rızae nefsihi ve zinete arşıhi ve midade kelimatihi ve kema hüve ehlühu ve küllema zekerehüz – zakirune ve gafele an zikrihil – gafilune ve alâ ehli beytihi ve ıtretihit – tahirine ve sellim teslima.

23. Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ ezvacihi ve zürriyetihi ve alâ cemiin – nebiyyine vel – mürseline vel – melâiketi vel – mukarrebine ve cemii ibadillah’is -salihine adede maamtarat es-semaü münzü beneyteha ve salli alâ Muhammedin adede ma enbet’il-arzu münzü dahavteha ve salli alâ Muhammedin aded’en-nücumi fis-semai feinneke ahşayteha ve salli alâ Muhammedin adede ma teneffeset’il-ervahu münzü halakteha ve salli alâ Muhammedin ma halakte ve matahluku ve maahata bihi ilmüke ve ad’afe zalike.

DELAiL-i HAYRAT

Allahümme salli aleyhim adede halkıke ve rızae nefsike ve zinete arşike ve midade kelimatike ve meblağa ilmike ve ayatike.Allahümme salli aleyhim salâten tefuku ve tafdulü salât’el – musalline aleyhim minel – halkı acmaine kefazlike alâ cemii halkıke.Allahümme salâten daimeten müstemirreted – devami alâ merr’il – leyali vel – ayyami muttassilet’ed – devami lenkıdae leha ve lensırame alâ merr2il – leyali vel – eyyami adede külli vabilin ve tallin.

24-Allahümme salli alâ Muhammedin nebiyyike ve İbrahime Halilike ve alâ cemii enbiyaike ve asfiyaike men ehli arzıke ve semaike adede halkıke ve rızae nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatike ve münteha ilmike ve zinete cemii mahlukatike salâten mükerreten ebeden adede maahsa ilmüke ve mil’e maahsa ilmüke ve ad’afe ma ahsa ilmüke salâten tezidü ve tefuku ve tafdulü salât’el-musalline aleyhim min’el-halkı uzlike alâ cemii halkıke. [ ( Sümme ted’u bihazed’duâi feinnehu mercüvvül-licabeti inşallahü taalâ…ba’des-salâti alâ en-nebiyyi sallalâhü aleyhi ve sellem (not:Çizgili kısım vird olarak okunmamalıdır.)

Allahümmec’alni mimmen lezime millete Nebiyyike Muhammedein sallallâhü aleyhi ve selleme ve azzame hürmetehu ve eazza kelimetehu ve hafıza ahdehu ve zimmetehu ve nasara hizbehu ve da’vetehu ve kessere tabiiyhi ve firkatehu ve vafa zümretehu ve lemyuhalif sebilehu ve sünnetehu. Allahümme inni es’elükel-istimsake bisünnetihi ve euzü bike minel-inhirafi amma cae bihi. Allahümme inni es’elüke min hayri maseeleke minhü Muhammedün Nebiyyüke ve Resulüke Sallallâhü aleyhi ve sellem.

Ve euzü bike min şerri mesteazeke minhü Muhammedün Nebiyyüke ve Resulüke Sallallâhü aleyh, ve sellem. Allahümme’asımni min şer’ilfiteni ve afin min cemiil-mihani ve aslih minni mazahara va ma batana ve nakkı kalbi minel-hıkdivel-hasedi ve lâtec’al aleyye tibaaten liahaden. Allahümme inni es’elükel-ahze biahseni matalemü vet-terke liseyyii matalemü ve es’elüket-tekeffülebirrızkı vez-zühde fil-kifafi vel-mahrace bil-beyani min külli şüphetin vel-felece bis-savabi fi külli huccetin vel-adle fil-gazabi ver-rızai vet-teslime lima yecri bihil-kazaü vel-iktisade fil-fakri vel-gına vet-tevazua filkavli velfi’li vessıdka filciddi vel-hezeli.

Allahümme inne li zunuben fima beyni ve beyneke ve zünuben fima beyni ve beyne halkıke. Allahümme makâne leke minha fağfirhu ve makâme minha lihalkıke fetahammelhü anni ve ağnini bifazlike inneke vasiul-mağfireti Allahümme nevvir bil-ilmi kalbi vesta’mil bitaatike bedeni ve hallis minel-fiteni sırri veşgal bil-itibari fikri ve kıni şerre vesavis-iş-şeytani ve ecirni minhü ya Rahmanü hatta lâyekûne lehu aleyye sultan. Allahümme inni es’elüke min hayri mata’lemü ve euzü bike min şerri mata’lemü inneke ta’lemü ve lâna’lehü ve ente allâm’ül-guyub. Allahümme min zemani haza ve ihdakıl’ıl-fiteni ve tatavüli ahl’il-cür’eti aleyye vestiz’afihim iyyaye.

Allahümmec’alni minke fiiyazin meniin ve hırzin hasinin min cemii halkıke hatta tübelliğani eceli muafen.) (Bu kısım merhum Delâlil-i Hayrat kitabının yazarı tarafından okuyuculara dua olarak sunulmuştur.Salavat-ı Şerif içindeki dualardan biridir.) ] 25-Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede men sallâ aleyhi ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tenbağis-salâtü aleyhi ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tecibüs-salâtü aleyhi ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema emarte en yusalla aleyhi.

26- Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin’illezi nuruhu minnur’il-envari ve eşraka bişuai sırrih’il-esraru. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve alâ ehli beytihil-ebrari ecmain. 27-Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi bahri envarike ve ma’dini esrarike ve lisani huccetike ve arusi memleketike ve imami hazretike ve hatimi enbiyaike.Salâten tedumü bidevamike ve tebka bibekaike salâten turdike ve turdihi ve terda biha anna ya erhamerrahimin.

