logo

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 07-16-2018
Saat: 05:37

Medyum Umut Papaz Büyüsü Büyü Bozma Kara Büyü

MedyumUmut Medyum Umut büyü sihir vefk aşk bağlama evlilik şans kader kısmet
Site Map Contacts anasayfa

Medyum Umut
Medyumumut Gerçek Sitesi Medyum umutun sitesi Bursalı Medyum Umut medyumlar medyum Medyum Siteleri Medyum Sitesi Medyum online Sihir-Büyü iptali Cin CinlerTedavisi Kismet Açma Baglama Başarı Aile Geçimsizlikleri Nasip Kismet Rizik Bereketdualari

POPÜler YAZILAR

SON YORUMLAR

Home » Kısmet Açma » gizli ilimler
yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 19 Kasım 2017 / 14:40

Gizli ilimler hakkında detaylı bilgiler Gizli ilim

Gizli ilimler Sadece belli insanların haberdar olup uygulayabildiği öğretilere gizli ilimler denir. Gizli ilimlerin kendilerine has metotları vardır ve tesirleri zannedilenden çok daha güçlüdür.

Bu yazımızda pek çok insanın merakını çeken 5 farklı gizli ilim hakkında bilgiler vereceğiz.

Yazımızın sonunda ise gizli ilimlerden çok daha etkili ve güvenilir bir yol üzerine tavsiyede bulunacağız.

Keyifli okumalar dileyerek maddelerimize geçiyoruz. İşte birbirinden ilginç gizli ilimler

Gizli ilimler 1

Gayb aleminden haber vermek

İnsanların hakkında bilgi veremeyeceği durumlara gayb alemi adı verilir. Geçmiş ve gelecek insanlar için gayb kabul edilir. Çünkü insan kesin bilgisi olmayan konularda ancak tahminlerde bulunabilir.

Fakat tarihte öyle insanlar çıkmışlardır ki bunlar insanın geçmişi ve geleceği hakkında bilgiler vermektedir.

Falcılık ya da medyumluktan çok daha öte olan bu ilimde bazen gelecekte yaşanacaklar hakkında kesin tarih ve isimler verilmektedir. Belirtilen bu tarihler ve isimler yaşanacak olaylarla birebir örtüşmektedir.

İslam’da gaipten haber vermek hiçbir ölümünün yapamayacağı bir iş olarak ifade edilmiştir. Zira Kuran’a göre gaybı yalnızca Allah bilir.

Gaipten haber verenler cinlerin yardımını almaktadır

Bir insanın bedensel ve ruhsal yapısı zamanda yolculuk yapmaya müsait değildir. İnsanoğlu zaman ve mekan kavramları ile sınırlanmıştır. Oysa ki cinler ve diğer bazı mahlukatlar daha geniş imkanlara sahiptir.

Gelecekle ilgili kesin bilgiler veren pek çok insanın aslında cinlerden yararlandığı tahmin edilmektedir.

Bu tarzda belli görevleri yapmak için ele geçirilmiş cinlere hüddam adı verilmektedir. Çok korkunç işleri yapmak için görevlendirilmiş cinler ise ifrit adını almaktadır.

Gizli ilimler 2

İstihbarat servislerinin kullandığı bir gizli ilim: Zihin kontrol yöntemleri

İnsan zihni son derece karmaşık bir yapıya sahiptir. Ancak bu karmaşık yapı da insanlar tarafından çözülmüştür. Yani beynin işleyiş tarzı tarihin ilk dönemlerinden beri bilinmektedir.

İnsan zihni tıpkı bir makinenin işleyişi gibi belli kural ve kaidelere göre çalışmaktadır. Bunun farkına varan bazı kişiler insan zihnini kontrol etmenin yol ve yöntemlerini bulmuştur.

Bir kişiyi ikna etme, ona kendi eli ile kendisine zarar verdirme, kişinin kendisini farklı algılamasını sağlama ve ona istediğini yaptırma zihin kontrolünün temel amaçlarıdır.

Günümüzde gelişmiş ülkelerin pek çoğunun istihbarat servislerinin zihin kontrolü çalışmalarına bütçe ayırdığı bilinmektedir. Hatta bazı ülkelerin bu metodu deneyerek çeşitli cinayetler işlettikleri veya insanları istedikleri biçimde yönlendirdikleri iddia edilmektedir.

Zihin kontrolü sadece bireylere yönelik yapılmaz, kimi durumlarda tüm toplumu etkileyecek biçimde geniş bir alanı değiştirmeyi amaçlayarak da uygulanır.

Toplumlar da tıpkı insanlar gibi belli bir bilince ve hafızaya sahiptir. Toplumların yönlendirilmesi de bu manada zihin kontrol yöntemleri ile yapılabilmektedir.

Gizli ilimler 3

Gizli ilimlerden simya

Simya ilmi son yıllarda bazı romanlara ve filmlere konu olmuş yaygın biçimde “bakırı altına çevirme ilmi” olarak tanımlanmıştır. Halbuki simya ilminin kapsamı çok daha geniştir.

Simya eski dönemlerde yapılan her türlü “madde değiştirme uygulamaları”dır.

Simya ilmi ile çok farklı karışımlar, iksirler, şuruplar, ilaçlar ve daha başka pek çok farklı madde yapılabilir.

Simya ilmi ile yapılan pek çok maddenin sırrı günümüzde dahi çözülememiştir. Bu maddelerde kullanılan tüm malzemeler teker teker bilindiği halde bir türlü simya ilmi ile yapılan ürünler elde edilememektedir.

Mumyaların bozulmaması için yapılan maddelerden tutun da günümüzde savaşlarda kullanılan zehirli gazlara kadar pek çok ilginç madde simya ilminin eseridir.

