Medyum Umut Papaz Büyüsü Büyü Bozma Kara Büyü - Vefk

logo

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 08-20-2018
Saat: 12:12

Medyum Umut Papaz Büyüsü Büyü Bozma Kara Büyü

MedyumUmut Medyum Umut büyü sihir vefk aşk bağlama evlilik şans kader kısmet
Site Map Contacts anasayfa

Medyum Umut
Medyumumut Gerçek Sitesi Medyum umutun sitesi Bursalı Medyum Umut medyumlar medyum Medyum Siteleri Medyum Sitesi Medyum online Sihir-Büyü iptali Cin CinlerTedavisi Kismet Açma Baglama Başarı Aile Geçimsizlikleri Nasip Kismet Rizik Bereketdualari

POPÜler YAZILAR

SON YORUMLAR

Home » Kısmet Açma » İtalya
yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 19 Kasım 2017 / 21:22

Vefk yapmak mı dua etmek mi? Vefk

Vefk hakkında ciddi ikazlar ve dua etmenin emin yolu üzerine

Vefk, her türlü büyü yazısı olup büyük günahlardan biridir. Büyü yapmanın en eski ve en etkili yollarından biri olan vefk yazdırma İslam dinince kesin bir dille yasaklanmıştır. Çünkü hazırlanan vefkler, kara büyü mahiyetinde olup bazı insanlara avantajlar sağlarken başka bazı insanların ise yaşamlarını kâbusa çevirebilir.

Bu yazımızda vefk hakkında ayrıntılı bilgiler vererek ciddi uyarılarda bulunacağız. Ardından vefk yerine dua etmenin önemine değindikten sonra yazımızı çok önemli bir tavsiye ile noktalayacağız.

İşte vefklerin kara yüzü hakkında her şey

 Vefk sözcüğünün kelime anlamı nedir?

Vefk kelimesi Arapça bir sözcüktür ve “uyumlu, dengeli hazırlanmış yazı” demektir. Gerçekten de vefk yazıları son derece düzgün yazılmaktadır. Vefk hazırlayan medyumların “hattat” gibi güzel yazı yazdıklarına dair sayısız rivayet bulunmaktadır.

Vefkler hangi amaçları gerçekleştirmek için hazırlanır?

Akla gelebilecek her türlü isteği gerçekleştirmek üzere vefk hazırlanabilir. Ancak vefklerin en yaygın hazırlanma nedeni “aşk” konusundaki amaçlara ulaşma isteğidir. 

Bu istek gerçekleştirilirken aşık ettirilecek kişilerin birbirine uygun olup olamamaları, evli yada bekar olmaları önemsenmez. Bu nedenle vefkler kişilerin özel hayatında çoğu zaman telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabilir.

Aşk konusu dışında vefkler şu niyetleri gerçekleştirmek amacıyla da hazırlanabilirler:

 • Birisini herhangi bir konuda ikna etme amacıyla (göz bağlama büyüsü)
 • Aile fertlerini birbirine düşürmek ve ailede huzursuzluk yaratmak
 • Kişileri ruhsal olarak huzursuzluğa sevk ederek onları mutsuz etmek
 • Kişinin zihnini körelterek girişeceği ticari faaliyetlerde kendine maddi zarar vermek
 • Kişiyi kumar, zina, alkol gibi zararlı bağımlılıklara duçar etmek
 • İştah kesmek, halsiz bırakmak ve bazı sağlık sorunlarına yol açmak
 • Kişiyi çevrenin gözünde sevimsiz ve itici kılmak
 • Karı-kocaların cinsel yaşamını bağlamak ve onların birlikte olmalarına engel olmak
 • Kişiyi dikkatsizliğe sevk ederek kazaların meydana gelmesine neden olmak

Burada sıralanan amaçlar dışında vefkler daha pek çok farklı sebeple de hazırlanabilirler.

Vefk yazısı ile normal metinleri birbirinden nasıl ayırabilirim?

Herhangi bir yazılı metin gördüğünüzde bunun vefk mi yoksa normal bir yazı mı olduğunu anlamak için vefklerin belirleyici özelliklerini bilmek gerekir. Vefklerin belirleyici nitelikleri şöyle izah edilebilir:

Vefkler sadece belli alfabelerle hazırlanabilir. Bu alfabeler Arap alfabesi, İbrani alfabesi, Soğd alfabesi ve Arami alfabesidir. Bunların dışında kalan alfabelerle vefk hazırlanamaz. Mesela günümüzde kullanılan alfabe ile (Latin alfabesi) vefk yazılamaz.

Vefkler tarihte genellikle beyaz ve gri kumaşlar üzerine yazılmıştır. Fakat günümüzde vefkler daha çok kağıt üzerine yazılarak uygulanır.

Vefkler mutlaka bir geometrik şekil üzerine yazılmalıdır. Yani önce kağıdın üzerine kare, çember, dikdörtgen gibi bir şekil çizilir ve yazılar bu şekillerin içine yazılır. Herhangi bir geometrik şeklin içine yazılmayan yazıların vefk olma ihtimali çok düşüktür.