28-Allahümme Rabbelhilli vel-harami ve Rabb’el-meş’ar’il-harami ve Rabb’el Beytil-harami ve Rabb’er-rükni vel-makami ebliğ liseyyidina ve mevlâna Muhammedin minnes-selâm. 29-Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin seyyid’il-evveline vel-âhirin. Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin fikülli vakatin ve hin. Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin fil-meleila’la ilâ yevm’id-din. Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin hatta terisel-arza ve men aleyha ve ente hayrül-varisin.

30-Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ‘in-nebi’il-ümmiyyi ve alâ âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecidün ve barik alâ Muhammedin’in-nebiil -ümmiyyi kema barekte alâ İbrahime inneke Hamidün Mecid. 31-Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin aded ma ahata bihi ilmüke ve cera bihi kalemüke ve sebakat bihi meşietüke ve sallet aleyhi melâiketüke salâten dimeten bidevamike bakiyeten bifazlike ve ihsanike ilâ ebed’il-ebedi ebeden lânihahayete liebediyetihi ve lâfenae lideymumiyetihi.

Allahümme salli alâ seyyidine Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin adede maahata bihi ilmüke ve ahsahü kitabüke ve şehidet bihi melâiketüke varda an ashabihi verham ümmetehu inneke Hamidün Mecid. 32-Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve alâ cemii ashabi Muhammedin. 33-Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrahime ve barik alâ Muhammedin vealâ âli Muhammedin kema barekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime fil-alemine inneke Hamüdün Mecid.

34-Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede maahata bihi ilmüke. Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede maahsa hü kitabüke. Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretüke. Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mahassasathü iradetüke. Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mateveccehe ileyhi emrüke ve neyhüke. Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mavesiahu sem’uke. Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin adede maahata bihi basaruke.

35-Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede mazekerehüz-zakirun.Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede magafele an zikrihil-gafilun. 36-Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede katr’il-emtari.Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede evrak’il-escari.Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede devabb’il-kıfari.Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede devabb2il-bihari,Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede miyah’il-bihari.Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede maazlame aleyh’il-leylü ve edae aleyh’in-neharu.

37-Allahümme salli alâ seyyidina ve mevâna Muhammedin bil-gudüvvi vel-asali. Allahümme salli , âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedi din aded’er-rimali. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedi’n aded’en nisai ver-ricali. 38. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin rızae nefsike. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin midade kelimatike. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin mil’e semavatike ve arzıke. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin zinete arşıke.

Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin zinete arşıke. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede mahlukatike. Allahümme salli âlâ seyyidina. ve mevlâna Muhammedin efdale salâvatike. 39. Allahümme salli âlâ nebiyyir-rahmeti, Allahümme salli âlâ Şefiil-ümmeti. Allahümme salli âlâ kâşifil-gummeti. Allahümme salli âlâ mücliz-zulmeti Allahümme salli âlâ mulin-ni’meti.Allahümme salli âlâ mü’tir-rahmeti.

40. Allahümme salli âlâ sahib’il-havz’il-mevrudi. Allahümme salli âlâ sahib’il-makam’ü-mahmudi. Allahümme salli âlâ sahib’il-livail-ma’kudi. Allahümme salli âlâ sahib’il-mekân’ü-meşhudi. Allahümme safli alel-mevsufi bil-keremi vel-cudi. Allahümme salli alâ men hüve fis-semai Mahmudün ve fil-arzi Muhammedün. 41. Allahümme salli âlâ sabib iş-şâmmeti. Allahümme salli âlâ sahibil-alâmeti. Allahümme salli alel-mevsu fi bil-kerameti. Allahümme salli alelmahsusi bizzeameti. Allahümme salli âlâ men kâne tuzillüh’ül – gamametü Allahümme salli ala men kâne yera men halfehu kema yera men emamehuAllahümme salli alâş-şefiil-müşaffaiyevm’el-kıyameti.

42. Allahümme salli âlâ sahib’iddaraati. Allahümme salli âlâ sahib’iş-şefaati. Allahümme salli âlâ sahib’il-vesileti. Allahümme salli âlâ sahib’il- fazileti. Allahümme salli âlâ sahib’id-derecet’ir-rafiati. Allahümme salli âlâ sahib’il-hiraveti. Allahümme salli âlâsahib’in – na’leyni. Allahümme salli âlâsahib’il-hücceti. Allahümme salli âlâsahib’il-bürhani. Allahümme salli âlâsahibis-sultani.Allahümme salli âlâ sahib’it-taci. Allahümme salli âlâ sa-hib’il-mi’raci. Allahümme salli âlâ sa-hib’il-kadibi. Allahümme salli âlâ ra-kib’in-necibi. Allahümme salli âlâ ra-kib’il-büraki. Allahümme salli.âlâ muhtenk’is-seb’it-tıbakı.

43. Allahümme salli aleş – şefii ficemül-enami. Allahümme salli âlâ men sebbeha fîkeffîh’ittaamü. Allahümme salli âlâ men beka ileyh’ü-ciz’u ve hanne lifirakıhi. Allahümme salli âlâ men tevessele bihi tayr’ül-felâti. Allahümme salli âlâ men sebbehat fi keffihil-hasatü. Allahümme salli âlâ men teşeffaa ileyh’iz-zabyü biefsahi kelâmın. Allahümme salli âlâ men kellemeh’ûd-dabbü fi-meclisihi maa ashabihil-a’lâmi. 44. Allahümme salli alel-beşir’in-neziri. Allahümme salli ales-sirac’il-müniri. Allahümme salli âlâ men şekâ ileyh’- ü-bairü. Allahümme salli âlâ men te-feccefa nün beyni esabiihil-maün-nemirü. Allahümme salli alet-tahir’ilrıutahhari. Allahümme salliâlâ nur’il-envari. Allahümme salli âlâ meninşakka lehül-kameru. Allahümme salli alet-tiyyib’il-mutayyabi. Allahümme salli aler-resul’il-mukarrabi. Allahümme salli alel-fecr’is-satıi.