Gizli ilimler 4

Hurufilik

Hurufilik aslında batıl bir mezheptir. 15. yüzyılda Azerbaycan’da ortaya çıkmış ve oradan dünyanın geniş bir kesimine yayılmıştır. Günümüzde yaygın olarak kullandığımız“hurafe” deyimi de adını bu mezhebin uygulamalarından almıştır.

Hurufilik mezhebi yazı stillerine, konuşma tarzına, el ve yüz çizgilerine bakarak insanların kaderi hakkında bilgi veren bir öğretidir. Yani çeşitli belirtilere bakarak kişilerin karakteri ve geleceği hakkında bilgi vermektir.

Hurufi şeyhleri sadece birkaç dakikada muhataplarını o kadar derinden etkilemişlerdir ki insanları kendilerine güçlü biçimde bağlayabilmişlerdir. Yaşadıkları dönemlerde toplumun her kesiminden kendilerine taraftar bulmuşlardır.

Toplum içinde hızlı biçimde yükselmelerinden ötürü dönemin devlet adamlarının tepkisini çekmişlerdir. Seyyid Nesimi gibi Hurufilik mezhebinin önde gelenleri derileri yüzülerek idam edilmiştir.

Hurufilik öğretisinin etkileri günümüzde de devam etmektedir. Son zamanlarda medyada popüler olan el ve yüz falı ile Avrupa’daki Letrizm akımı Hurufilik’in etkisiyle ortaya çıkmıştır.

Gizli ilimler 5


Her türlü büyü uygulaması gizli ilimdir

Tarihte icra edilmiş bütün büyüler gizli ilim olarak değerlendirilmelidir. Çünkü büyünün yapılışı derin gizli ilim bilgisi gerektirmektedir. Etkili bir büyü yapabilmek için çıraklık ve kalfalık dönemlerinden geçmiş bir medyum olmak icap etmektedir.

Büyü insan zihninin ve hayal gücünün yarattığı bir kavram değildir. Aksine büyü yaşam içinde karşımıza çıkan diğer bütün varlıklar gibi apaçık bir gerçekliğe işaret etmektedir.

Kuran-ı Kerim büyünün varlığını kabul ediyor

Kuran’da büyü kavramı pek çok ayeti kerimede geçmektedir. Yani Kuran büyünün var olduğunu teyit etmektedir. Ayrıca Kuran’da Felak ve Maide surelerinde büyünün yapılmaması gerektiği ifade edilmektedir.

Büyüler her tür amacı gerçekleştirmek için uygulanabilir

Büyü, şer güçlerden faydalanarak hayatı değiştirmek demektir. Büyü çok farklı amaçları gerçekleştirmek üzere uygulanabilir.

Aşık ettirme, soğutma, delirtme, hasta etme, kendi eli ile kendisine zarar verdirme, duyguları yönlendirme gibi pek çok farklı amaç için büyüye başvurulabilir.

Kara büyüler ve akça büyüler

Eğer bir büyü yapılışı sırasında insanlara zarar veriyorsa ve korkunç sonuçlara yol açıyorsa bu tarz büyülere kara büyü adı verilmektedir.

Yapılışı ve uygulanışı sırasında insanlara zarar vermediğine inanılan büyüler ise akça büyülerdir.

Büyülerin bu tarzda kara büyü ve akça büyü olarak ikiye ayrılması insanları yanıltmamalıdır. Akça büyüler de kara büyüler gibi dinen caiz değildir ve bu büyülerin de sonradan ortaya çıkan korkunç sonuçları vardır.

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 18 Kasım 2017 / 22:52

RESMi MEDYUM

Resmi Medyum

Resmi Medyum Her meslek grubunda suistimaller olduğu gibi medyumluk mesleğinde de suistimaller olmaktadır. İnsanların umutları ve beklentilerinden faydalanmak amacıyla fırsatları kullanma gayeti içerisinde olan kişiler medyumluk mesleğini de suistimal etmektedir.

Resmi Medyum ve Medyumluk mesleği Türkiye’de henüz yeni gelişmeye başladığından dolayı meslek örgütü oluşturmak için zamana ihtiyaç olduğu ortadadır. İşte bu noktada mesleği temsil eden kişilerin örnek davranışlar sergilemesi ve doğru ile yanlışın ayrımının yapılmasına yardımcı olmaları gerekir. Bu noktada, çalışmalarını belirli bir adreste ve resmi kayıtlar altında yapan resmi medyum / medyumlar diğerlerinden ayrılır.

Elbette resmi medyum olarak vergi levhasına sahip olmak medyumluk mesleğinin bir göstergesi değildir. Ancak; bu kadar suistimal edilen bir ortamda elle tutulur, gözle görülür şekilde ortada olmak kişinin kendine olan güvenini ifade eder. Destek alan kişiler açısından ise doğrudan görüşme yapabileceği ve sorunlarını yüz yüze paylaşabileceği kişinin telefonun ucunda değil karşısında olması son derece yeterli bir göstergedir.

İnternet, yeni dünyanın vazgeçilmez iletişim araçlarının lideri pozisyonundadır. Ancak, bu liderlik sıfatı bazı gerçekleri değiştirmez. Her hizmet alan, hizmet verene ulaşmak ve her iki tarafta sorumluluğunu bilmek zorundadır. Dünyanın neresinde olursanız olun, insanların birbiriyle iletişim kurmakta zorlanmadığı bir ortamda sadece bir web sitesi ve telefonla hizmet alımına güvenmek akıllıca değildir.

Medyumun resmi medyum olarak kayıt altında olması, hizmetine güvendiğini ve hizmet alan kişilere de güven verecek cesaretinin olduğunu belirtmiş olmasıdır.