Medyum Umut Papaz Büyüsü Büyü Bozma Kara Büyü - Vefk

logo

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 08-20-2018
Saat: 19:18

Medyum Umut Papaz Büyüsü Büyü Bozma Kara Büyü

MedyumUmut Medyum Umut büyü sihir vefk aşk bağlama evlilik şans kader kısmet
Site Map Contacts anasayfa

Medyum Umut
Medyumumut Gerçek Sitesi Medyum umutun sitesi Bursalı Medyum Umut medyumlar medyum Medyum Siteleri Medyum Sitesi Medyum online Sihir-Büyü iptali Cin CinlerTedavisi Kismet Açma Baglama Başarı Aile Geçimsizlikleri Nasip Kismet Rizik Bereketdualari

SON YORUMLAR

Home » Kısmet Açma » Papaz Büyüsü
yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 19 Kasım 2017 / 21:22

Vefk yapmak mı dua etmek mi? Vefk

Vefk hakkında ciddi ikazlar ve dua etmenin emin yolu üzerine

Vefk, her türlü büyü yazısı olup büyük günahlardan biridir. Büyü yapmanın en eski ve en etkili yollarından biri olan vefk yazdırma İslam dinince kesin bir dille yasaklanmıştır. Çünkü hazırlanan vefkler, kara büyü mahiyetinde olup bazı insanlara avantajlar sağlarken başka bazı insanların ise yaşamlarını kâbusa çevirebilir.

Bu yazımızda vefk hakkında ayrıntılı bilgiler vererek ciddi uyarılarda bulunacağız. Ardından vefk yerine dua etmenin önemine değindikten sonra yazımızı çok önemli bir tavsiye ile noktalayacağız.

İşte vefklerin kara yüzü hakkında her şey

 Vefk sözcüğünün kelime anlamı nedir?

Vefk kelimesi Arapça bir sözcüktür ve “uyumlu, dengeli hazırlanmış yazı” demektir. Gerçekten de vefk yazıları son derece düzgün yazılmaktadır. Vefk hazırlayan medyumların “hattat” gibi güzel yazı yazdıklarına dair sayısız rivayet bulunmaktadır.

Vefkler hangi amaçları gerçekleştirmek için hazırlanır?

Akla gelebilecek her türlü isteği gerçekleştirmek üzere vefk hazırlanabilir. Ancak vefklerin en yaygın hazırlanma nedeni “aşk” konusundaki amaçlara ulaşma isteğidir. 

Bu istek gerçekleştirilirken aşık ettirilecek kişilerin birbirine uygun olup olamamaları, evli yada bekar olmaları önemsenmez. Bu nedenle vefkler kişilerin özel hayatında çoğu zaman telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabilir.

Aşk konusu dışında vefkler şu niyetleri gerçekleştirmek amacıyla da hazırlanabilirler:

  • Birisini herhangi bir konuda ikna etme amacıyla (göz bağlama büyüsü)
  • Aile fertlerini birbirine düşürmek ve ailede huzursuzluk yaratmak
  • Kişileri ruhsal olarak huzursuzluğa sevk ederek onları mutsuz etmek
  • Kişinin zihnini körelterek girişeceği ticari faaliyetlerde kendine maddi zarar vermek
  • Kişiyi kumar, zina, alkol gibi zararlı bağımlılıklara duçar etmek
  • İştah kesmek, halsiz bırakmak ve bazı sağlık sorunlarına yol açmak
  • Kişiyi çevrenin gözünde sevimsiz ve itici kılmak
  • Karı-kocaların cinsel yaşamını bağlamak ve onların birlikte olmalarına engel olmak
  • Kişiyi dikkatsizliğe sevk ederek kazaların meydana gelmesine neden olmak

Burada sıralanan amaçlar dışında vefkler daha pek çok farklı sebeple de hazırlanabilirler.

Vefk yazısı ile normal metinleri birbirinden nasıl ayırabilirim?