Allahümme salli alen-necm’is-sakıbi. Allahümme salli alel-urvet’il-vüska. Allahümme salli âlâ neziri ehl’ilarzı. Allahümme salli aleş-şefii yevm’el-ara. Allahümme salli ales-saki linnasi minel-havzi. Allahümme salli âlâ sahibi liva-il-hamdi. Allahümme salli alel-müşemmiri an said’ü-ciddi. Allahümme sallialel-mûsta’mili fimerdatike gayet’el-cühdi. 45. Allahümme salli alen-nebiy-yil-hatemi. Allahümme salli aler-re-suril-hatemi. Allahümme salli alel-mustafal-kaimi. Allahümme salli âlâ resulike Ebil-kasimi.

46. Allahümme salli âlâ sahib’ilâyati. Allahümme salli âlâ sahib’id-dilâlati. Allahümme salli âlâ sahib’il-işarati. Allahümme salli âla sahib’il-keramati. Allahümme salli âlâ sahib’ilalâmati. Allahümme salli âlâ sahib’ilbeyyinati. Allahümme salli âlâ sahib’il-mucizati. Allahümme salli âlâ sahib’il-havarık’il-adati. 47. Allahümme salli âlâ men sellemet aleyh’il-ahcaruAllahümme salli âlâ men secedet beyne yedeyh’il-eşcaru.

Allahümme salli âlâ men tefettekat min nurih’ü-ezharu. Allahümme salli âlâ men tabet bibereketihis-simaru. Allahümme salli âlâ men ıhdarrat min bakiyyeti veduihileşcaru.Allahümme salli -âlâ men fadat min nurihi cemiul-envaru.Allahümme salli âlâ men bissalâti aleyhi tuhatt’ul-evzaru. Allahümme salli âlâ men bissalâti aleyhi tünalü menazil’ül-ebrari.Allahümme salli âlâ men bissalâti aleyhi yurham’ül-kiba-ru vessığaru. Allahümme salli âlâ men bissalâti aleyhi netanaamü fihazidid-dari ve fi tilkeddari.

Allahümme salli âlâ men bissalâti aleyhi tünalü rah-met’ül-aziz’il-gaffari. 48. Allahümme salli alel-man-sur’ü-müeyyedi. Allahümme salli alel-muhtar’ü-mümeccedi. Allahümme salli. âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin. Allahümme salli âlâ men kâne iza meşa fil-berril-akferi taallakafil-vuhu-şü biezyalihi. Allahümme salli aleyhi ve âlâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslima. Vel-hamdü lillahi Rabb’il-âlemin.

49. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin ve sellim aleyhi veczihi anna ma hüve ehlühu habibüke (selâsen) Allahümme salli âlâ seyyidina îbrahime ve sellim aleyhi veczihi anna ma hüve ehlühu halilüke selâsen. 50. Allahümme salli âlâ na Muhammedin ve âlâ ali seyyidina Muhammedin kema salleyte ve rahim te ve barekte âlâ îbrahime fil-âlemi-innekehamidün Mecidün. Adede halkıke ve rızae nefsike ve zinete ar şike ve midade kelimatike

51. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin adede men salli aleyhi.Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin adede ma sulliye aleyhi.Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin ad’afe ma sulliye aleyhi.Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin kema hüve ehlühu.Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin kema tuhibbü ve terda lehu.

52. Allahümme salli âlâ ruhi seyyidina Muhammedin fil-ervahı ve âlâ cesedihi fil-ecsadi ve âlâ kabrihi fil-kuburi ve âlâ âlihi ve sahbihi ve selüm. 53. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin küllema zekerehüz-zakiruna Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin küllema gafele an-zikrihil-gafilun. 54. Allahümme salli ve sellim âlâ seyyidina Muhammed’in-nebiyyil-ümmiyyi ve ezvacihi ümmehat’it-mü’-minine ve zürriyyetihi ve ehli beytihi salâten ve selâmen tâyuhsa adeddühü-ma ve lâyuktau mededühüma.

55. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin adede maahata bihi ilmüke ve ahsahü kitabüke salâten tekûnü leke rızaen Ve lihakkıhı edaen ve a’tıhil-vesilete vel-fazilete ved-de recet’er-refiate veb’ashü Allahümm’el-makam’el-mahmudellezi vaadtehu veczihi anna mahüve ehlühu ve âlâ cemii ihvanihi minen-nebiyyine ves-sıd-dıkiyne veş-şühedai ves-salihin. 56. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin ve enzilhül-münzel’el-mukarrebe yevnı’el-kıyameti.

57. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin’illahümme tevvic-hü bitac’il-izzi ver-rızai, vel-kerameti. Allahümme a’ti liseyyidina Muhammedin efdale maseeleke linefsihi ve a’tı liseyyidina Muhammedin efdale maseeleke lehu ehadün min halkıke ve a’tı liseyyidina Muhammedin efdale ma-ente. mes’ulün lehu ilâ yevm’il-kıya-meti. 58. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin ve Âdeme ve Nuhin ve îbrahime ve Musa ve îsa ve mabey-nehüm minen-nebiyyine vel-mürseline salâvatüllahi ve selâmühu aleyhim ecmain.