Vefkler konusunda göre farklı renkte kalemlerle yazılırlar. Aşk konusundaki vefkler kırmızı boya ile, hastalık ve kaza vefkleri siyah boya ile ve maddi meselelerle ilgili vefkler mavi boya ile yazılırlar.

Vefk ile muska aynı şey midir?

Hayır, aynı şey değildir. Vefk hazırlama muskaya göre çok daha eski bir uygulamadır. Üstelik vefklerin tesirleri çok daha güçlüdür ve vefklerin bozdurulması da muskalara göre daha zordur.

Aslında muskalar, vefkler taklit edilerek hazırlanan uygulamalardır. Yani muskalara “düşük tesirli vefkler” demek yerinde olacaktır.

Burada belirtmekte fayda vardır ki muskalar da birer vefk yani büyü uygulamasıdır ve kesinlikle dinen caiz değildir.

Vefkler nerelerde saklanır?

Vefkler genellikle evlerde saklanmaktadır. Vefk hazırlandıktan sonra “insanların gözlerinden uzakta fakat insanlara yakın bir yerde saklanması” gerekir.Yani mesafe olarak insanlara yakın olması gereken vefkleri kimsenin görmemesi gerekir. Bu bakımdan vefkler genellikle evlerin bodrumlarında ya da kasalarda saklanmaktadır.

Kilise, havra gibi ibadet yerlerinde veya büyük meydanlar ile parklarda saklanan ve tesirleri çok daha güçlü olan vefkler de vardır. Bu vefkler daha çok o kentin tüm insanlarını etkilemek amacıyla yazılmaktadır. Orta Çağ boyunca Avrupa’da bu tarzda sayısız uygulamaya başvurulmuştur.

Vefk hazırlamak günah mıdır?

Kuran-ı Kerim’de büyü yapmak kesin bir dille yasaklanmıştır. ( Maide suresi) Hatta büyünün getirebileceği kötülüklerden Allah’a sığınılması gerektiği hususunda ayetler indirilmiştir. (Felak suresi)

Hz. Muhammed de pek çok hadisi şerifinde büyünün her türünün günah olduğunu ifade etmiştir.

İslam alimleri de büyüyü “kebairi ekabir” yani “büyük günahlardan biri” olarak ifade etmişler ve müminleri böyle bir günaha bulaşmamak için defatle uyarmışlardır.

Dolayısıyla da büyü yazısı anlamına gelen vefkler de İslam dinine göre “şer bir uygulama” kabul edilip yasaklanmıştır.

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 19 Kasım 2017 / 14:17

Büyü bozma duası

Büyü bozma duası nın sözleri ve tesirlerine dair her şey

Büyü Bozma Duası Büyü Bozma Duası Pek çok okurumuz bize en etkili büyü bozma duasının hangisi olduğunu soruyor. Çünkü bu okurlarımız büyünün tesirine kapıldıklarını ve bu illetten bir an önce kurtulmak istediklerini ifade ediyorlar.

Büyünün tesirine kapılmak da büyülenmemiş olduğu halde böyle bir zanna kapılmak da dehşet verici bir durumdur. Çünkü büyüye maruz kalmak bir insanın başına gelebilecek en tehlikeli ve can sıkıcı durumlardan biridir.

Bu yazımızda büyünün gerçekten var olup olmadığı, büyünün belirtileri ve en önemlisi de büyü bozma duası hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.

Yazımızı hazırlarken İslam alimlerinin konuya bakış açısını esas alacağız ve sadece sahih kaynaklara dayanan bilgiler sunacağız.

Yazımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederek maddelerimize geçiyoruz.

Büyü gerçekten de var mıdır?

Büyü, Kuran-ı Kerim’de varlığı kabul edilen ve kesin bir dille yasaklanan icraatlardır. Kuran’da Maide suresi ile Felak surelerinde büyü hakkında bilgiler verilmiş ve her türlü büyü uygulaması kesin bir dille yasaklanmıştır.

Peygamberlerin kıssaları anlatılırken (özellikle Hz. Yusuf ve Hz. Süleyman kıssalarında) defalarca büyü mevzusuna değinilmiştir.

Yani Kuran, büyünün varlığı konusunda müminlerde herhangi bir tereddüt bırakmayacak sarihlikte açıklamalar yapmakta ve müminleri bu karanlık çabadan men etmektedir.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed de birçok hadisinde büyüye değinmiş ve sahabeleri bu tarz çabalar içine girmeme konusunda uyarmıştır.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle bir Müslüman’ın büyüye inanmamak gibi bir lüksü yoktur. İslam’ın temel kaynaklarında defalarca geçen bu kavram bir mümin tarafından “soyut ve hayali” bir kavrammış gibi değerlendirilemez. Tabi bu gerçekliğin farkında olan mümin kişiler, büyünün “büyük günahlardan biri” olduğunu da asla hatırlarından çıkarmamalıdır.

Hz. Muhammed’e gerçekten de büyü yapıldı mı?