Herhangi bir yazılı metin gördüğünüzde bunun vefk mi yoksa normal bir yazı mı olduğunu anlamak için vefklerin belirleyici özelliklerini bilmek gerekir. Vefklerin belirleyici nitelikleri şöyle izah edilebilir:

Vefkler sadece belli alfabelerle hazırlanabilir. Bu alfabeler Arap alfabesi, İbrani alfabesi, Soğd alfabesi ve Arami alfabesidir. Bunların dışında kalan alfabelerle vefk hazırlanamaz. Mesela günümüzde kullanılan alfabe ile (Latin alfabesi) vefk yazılamaz.

Vefkler tarihte genellikle beyaz ve gri kumaşlar üzerine yazılmıştır. Fakat günümüzde vefkler daha çok kağıt üzerine yazılarak uygulanır.

Vefkler mutlaka bir geometrik şekil üzerine yazılmalıdır. Yani önce kağıdın üzerine kare, çember, dikdörtgen gibi bir şekil çizilir ve yazılar bu şekillerin içine yazılır. Herhangi bir geometrik şeklin içine yazılmayan yazıların vefk olma ihtimali çok düşüktür.

Vefkler konusunda göre farklı renkte kalemlerle yazılırlar. Aşk konusundaki vefkler kırmızı boya ile, hastalık ve kaza vefkleri siyah boya ile ve maddi meselelerle ilgili vefkler mavi boya ile yazılırlar.

Vefk ile muska aynı şey midir?

Hayır, aynı şey değildir. Vefk hazırlama muskaya göre çok daha eski bir uygulamadır. Üstelik vefklerin tesirleri çok daha güçlüdür ve vefklerin bozdurulması da muskalara göre daha zordur.

Aslında muskalar, vefkler taklit edilerek hazırlanan uygulamalardır. Yani muskalara “düşük tesirli vefkler” demek yerinde olacaktır.

Burada belirtmekte fayda vardır ki muskalar da birer vefk yani büyü uygulamasıdır ve kesinlikle dinen caiz değildir.

Vefkler nerelerde saklanır?

Vefkler genellikle evlerde saklanmaktadır. Vefk hazırlandıktan sonra “insanların gözlerinden uzakta fakat insanlara yakın bir yerde saklanması” gerekir.Yani mesafe olarak insanlara yakın olması gereken vefkleri kimsenin görmemesi gerekir. Bu bakımdan vefkler genellikle evlerin bodrumlarında ya da kasalarda saklanmaktadır.

Kilise, havra gibi ibadet yerlerinde veya büyük meydanlar ile parklarda saklanan ve tesirleri çok daha güçlü olan vefkler de vardır. Bu vefkler daha çok o kentin tüm insanlarını etkilemek amacıyla yazılmaktadır. Orta Çağ boyunca Avrupa’da bu tarzda sayısız uygulamaya başvurulmuştur.

Vefk hazırlamak günah mıdır?

Kuran-ı Kerim’de büyü yapmak kesin bir dille yasaklanmıştır. ( Maide suresi) Hatta büyünün getirebileceği kötülüklerden Allah’a sığınılması gerektiği hususunda ayetler indirilmiştir. (Felak suresi)

Hz. Muhammed de pek çok hadisi şerifinde büyünün her türünün günah olduğunu ifade etmiştir.

İslam alimleri de büyüyü “kebairi ekabir” yani “büyük günahlardan biri” olarak ifade etmişler ve müminleri böyle bir günaha bulaşmamak için defatle uyarmışlardır.

Dolayısıyla da büyü yazısı anlamına gelen vefkler de İslam dinine göre “şer bir uygulama” kabul edilip yasaklanmıştır.

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 19 Kasım 2017 / 21:04

Tırnak büyüsü Kadim bir uygulama:  Tırnak büyüsü

Tırnak büyüsü son derece etkili bir aşık etme ve kendine bağlama büyüsüdür. Bu büyü pek çok uygulamanın iç içe yapılması ile icra edildiğinden son derece tesirlidir ve bozdurulması oldukça güçtür. Aşık etme büyüleri içinde bu kadar hızlı etki edebilen nadir büyülerden biridir.