59. Allahümme salli âlâ ebina Âdeme ve ümmina Havvae salâvate melâiketike ve a’tıhima miner-dıdvani hatta turdiyetüma veczi-himallahümme ma cazeyte bihi eben ve ümmen an valideyhima. 60. Allahümme salli âlâ seyyidina Cibrile ve Mikâile ve Israfile ve Azraîle ve hamelet’il-arşi ve alel-melâiketi vel-mukarrebine ve âlâ cemiil-enbiyai vel-mürseline salâvatüllahi ve selâmühu aleyhim ecmain. 61. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin adede maalimte ve mil’e maalimte ve zinete maalimte ve midade kelimatike. 62. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin salâten mevsuleten bilmezidi. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin salâten la tankatıu ebed’el-ebedi ve lâtebidü.

63. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin salâtekelleti salleyte aleyhi ve sellim âlâ seyyidina Muhammedin selâmekellezi sellemte aleyhi veczihi anna ma hüve ehlühu, Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin salâten turdike ve turdihi ve terda biha anna veczihi anna mahüve ehlühu. 64. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin bahri envarike ve madini esrarike ve lisani huccetike ve arusi memleketike ve imami hazretike ve tırazi mülkike ve hazaini rahmelike ve tariki şeriatikel-mütellezzizi bit’evhike insani ayn’il-vücudi vessebebi fikülli mevcudin aynı ayani halkıke mütakaddimi min nuri zıyaike salâten tedumü bidevamike ve tebka bibekaike lâmünteha leha düne ilmike salâten turdike ve turdihi ve terda biha anna ya Rabbel-âlemin.

65. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin adede ma fiilmillahi salâten daimeten bidevami mülkillahi. 66. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin kema salleyte âlâ seyyidina îbrahime ve barik âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ âli seyyidina Muhammedin kema barekte âlâ âli îbrahime fil-âlemine inneke Hamidün Mecidün. Adede halkıke ve rızae nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatike ve adede ma zekereke bihi halkuke fima meda ve adede mahüm zakiru neke fima beka fi külli senetin ve şehrin ve cümuatia ve yevmin ve leyletin ve saatin minessaati ve semmin ve nefesin ve tarfatin ve lemhatin minel-ebedi ilel-ebedi ve abad’id-dünya ve abad’il-âhireti ve eksere min zatike lâyankatıu evvelühu ve lâyenfedü âhıruhu.

67. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin âlâ kadri hübbike fihi. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin âlâ kadri inayetike bihi. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin hakka kadrihi ve mikdarihi. 68. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin salâten tünciyna biha min cemiil-ehvali vel-afati ve takdiy lena biha cemial-hacati ve tutahhiruna biha min cemiis-seyyiaü ve terfauna biha a’led-derecati ve tübelliğuna biha aksal-gayati min cemiilhayrati fil-hayati ve ba’del-memati.

69. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin salât’er-rızai varda an ashabihi rızaer-rıza. 70. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin’is-sabikı lil-halkı nuruhu ve rahmetün lil-âlemine zuhuruhu adede men meda min halkıke Ve men bekiye ve men saide minhümve men şakiye salâten testağrık’ul-adde ve tuhitu bü-haddi salâten lâgayeteleha ve lâmünteha ve lenkıdae salâten daimeten bidevamike ve âlâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalike. 71. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin’illezi mele’te kalbehu min celâlike ve aynehu min cemalike feasbaha ferihan müeyyeden mansuren ve âlâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen vel-hamdü lillahi âlâ zalike. 72. Allahümme salli âlâ seyyidina Ve mevlâna Muhammedin adede evrak’iz-zeytüni ve cemiis-simari.

Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin adede makâne ve yekûnu ve adede ma azleme aleyh’il-leylü ve adae aleyh’in-neharu. Allahümme salli âlâ seyyidina Ve mevlâna Muhammedin ve âlâ âlihi ve ezvacihi ve zürriyetihi adede enfasi ümmetihi. Allahümme bibereket’is-salâti aleyhic’alna bissalâti aleyhi minel’faizine ve âlâ havzıhi minel-varidin’eşşaribine ve bisünnetihi ve taatihi minel-âmiline. Ve lâtahul beynena ve beynehu yevm’eHayameti ya Rabb’elâlemine. Vağfirlena ve livalidiyna ve licemiil-müsUmihe. Elhamdü lillahi Rabbil’âlemin.

73. Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve âlâ âli seyyidina Muhammedin ekremi halkıke ve siraci ufukıke ve efdalı kaimin bihâkkıkel-meb’usi biteysirike ve nfkıke salâten yetevalâ tekrarüha ve telûhü alel-ekvanî envaruha. 74. Allahümme salli ve sellim ve barik âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ âli seyyidina Muhammedin efdali memduhin bikavlike ve eşrefi dain lil-i’tisami bihablike ve hatemi enbiyaike ve rüsülike salâten tübelliğuna fid-dareyni amime fazlike ve keramete rıdvanike ve vaslike.

75. Allahümme salli ve sellim ve barik âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ âli seyyidina Muhammedin ek-rim’il-küremai min ibadike ve eşref’ümünadihe liturukı reşadike ve siraci aktarike ve bilâdike salâten lâtefna ve lâtebidü tübelliğuna biha keramet’el-mezidi. 76. Allahümme salli ve sellim ve barik âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ âli seyyidina Muhammedin’ir-refii makamühül-vacibi tazimühu vehtiramühu salâten lâtankatıu ebeden ve lâtefna sermeden ve lâtanhasıru adeden.

77. Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin kema salleyte âlâ îbrahime ve âlâ âli îbrahime fil-âlemine inneke Hamidün Mecidün. 78. Ve sallillahümme âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin küllema zekerehüz-zakirune ve gafele) an zikrihil-gafilüne. 79. Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin verham Muhammeden ve âle Muhammedin ve barik âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin kema salleyte ve rahimte ve barekte âlâ îbrahime ve âlâ âli îbrahime inneke Hamidün Mecidün.

80. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin’in-nebiyy’il-ümmiyy’it-tahir’il-rnutahhari ve âlâ âlihi ve sellim. 81. Allahümme salli âlâ men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binnasri vel-kevseri veş-şefaati. 82. Allahümme salli âlâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin nebiyy’il-hükmi vel-hikmet’is-sirac’il-vehhac’il-mahsusi bil-huluk’ıl-azimi ve hatm’ir-rüsüli zil-mi’raci ve âlâ âlihi ve ashabihi ve etbaihis-salikine âlâ menhecihil-kavimi. Fea’zimillahürame bihi minhace nücum’ü islâmi ve mesabih’iz-zalâmi el mühteda bihim fi zulmeti leyl’iş şekk’id-daci.

Salâten daimeten müstemirreten ma telatamet fil-ebhur’il-emvacü ve tafe bil-beyt’ü-atikı min külli feccin amikm’ü-huccacü. 83. Ve efdal’üs-salâti vet-teslimi âlâ Muhammedin resulihil-kerimi ve safvetihi minel-ibadi ve şefiil-halaikı fil-miadi sahib’il-makam’il-mahmudi vel-havz’ıl-mevrudi en-nahidı bia’bair-risaleti vet-tebliğ’il-eammi vel-mahsusi bişerefis-siayeti fis-salâh’ü-a’zami sallallâhü aleyhi ve âlâ âlihi salâten daimeten müstemirret’eddevami âlâ merr’il-leya-li vel-eyyami.

84, Fehüve seyyid’ûl-evveline vel-âhirine ve afdal’ül-evveline vel-âhirine aleyhi efdalü salât’il-musalline ve ezkâ selâm’ü-müsellimine ve atyabü zikr’iz-zakirine ve afdalü salâvatillahi ve ahsenü salâvatillahi ve ecellü salâvatillahi ve ecmelü salâvatillahi ve ekmelü salâvatillahi ve esbağu salavatülahi ve etemmü salâvatillahi ve azharu salâvatillahi ve a’zamü salâvatillahi ve ezkâ salâvatillahi ve atyabü salâvatillahi ve ebrekü salâvatillahi ve ezkâ salâvatillahi ve enma salâvatillahi ve evfa salâvatillahi ve esna salâvatillahi ve a’la salâvatillahi ve ekserü salâvatillahi ve ecmau salâvatillahi ve aammü salâvatillahi ve edvemü salâvatillahi ve ebka salâvatillahi ve aazzü salâvatillahi ve erfau salâvatillahi ve a’zamü salâ

-vaüUahi âlâ efdali halkıllahi ve ahseni Halkıllahi ve ecelli halkıllahi ve ekremi halkıllahi ve ecmeli halkıllahi ve ekmeli halkıllahi ve etemmi halkıllahi ve a’zami halkıllahi indallahi Resulillahi ve nebiyyillahi ve habibillahi ve safiyyillahi ve neciyyillahi ve halilla-hi ve veliyyillahi ve eminillahi ve hıyretillahi min halkıllahi ve nuhbetillahi min beriyyetillahi ve safvetillalıi min enbiyâillahi ve urvetillahi ve işmetillahi ve ni’metillahi ve miftahi rahmetillahi el-muhtari min rüsülillahi el-müntahabi min halkıllahi el-faizi bil

-matlabi fil-merhebi vel. merğab’il-muhlasi fima vühibe ekremi meb’usin esdaki kailin encahi şafiin efdali müşaffain’ilemini fimestudias-sadıkı fima bellağa es-sadıı biemri rabbihi- el-muztalü bima hummile akrebi rüsülillahi illallahi ve sileten ve a’zamıhim gaden indallahi menzileten ve fazileten ve ekremi en-biyaîllahil-kiramis-safveti alellahi ve ahabbihim illallahi ve akrabihim zülfa ledellahi ve ekrem’il-halkı alellahi ve ahzahüm ve erdahüm ledellahi ve a’lennasi kadren ve

a’zamihim mahallen ve ekmelihim mehasinen ve fazlen ve efdal’il-enbiyai derecelen ve ekmelihim şeriaten ve eşref il-enbiyai nisaben ve ebyenihim beyanen ve hitaben ve efdalihim mevliden ve mühaceren ve itreten ve ashaben ve ekrem’in-nasi erumeten ve eşrefihim cürsumeten ve hayrihim nefsen ve atharihim kalben ve asdakıhim kavlen ve ezkâhüm fiilen ve esbetihim aslen ve evfahüm ahden ve emkenihim mecden ve ekremihim tab’an ve ahsenihim sun’an ve atyabihim fer’an ve ekserihim taaten ve sem’an ve a’lahüm makamen ve ehlahüm kelâmen ve ezkâhüm selâmen ve ecellihim kadren ve a’zamihim fahren ve esnahüm fahren ve erfaıhim fil-meleil-a’la zikren ve evfahüm ahden ve asdakıhim va’den ve ekserihim şükren.

ve a’lâhüm emren ve ecmelihim sabreri ve ahsenihim hayren ve akrabihimyüsren ve eb’adihim mekânen ve a’zamihim şe’nen ve esbetihim bürhanenve ercahihim mizanen ve evvelinim imanen ve evzahihim beyanen ve ef-sahihim lisanen ve ezharihim sultanen. 85. Allahümme salli âlâ Muhammedin abdike ve resuliken-nebiyy’il-ümmiyyi ve âlâ âli Muhammedin. 86. Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin salâten tekûnü leke rızaen ve lehu cezaen ve lihakkıhi edaen ve a’tıhil-vesilete vel -fazilete vel-makam’el-mahmudellezi vaadtehu veczihi anna ma hüve ehlühu veczihi afdale macazeyte nebiyyen an kavmihi ve resulen an ümmetihi ve salli âlâ cemii ihvanihi minen-nebiyyine ves-salihine ya erhamer-rahimine.