Güvenilir kaynaklar Hz. Muhammed’e yönelik büyüler yapıldığını ifade etmektedir. Ancak İslam Peygamberi her seferinde Allah tarafından korunmuştur.

Hz. Muhammed’i zor durumda bırakmak isteyen müşrikler bazen büyü yapmışlar bazen de nazarı güçlü kişileri getirterek ona zarar vermeye çalışmışlardır. Ancak her seferinde yüce Allah, son peygamberi korumuştur.

Yahudi kadının Hz. Muhammed’e yönelik yaptığı düğüm büyüsü

Hz. Muhammed’e yapılan en tesirli büyü hiç şüphesiz ki bir Yahudi kadının yaptığı düğüm büyüsüdür.

Bu büyü, İslam peygamberini bir süre olumsuz etkilemiştir. Bunun üzerine yüce Allah Felak suresini indirmiş ve bu sureyi okuyan Hz. Muhammed, Allah’ın izni ile kurtulmuştur.

 

Hz. Ali ve beraberindeki sahabeler, düğümlü ipleri bir tarağın dişlilerine sarılmış vaziyette bir kuyuda bulmuşlardır. Zaten Felak suresinde de “iplere düğüm atan kişilerden”bahsedilmekte ve bu kötü niyetli uygulamadan kurtulmak için Allah’a sığınılması gerektiği ifade edilmektedir.

Bana büyü yapıldı mı? Büyü belirtileri nelerdir?

Bir kişi hiçbir zaman kendisine büyü yapılıp yapılmadığından emin olamaz. Çünkü büyü mahiyeti gereği sinsi bir düşmandır. Bazen çok sayıda büyü belirtisi ortaya çıkar ve kişi kendisine büyü yapıldığından yüzde yüz emin olur bazen de büyü hiçbir belirti göstermeden kişiye ciddi zararlar vermeye başlar.

Bir kişinin büyülendiğine dair en büyük kanıt “yaşamında karşılaştığı yeni sıkıntılar”dır. Zira büyü kişinin yaşamındaki normal seyri bozmuş ve hayatına yeni bir istikamet vermiştir. Eğer bir kişi eski yaşam düzenini bir türlü yakalayamıyorsa ve sürekli yeni sorunlarla boğuşmak zorunda kalıyorsa bilmelidir ki büyülenmiş olma ihtimali yüksektir.

Ancak daha bariz büyü belirtileri de vardır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

 • Yoğun uyku isteği veya uykusuzluk problemleri
 • Devamlı eşya kaybetmek
 • Ayakkabıların bulundukları yerde düzensiz vaziyette olmaları ve normalden çok hızlı yıpranmaları
 • Bir yerde çok fazla duramama ve hemen dışarı çıkma isteği duyma
 • Anlamsız şekilde dalgınlaşma ve dalgınlık anında hiçbir şey düşünmeme
 • Saklarlaşma ve çok fazla eşya kırıp dökme
 • İş ve eğitim hayatında ani başarısızlık halleri
 • Dil sürçmeleri ve kendini ifade etmekte zorlanma
 • Devamlı açlık hissi yaşama (Bazı insanlarda karın şişkinliği de görülebilmektedir)
 • Bedeni üzerinde büyük bir ağırlık hissetme ve güçten kuvvetten düşme

 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi bu belirtilerin hiçbiri görülmeden de büyü tesirini gösterebilir. Bu bakımdan “büyü yapılmış olma şüphesi” dahi büyü bozma duasını okumak için yeterli bir sebep kabul edilmelidir.

Büyü bozma duasının sözleri

Hz. Muhammed’e büyü yapıldığı zaman Felak suresi indirilmiş ve bu surenin okunması ile büyü bozulmuştur. O günden sonra da Felak suresi büyü bozma duası olarak kabul görmüştür.

Ancak büyü bozma duası sadece Felak suresinden ibaret değildir. Dua besmele ile başlar, ardından bir cümlelik mukaddime bölümü vardır. Daha sonra kısa bir büyü bozma duasının lafızları okunur. En sonunda ise Felak suresi okunur ve dua bitirilir.

Buna göre büyü bozma duasının sözleri tam olarak şöyle olacaktır:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Subhane rabbiyel aliyyil alel Vehhab”

“Ya Samedü min ğayri şibhin fe la şey’e ke mislih.”

“Kul e’uzü birabbilfelak. Minşerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab. Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.” (amin)

Büyü bozma duası hakkında 3 önemli uyarı

Büyü bozma duası tek başına büyünün hükümsüz bırakılması için yeterlidir. Dua okunurken ayrıca bir uygulama yapmaya gerek yoktur. Yani dua ile birlikte tütsü yakmak, kurban kesmek gibi caiz olmayan uygulamalara başvurulmamalıdır.

Büyü bozma duası, bir hayır dileme duasıdır. Bu manada büyüye maruz kalan şahsın bir yakını tarafından da kişinin adı zikredilerek okunabilir. Bunda bir mahzur yoktur.

Eğer kişi büyü bozma duasını ezberlemekte zorlanıyorsa yazılı bir metin üzerinden de okuyabilir.