Bu yazımızda tırnak büyüsünün yapılış tarzı ve bu büyünün etkileri üzerine bilgiler sunmaya çalışacağız. Yazımızın sonunda ise büyünün nasıl bozdurulacağına dair kısa bir açıklama yaparak önemli bir tavsiyede bulunacağız.

Tırnak büyüsü hangi amaçlarla yapılmaktadır?

Tırnak büyüsü aşık etme ve kendine bağlama amacıyla yapılan büyülerden biridir. Ancak büyüdeki uygulamalar tersten yapılırsa son derece tesirli bir soğutma ve ayırma büyüsü olarak da uygulanabilir.

Tırnak büyüsü maalesef tarih boyunca kötü amaçlarla kullanılmış ve insanlara büyük zararlar vermiş bir büyüdür. Bir aşık etme büyüsünün kötü sonuçlar doğurmasının nedeni daha çok evli kişilere yönelik yaptırılması ve yuvaların dağılmasına sebep olmasıdır. Zira bu büyüye ilk çağlarda büyük miraslara konmak veya tahtların varislerini değiştirmek gibi büyük amaçları gerçekleştirmek maksadıyla başvurulurdu.

Günümüzde ise -kısmi uygulamalar hariç tutulursa- daha çok bekar kişiler arasında bir aşk ilişkisi için temin etmek üzere başvurulan bir büyü türüdür.

Tırnak büyüsünün sadece kadınlar tarafından erkeklere yönelik yapıldığına dair yaygın bir inanış olsa da bu doğru değildir. Erkekler de aynı büyü aşamalarını takip ederek kadınlara bu büyüyü yaptırabilmektedir.

Tırnak büyüsünde tırnakların farklı renklere boyanması aşaması

Tırnak büyüsünde ilk aşama kadın ya da erkeklerin tırnaklarının boyanması aşamasıdır. Bu boyama uygulaması gece vakti yapılır ve boyanan tırnaklar sabahın ilk ışıkları ile birlikte tekrar silinir.

Hangi tırnağın hangi renge boyanacağı önceden bellidir. Sadece sol el orta parmağın tırnağı ile sağ el işaret parmağının tırnakları boyanmaz. Geriye kalan tüm tırnaklar boyanır.

Tırnak büyüsünün Orta Doğu’da yapılan kimi uygulamalarında tırnaklar boyanmaz fakat tırnakların üzerine renklerin isimleri yazılır. Bu uygulama farklılığı büyünün tesiri üzerinde herhangi bir etki yapmaz.

Tırnakların boyanması sırasında söylenen sözler

Tırnaklar boyanırken bazı tılsımlı sözler söylenmektedir. Bu sözlerin ne olduğuna dair değişik kaynaklarda değişik görüşler vardır. Bazı kaynaklarda bu sözlerin Tevrat’tan alınan kimi bölümlerin tersten okunmuş biçimi olduğu iddia edilirken kimi eserlerde bu sözlerin Antik Yunan metinlerinden alındığı söylenmiştir.

Büyü yapan üstat (medyum) bu sözleri okurken bazı kişi isimlerini telaffuz eder. İsmi geçen bu kişiler aşık ettirilecek kadın ve erkek ile her iki şahsın anneleridir. Bunun sebebi büyü uygulamalarında soy bağının anne üzerinden geçtiğine inanılmasıdır.

Tırnakların tılsımlı sözcükler eşliğinde boyanarak silinmesi ritüeli üç gece tekrarlanır.

Tırnak büyüsünde “karma”nın yakılması aşaması

Büyü uygulamasının 4. gecesinde aşık ettirilecek kişi ile aşık olunacak kişinin adının yazılı olduğu bir vefk hazırlanır. Vefk büyü yapmaya yarayan yazılı kağıt demektir.