87. Allahümmec’al fezaile salâvatike ve şeraife zekevatike ve nevamiye berekâtike ve avatıfe re’fetike ve rahmetike ve tahiyyetike ve fezaile alâike âlâ Muhammedin seyyid’il-mürseline ve resuli Rabb’il-âlemin. Kaid’il-hayri ve fatih’il-büri ve nebiyy’ir-rahmeti ve seyyid’il-ümmeti. Allahümmeb’ashü makamen mahmuden tüzlifü bihi kurbehu ve tukırru bihi aynehu yağbıtuhu bihil-evvelûne vel-âhirune. Allahümme a’tıhil-fazle vel-fazilete veş-şerefe vel-vesilete ved-derecet’er-refiate vel-menzilet’eş-şamihate. Allahümme a’tı Muhammeden’il- vesilete ve belliğhü me’mulehu vec’alhü evvele şafiin ve evvele müşeffain. Allahümme azzim bürhanehu ve sakkil mizanehu ve eblic hüccetehu verfa fiehli illiyyine derecetehu ve fi a’lel-mukarrebine menziletehu.

Allahümme ahyina âlâ sünnetini ve teveffena âlâ milletihi vec’alna min ehli şefaatihi vahşürna fizümretihi ve. evridna havzahu veskına min ke’sihi gayre hazaya ve lânadimine ve lâşak-kine ve lâmübeddiline ve lâmugayyirine ve lâfatinine ve lâmeftunine âmin ya Rabb’el-âlemine. 88. Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin ve a’tıhil-vesilete vel-fazilete ved-derecet’errefiate veb’ashül-makam’el-mahmud’ellezi vaadtehu maa ihvainhin-nebiyyine sallallâhü âlâ Muhammedin nebiyy’ir-rahmeti ve seyyid’il-ümmeti ve âlâ ebina Ademe ve ümmina Havvae ve men veleda min’en-nebiyyine ves-sıddıkıne veş-şühedai ves-salihine.

Ve salli âlâ melâiketike ecmaine min ehl-is-semavati vel-arazîne ve aleyna maahüm ya erham’er-rahimine. Allahümmeğfirli zünubi ve livalideyye verhamhüma kema rabbeyani sağiren ve li’cemiil-mü’minine vel-mü’minati vel-müslimine vel-müslimat’il-ahyai minhüm vel-emvati ve tabi beynena ve beynehüm bil-hayrati rabbigfir verham ve ente hayr’ür-rahimine ve lahavle ve lâkuvvete illâ billah’il-aliyy’il-azimi.

89. Allahümme salli âlâ seyyidi na Muhammedin nur’il-envari ve sır-r’il-esrari ve seyyid’il-ebrari ve zeyn’il-mürselin’el-ahyari ve ekremi men azleme aleyh’il-leylü ve eşraka aleyh’in-neharu ve adede manezele min evvel’id-dünya ilâ âhiriha min katr’il-emtari ve adede manebete min evvel’id-dünya ilâ âhiriha minen-nebati vel-eşcari salâten daimeten bidevami mülk’illah’il-vahid’il-kahhari. 90. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin salâten tükrimü biha mesvahü ve tüşerrifü biha ukbahü ve tübelliğu biha yevm’el-kıyameti müna-hü ve rızahü hazih’is-salâtü tazimen lihakkıke ya Muhammed.

91. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin haür-rahmeti ve mi-mal-mülki ve dal’üd-devam’is-seyyid’il-kâmil’il-fatih’il-hatimi adede mafiilmike kâinün ev kad kâne küllema zekereke ve zekerehüz-zakirune ve küllema gafele an zikrike ve zikrihil-gafi-lune salâten daimeten bidevamike ba-kıyeten bibekaike lâmünteha leha dune ilmike inneke âlâ külli şey’in kadirun. 92. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin’in-nebiyy’il-ümmiyyi ve âlâ âli Muhammedin’illezi hüve ebha şümus’il-hüda nuren ve ebheruha ve esyer’ül-enbiyai fahren ve eşheruha ‘ ve nuruhu ezheru envar’il-enbiyai ve eşrefüha ve evzahuha ve ezkâ’l-ha-likati ahlâkan ve atharuha ve ekremüha halkan ve a’delüha.

93. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin’in-nebiyy’il-ümmiyyi ve âlâ âli Muhammedin’illezi hüve ebha minel-kamer’it-tammi ve ekremü mines-sahab’il-mürseleti vel-bahr’il-hat-mi. 94. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin’in-nebiyy’il-ümmiyyi ve âlâ âli Muhammedin’illezi kurinet’il-bereketü bizatihi ve mahyahü ve taat-tarat’il-avalimü bıtiybi zikrihi ve reyyahü. 95. Allahümme salli âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ âlihi ve sellim. 96. Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin ve barik âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin verham Muhammeden ve âle Muhammedin kema salleyte ve barekte ve terahhemte âlâ îbrahime ve âlâ âli îbrahime inneke Hamidün Mecidün.

97. Allahümme salli âlâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulik’en-nebiyy’il-timmiyyi ve âlâ âli Muhammedin. 98. Allahümme salli âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin mil’ed-dünya ve mil’el-âhireti ve barik âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin mil’ed-dünya ve mil’el-âhireti verham Muhammeden ve âle Muhammedin mil’ed-dünya ve mil’el-âhireti veczi Muhammeden ve âle Muhammedin mil’ed-dünya ve mil’el-âhireti ve sellim âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin mil’ed-dünya ve mil’el-âhireti.