Vefkin üzerine ayrıca sevgililerin kavuşmasına engel olabilecek kişilerin de adları yazılmaktadır. Böylece herhangi bir birliktelikte bu şahıslar itiraz edemeyecekler ve bu aşkı hemen onaylayacaklardır.

 

Hazırlanan vefk kağıdı 4 defa yüksek sesle okunduktan sonra üstat tarafından küçük küçük parçalara bölünür. Bu kağıt parçalarının içine ise boyanmış tırnakların uçları hafifçe kesilerek karıştırılır. Sol elin orta parmağının tırnağı ile sağ elin işaret parmağının tırnağı da boyasız olmalarına rağmen hafifçe kesilerek kağıt parçalarının içine katılır. Hazırlanan bu kağıt-tırnak karışımına “karma” adı verilir.

Dördüncü gecenin sabahında bu “karma” ateşe atılarak yakılır. Ateşe atma sırasında söylenen “lafz-ı girift” vasıtasıyla sevgilinin gönlünün tamamen bağlandığı ifade edilir.

Tırnak büyüsünün tesirleri

Eski el yazması kitaplarda tırnak büyüsü ile aşık ettirilen kadınların ve erkeklerin yaşamına dair rivayetlere sıkça yer verilmiştir. Anlatılanlarda ailesi ve çocuklarını gözlerini kırpmadan terk edip “sevgililerine kaçan” kadın ve erkeklere dair sayısız olay anlatılmaktadır.

Ayrıca bu kitaplarda hiç de “denk olmayan” kişilerin bu büyü sayesinde nasıl da birbirlerine aşık ettirildikleri ve bunun sonucunda nasıl komik olayların cereyan ettiği de anlatılmaktadır.

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 19 Kasım 2017 / 20:46

Nohut büyüsü ve tesirleri üzerine önemli bilgiler Nohut büyüsü

Nohut büyüsü çift ağızlı büyülerden biri olup hem aşık ettirmek hem de nefret ettirmek amacıyla uygulanabilir.

Tarihi çok eskilere dayanan nohut büyüsü kişinin tüm benliğini sararak duygularına yön veren tesirli bir uygulamadır.

Bu yazımızda nohut büyüsünün hem aşık etme hem de soğutma versiyonları hakkında bilgiler vereceğiz. Yazımızın sonunda ise büyüden çok daha etkili bir yol hakkında önemli tavsiyelerde bulunacağız.

Nohut büyüsü yaptırmadan önce bir defa daha durup düşünmekte fayda var

Nohut büyüsü uygulanması sırasında en ufak bir hata dahi kabul etmeyen büyülerdendir.

Eğer nohut büyüsü yapılırken herhangi bir aksaklık yaşanırsa büyü yaptıran kişinin kendisi veya ailesi ciddi zararlar görebilir.

Ancak delirme, intihar etme, sağlığını yitirme gibi ciddi risklerle karşılaşma ihtimali olmasına rağmen insanların büyük bir kısmı aşk ve nefret gibi güçlü duyguların etkisiyle bu büyüyü yapmaktan çekinmemiştir.

Nohut büyüsü karmaşık ve zor bir büyüdür

Nohut büyüsü kadın ve erkeği temsilen belli sayıda nohut ile yapılan bir büyüdür.

Ancak gerek seçilen nohut sayısı gerekse nohutlar üzerinde okunan tılsımlı sözcük sayısı bakımından bu büyü nümerik özellikler gösterir.

Arapların ebced hesabı, Yahudilerin kabalası ve bozkır kültürlerindeki Şaman dininin özellikleri nohut büyüsünde rahatlıkla tespit edilebilir.

Bu özelliğinden ötürü nohut büyüsü ancak üstat mertebesine yükselmiş, derin bilgisi olan medyumlar tarafından yapılabilmektedir.

Nohut büyüsü nasıl yapılır?

Nohut büyüsü 5 aşamada icra edilen bir büyüdür:

Kadın ve erkek için belli sayıda nohut seçilmesi aşaması

Kadın ve erkeğin isimlerindeki sessiz harf sayısı ile yaşları hesaba katılarak belli sayıda nohut alınır.

Halk arasında 41 adet nohutla büyü yapıldığı yönünde yaygın bir görüş vardır. Bu görüşün sebebi bir büyü kitabında verilen örnektir. Kitaptaki örnekte geçen kadın ile erkeğe uygun düşen sayı 41’dir. Ancak gerçekte her çift için bu sayı değişecektir.

Nohut büyüsünde nohutların nişanlanması aşaması

Nişanlama ifadesi “işaret bırakma, belirleme” anlamına gelmektedir.

Büyünün bu aşamasında kadın ve erkeği temsil eden nohutların üzerine farklı birer işaret bırakılmaktadır.

İşaretlenen nohutlar 2 ayrı kaba bırakılarak üzerleri örtülmektedir.

Rücu aşaması / firak aşaması

Önceki aşamada üzerine işaret bırakılmış nohutlar bu aşamada ya ortak bir kaba dökülecek ya da farklı odalarda işleme tabi tutulacaktır.

Nohut büyüsünde kadın ve erkeği temsil eden nohutlar aynı kaba bırakılırsa buna “rücu” adı verilmektedir. Rücu uygulaması yapılan nohut büyülerine aşık etme maksadıyla başvurulmuştur.

Eğer nohutlar farklı odalara taşınırsa buna “firak” adı verilir. Firik aşamasına yer veren nohut büyülerinde amaç insanları birbirinden soğutup ayırmaktır.

Nohut büyüsünde demleme aşaması

Büyünün bu aşamasında çeşitli tılsımlı sözcükler okunmaktadır. Okunan bu ifadeler daha çok kimi dini metinlerin tersten okunması biçimindedir.

Birbirine aşık ettirilecek veya birbirinden ayrılacak kadın ile erkeğin isimleri de tılsımlı sözcükler içinde geçmektedir.

Bazen ortaya çıkacak aşk ilişkisine engel olabilecekleri düşünülen kişilerin ismi de bu lafızlar içinde yer almaktadır. Bu durumda kişilerin ailelerinin ve arkadaşlarının ilişkiye bakışları değiştirilmektedir.

Nohut büyüsünün son aşaması: “terki kader”

Terki kader ifadesi “kaderine terk etmek” anlamına gelmektedir. Büyüdeki sembolik anlamı ise “aşkı ya da ayrılığı kader haline getirmek”tir.

Terki kader aşamasında seçilen nohutlar mümkün olduğu kadar birbirinden uzak yerlere saçılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken temel husus nohutların sadece toprak alanlara dökülmesi ve asla suya atılmamasıdır.

Nohut büyüsü kaç günde tutar?

Nohut büyüsü kısa sürede tutan bir uygulama olup yarım kamer ayı dolunca (yani 14 günde) tesirleri en üst seviyede görülen bir uygulamadır.

Büyünün üzerinden zaman geçtikçe büyünün tesiri azalmaz aksine büyü etkilerini her geçen gün daha da arttırır.

Nohut büyüsü nasıl bozulur?

Nohut büyüsü bozdurulması güç büyülerden biridir. Bu büyüyü bozmak için iki farklı metottan faydalanılır.

Bu metotlardan birincisi vefk denilen büyü yazıları yazarak büyüyü bozmaya çalışmaktadır.

İkinci büyü bozma yolu ise dua okuyarak büyüyü geçersiz kılmaya çalışmaktır. Bu hususta Felak ve Nas sureleri muazzam etkili olmaktadır. Bu surelerin okunması ile en güçlü kara büyüler dahi bozdurulabilmektedir.

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 19 Kasım 2017 / 20:41

Mum büyüsü

Mum büyüsü en hızlı etki eden aşık etme büyüsüdür 

Mum Büyüsü 4 adet mumla yapılan ve 4 günde tesirini gösteren mum büyüsü en eski Süryani büyülerinden biridir. Günümüzde neredeyse tüm dünyada bilinip uygulanan bu büyü en zor bozdurulan büyü olarak da bilinmektedir.