99. Allahümme salli âlâ Muhammedin kema emertena en nusalliye aleyhi ve salli âlâ Muhammedin kema yenbaği en yusalla aleyhi. 100. Allahümme salli âlâ nebiyyik’el-Mustafa mücteba ve eminike âlâ vahyis-semai. 

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 22 Kasım 2017 / 14:24

Cevşen-i Kebirin Havassı Cevşen-i Kebirin Havassı

Cevşen-i Kebirin Havassı Cevşen’de çok gizli sırlar mevcuttur. Cevşen, Hz. Peygamber ve ümmetine hediye edilmiş emsalsiz bir sırr-ı pür-esrar bir hazinedir. Hz. Ali (K.A.V.) ve ondan torunu İmam Zeynelabidin (S) tavasutuyla nakledilen çok önemli dualardan biridir.

Cevşen-i Kebir’in zırh mesabesinde olduğu Hz. Peygamber tarafından nakledilmiştir. Uhud’da Cebrail tarafından Hz. Peygamber’e zırh olarak indirilmiş ve ümmetine teşmil olunmuştur.

Cevşen’in bir çok derde deva, müşküllere çare olduğu ehl-i havas indinde tecrübeyle sabittir. İzzet ve ikram bulmak için: Ya hayre’l-gafirin, Ya hayre’l- fatihin, Ya hayre’n-nasırin, Ya hayre’l- hakimin, Ya hayre’r- razıkin, Ya hayre’l- varisin, Ya hayre’l- hamidin, Ya hayre’z- zakirin,

Ya hayre’l- münzilin, Ya hayre’l- muhsinin. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. Zafer bulmak için:

Cevşen-i Kebirin Havassı

Ya men lehü’l-izzeti ve’l-cemal, Ya men lehü’l-kudreti ve’l-kemal, Ya men lehü’l-mülk ve’l-celal, Ya men hüve’l-kebirü’l-müte’al, Ya münşiye’s-sehabu’s-sıkal, Ya men hüve şedidu’l-muhal, Ya men hüve seri’u’l-hisab, Ya men hüve şedidu’l-ikab, Ya men hüve indehu hüsnü’s-sevab,

Ya men hüve indehu ümmü’l-kitab. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. Kalplerde kabul bulmak ve bir kimseyi yanına getirtmek için:

Allahümme inni es’elüke bismike ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan, ya Rıdvan, ya Sultan, ya Gufran, ya Subhan, ya Müste’an, ya Za’l-menni ve’l-beyan. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. Sihrin, afet ve belaların def’i için:

Cevşen-i Kebirin Havassı

Ya men tevada’a küllü şey’in li-azametihi, Ya men estesleme küllü şey’in li-kudretihi, Ya men zelle küllü şey’in li-izzetihi, Ya men hada’a küllü şey’in li-heybetihi, Ya men enkada küllü şey’in li-heybetihi, Ya men enkada küllü şey’in min haşyetihi, Ya men teşakkakati’l-cibal min mehafetihi,

Ya men kameti’s-semavat bi-emrihi, Ya men estakarrati’l-ardun bi-iznihi, Ya men yusebbihu’r-ra’du bi-hamdihi, Ya men la ya’tedi ala ehli memleketihi. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. İşlerin iyi neticelenmesi için: Ya Gafire’l-hataya, ya Kaşife’l-belaya, ya

Cevşen-i Kebirin Havassı

Müntehiye’l-recaya, ya Müczile’l-ataya, ya Vahibe’l-hedaya, ya Razıka’l-beraya, ya Kadıya’l-menaya, ya Samie’l-şekaya, ya Ba’ise’l-beraya, ya Mutlike’l-usera. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar. Yüce mertebelere ulaşmak için: Ya Za’l-hamdi ve’s-sena, ya Za’l-fahri ve’l-beha, ya Za’l-ahdi ve’l-vefa, ya Za’l-afvi ve’r-rıda, ya Za’l-menni ve’l-ata, ya Za’l-fasl ve’l-kada, ya Za’l-izzi ve’l-beka, ya Za’l-elai ve’n-ne’ama. Subhaneke ya ilahe illa entel emanul eman halisna mine’n-nar.

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 22 Kasım 2017 / 14:18

Celcelûtiye’nin Havas ve Esrarı Celcelûtiye'nin Havas ve Esrarı

Celcelûtiye’nin Havas ve Esrarı Celcelûtiye, Süryânîce “Bedî” demektir. Bedi’ anlamı: Eşi ve örneği olmayan, sanatkârane yaratan demektir Kurân’da: “…göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır.” [1] diye buyrulur. Hz. Muhammed’e Cebrâil tarafından indirilen ve içinde İsm-i Azam’ı da taşıyan yüksek anlamlar, Hz. Ali tarafından Celcelûtiye adıyla ve cifir ilmine göre birçok tarih de düşürülerek Süryânî diliyle nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiştir.

Yüksek ve etkili bir duâdır. Bir isimler hazinesidir. Allah’ın rahmetini celb etmesi hasebiyle bir rahmet hazinesi ya da bir Cennet hazinesi demek de mümkündür.[2] Alimlerin bildirdiğine göre, Celcelûtiye, engin bir kapsama sahip sırları ihtiva eden ve İsm-i Azam sırrını taşıyan bir kasidedir.

Daha önce İbranîce ve Süryanîce konuşan birçok peygamber bu kasidenin aslî muhtevasıyla münacatta bulunmuş ve o sayede değişik sıkıntılardan kurtulmuşlardır. Celcelûtiye’nin konusu, aslen Allah ‘a karşı, Esma-i Hüsnası ve Kurân surelerinin isimleriyle yapılan bir münacattır. İçinde İsm-i Azam’ı taşıyan bu dua, ilm-i cifir ve ebced hesabı kaideleriyle gelecekten kimi haberlerin şifrelerini taşır.