Her ne kadar mum büyüsü aşık etmek maksadıyla yapılsa da kara büyü kategorisinde değerlendirilmiştir. Çünkü bu büyü sadece bekarlara yönelik yapılmamakta bazen evlilere yönelik de uygulanabilmektedir.

Bu yazımızda mum büyüsünün nasıl yapıldığı ve nasıl bozdurulduğu hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Yazımızın sonunda ise aşık etme konusunda daha etkili alternatif bir yol hakkında bilgi vereceğiz.

İşte tüm detaylarıyla mum büyüsü:

Mum büyüsünde iki değerli eşya tılsımlamak

Mum büyüsünün birinci aşamasında 2 adet değerli eşya alınır. Bu eşyalar aşık ettirilecek kadını ve erkeği temsil etmektedir.

Bu eşyalar daha çok kadın için altın bir malzeme, erkek için ise gümüş bir malzemedir. Bazı medyumlar ise kadını temsilen bir takı seçer, erkek için de demir para kullanır.

Eşya seçimi yapıldıktan sonra büyü yapan üstat eşyaların üzerine tılsımlı sözcükler okumaktadır. Okuma sırasında bu eşyaları ileri geri hareket ettirir. Bazen eşyaları birleştirir, bazen ayırır. Yapılan bu hareketler yaşamda karşılaşılabilecek durumları simgelemektedir.

Üzerine tılsımlı sözcükler okunan bu malzemeler kare şeklindeki bir demir sacın ortasına bırakılmaktadır.

Mum büyüsünün bu birinci aşamasında amaç kişileri birbirine aşık ettirmektir.

Mum büyüsünde 4 mum 4 yön kavramı

Bu aşamanın amacı ise bir önceki aşamada birbirine aşık ettirilen kadının ve erkeğin tüm sosyal çevresini bu aşka onay verecek şekilde ikna etmektir.

Önceki aşamada üzerine tılsımlı sözcükler okunan ve kare şeklindeki bir sacın ortasına bırakılan değerli eşyaların etrafına 4 adet mum yerleştirilmektedir. Mumlar kare olan sacın tam köşelerine denk gelecek biçimde konmalıdır.

Yerleştirilen bu 4 mum kişileri çepeçevre kuşatan tüm sosyal çevreyi karşılamaktadır. Yani her bir mum kişinin hayatta karşılaşabileceği bir grup insanı simgelemektedir.

 

Kadim büyü kitaplarında hangi yöndeki mumun kimlere denk geldiği şöyle izah edilmiştir:

Kuzey yönündeki mum

Birinci dereceden yakın akrabaları yani aile bireylerini gösterir.

Güney yönündeki mum

Uzak akrabaları ve komşuları simgelemektedir.

Doğu yönündeki mum

Kişilerin o güne kadar tanımadıkları ancak ileride tanışacakları insanları karşılamaktadır.

Batı yönündeki mum

Kadına ya da erkeğe aşık olan öteki kişileri yani rakipleri göstermektedir.

Mum büyüsünde dört taraftaki mumların defalarca yakılıp söndürülmesi

Büyü yapan üstat şarkıya benzer bir ezgiyle tılsımlı sözcükler okur ve bu arada mumları defalarca yakıp söndürür. En sonunda ise her 4 mumu sönük bırakır.

Bu uygulamanın amacı kişilerin aşkının önünde engel olabilecek herkesi bertaraf etmektir. Gerçekten de mum büyüsü ile aşık ettirilmiş sevgililerin aileleri ve arkadaşları sanki “dilleri düğümlenmiş gibi” bu ilişkiye asla karşı çıkmazlar.

Mum büyüsünde “kader topu” yapma aşaması

Söndürülmüş 4 adet mum mümkün olduğu kadar küçük parçalara ayrılır. Bazı medyumlar bu işlem için rende kullanır.