Risale-i Nur’da, Celcelûtiye’nin konusu hakkında şu ifadelerde vardır: “Celcelûtiye’nin aslı vahiydir ve gizemlidir ve gelecek zamana bakıyor ve gaybî umûr-u istikbaliyeden (gelecekteki işlerden) haber veriyor” [3] “Hz. Ali ’ın en ünlü Kaside-i Celcelûtiyesi, baştan nihayete kadar bir çeşit hesab-ı ebcedî ve cifirle telif edilmiş ve öyle de matbaalarda basılmış” [3] “Celcelûtiye, Süryanice bedi’ demektir ve bedi’ anlamındadır”
<h

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 22 Kasım 2017 / 14:03

Ayet el Kürsi 

Ayetel Kürsi Nedir Ayetel Kürsi Faydaları

Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi  Bilindiği gibi îmânın temeli, Tevhiddir. İnsanlar îmân ettikten sonra Tevhide karşı sıcak ilgilerini korumak zorundadır. Ancak hâdiseler karşısında özellikle günlük yaşamın akışı, çoğu kere nefsin tevhide saygısını sarsar ve de zaman içinde iman yavaş yavaş solar.

Bu sarsıntının temelindeki yanılgıların tümünü Âyet-el Kürsî yok etmektedir. Şimdi îmânımızı tehdit eden noktalara bir göz atalım. İmân edip tevhidi tasdik ettikten sonra yani Allah’tan başka güç olmadığını tasdik ettikten sonra günlük hayatımızda hâlâ bazı etkileri güç sanırız.

Bunun en çok rastlanan örneği paradır. Paranın bir benzeri siyasî güçlerdir. İnsanlar tâ Hz. İbrahim devrinden beri siyasî güçlere teslim olmuş bunları kaderlerini etkileyen kuvvetler olarak görmüşlerdir. Tüm peygamberler bu yanlış kanaati silmek için mücadele vermişlerdir.

Ancak İslâm tevhidi imana gerçek netliği getirmiştir. İşte Âyet-el Kürsî özellikle üçüncü bölümde maddeler halinde açıkladığımız cümlelerle zahirdeki etkiler karşısında yanılgıya kapılmamamızı emrediyor. Ayet-el Kürsî okuyan bir insan onun kalbe verdiği mesajları aracılığı ile tevhide sarılır ve hiç şaşmaz. Böylece Ayet-el Kürsî’nin koruyucu hikmetindeki en önemli sır tahakkuk eder.

Ayet el Kürsi 

Ancak Âyet-el Kürsî’nin koruyucu hikmetindeki mânâyı çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü buradaki hikmetler tüm Kur’an için geçerlidir. Yani Âyet-el Kürsî olsun, Kur’an olsun hem kelimelerdeki bilimsel mana hikmeti ile hem de kalpteki mânâ operasyonuyla hidâyet verir.

Hatıra gelebilir ki, on satırlık bir âyet nasıl olurda yanlışları yok eder, belâ ve şerleri durdurur? Bu konuda son yıllarda çok önemli bir bilimsel tespit yapıldı. Çağımızın en büyük matematikçisi sayılan Prof. Martin Gardner kaleme aldığı “Duanın fiziği” isimli kitapta konuyu bilimsel analize tâbi tutuyor. Bilindiği gibi nükleer fiziğin temel yasalarından biri, belirsizlik teorisidir.

Ayet el Kürsi 

Buna göre: Atom çekirdeğinde belli bir zaman diliminde ortaya çıkacak fizik olayları önceden kestiremeyiz. O halde maddenin temel ünitesindeki olaylar nasıl bir âhenkle yürüyebiliyor? Bilimsel sonuç önceden bilinmeyen bir irade kudretinin maddenin özünde tüm olayları an be an yönetmesi gerçeğidir. İşte Prof. Gardner bu noktada gönüllerdeki isteklerin bir anlamda duaların ilâhî kudret indinde itibar görmesi halinde, kadere yansıyacağını vurgulamaktadır. Bu bilimsel tespitin bizim açımızdan önemi

Âyet-el Kürsî’nin okunduğu zaman kalpteki dirilik halinde akıl almaz âhenkleri yansıtacağı gerçeğidir. Âyet-el Kürsî’nin îmân zaaflarından koruyan gücünün ne kadar önemli olduğunu unutmayınız. Îmânınızda bir solgunluk hissettiğiniz zaman hemen ilâhî bir nimet olan Âyet-el Kürsî’ye sarılın ve defalarca okuyun.

Ayet el Kürsi 

Ancak hiç hatırdan çıkarmamamız gereken önemli konu. Âyet-el Kürsî’nin bilimsel tanımları içinde tevhid konusunda hataya sapmamamızın gereğidir. Yani Allah’tan gayri etkilere kulluk etmemeliyiz. Âyet-el Kürsî’nin koruma sırrı tevhid sırrında gizlidir.

Âyet-el Kürsî’nin bu hikmeti iç içedir, âyet okundukça iman güçlenir. İman güçlendikçe Âyet-el Kürsî’nin hıfzı, eman hikmeti bizi himayesine alır. Namazlardan sonra ve tesbihten önce âyet-el Kürsî okumamızın bir büyük hikmeti ise bir tarz iman tazelemedir. Asr-ı Saadet’teki yüce İslâm yıldızlarının çağımız müminlerinden en önemli farkı tevhid deki ihlâstır. Tek tek bu yücelerimizi hatırlarsak onların cesareti, merhameti ve sehâlarındaki güçlülük hep Âyet-el Kürsî’nin tanımladığı tevhide ihlâsdan gelmektedir

Toplam 2 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12