Mum parçaları bir müddet yoğrularak elastiki bir hamur hazırlanır. (Herhangi bir mum çok küçük parçalara ayrılır ve defalarca yoğrulursa yağlı bir hamur elde edilecektir.)

Mumdan yapılmış hamur iyice işlenerek yumak haline getirilecektir. Hazırlanan bu yumağın ortasına kadını ve erkeği temsil eden değerli eşyalar bırakılacaktır. İşte bu mum hamuruna “kader topu” adı verilmektedir.

Kader topu hazırlandıktan sonra temiz bir bez parçasıyla iyice sarılır. Daha sonra yerleşim yerlerinden uzak bir yere götürülerek toprağa gömülür.

Bundan sonra yapılacak şey 4 gün beklemektir. 4 günlük bekleme süresi dolduktan sonra büyü en güçlü biçimde tesirini gösterecektir.

Mum büyüsünün olağanüstü etkileri

Diğer aşık etme büyülerinin aksine mum büyüsü çok hızlı ve güçlü biçimde etki eder. Hem kişilerin hem de diğer insanların tüm tutum ve davranışları değişir.

Ortaya çıkan aşk herkes tarafından “makul bir ilişki” olarak görülür.

Mum büyüsünün bir diğer özelliği ise kalıcı etkiler göstermesidir. Bu büyü ile tesis edilmiş aşk, büyü bozma yöntemleri ile geçersiz kılınmazsa bir ömür boyu etkilisini sürdürür.

Bazen mum büyüsünü bozmak zorunluluk arz edebilir

Tarihte mum büyüsü daha çok kötü amaçları gerçekleştirmek üzere başvurulan bir aşık etme büyüsüdür. Mesela mirasa konmak, tahta yerleşmek, başkasının eşine talip olmak gibi olumsuz niyetlerle de bu uygulamaya başvurulmuştur.

Böylesi durumlarda büyü bozmak büyük önem taşımaktadır. Ancak mum büyüsü hem kişileri hem de akraba çevresini etkilediği için genellikle kimsenin zihninde büyü yapıldığı izlenimi uyanmaz. Büyü bozma çalışmasının yapılmamasının en büyük nedeni çoğu zaman bu gerçekliktir.

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 19 Kasım 2017 / 14:25

Ceviz büyüsü

Ceviz büyüsü nün en doğru versiyonu Ceviz büyüsü

Sevgili okurlarımızı ceviz büyüsü konusunda bilgilendirmek ve konu hakkındaki yanlış yorumların önüne geçmek için bu yazıyı kaleme alıyoruz. Çünkü etkili bir aşık etme büyüsü olan ceviz büyüsüne soğutma büyüsü diyebilecek kadar gerçekten uzak yorumlara tanık olduk.

Bu nispette ciddi bir hatanın sebebini sorguladığımızda birçok kişinin ceviz büyüsü ile karabiber büyüsünü karıştırdığını gördük. İşte bu yazı bu yanlış anlamaların önüne geçecek ve ceviz büyüsü hakkında tam teşekkülü bilgiler sunacaktır.

Ceviz büyüsünü araştırırken çok detaylı bir araştırma yaptık. El yazması eserleri tarayarak ve yabancı dillerde yazılmış eserleri inceleyerek derli toplu bir yazı hazırladık. 

Umuyoruz keyifle okunan bilgilendirici bir çalışma hazırlamışızdır. 

İşte bütün detaylarıyla ve en doğru versiyonu ile ceviz büyüsü:Ceviz büyüsü niçin yapılır?

Ceviz büyüsü çok etkili bir aşık etme ve bağlama büyüsüdür. Anadolu’da az bilinmesine rağmen dünyanın muhtelif bölgelerinde yaygın olarak uygulanmaktadır.

Her kim ki bu büyüye maruz kalırsa gözü hiçbir şey görmez ve sadece aşık olduğu kişiye yönelir. Diğer aşık etme büyülerine göre çok daha tesirlidir. Bu büyü yapıldığında kişilerin maddi durumları, sosyal tabakaları, yaşları ve medeni halleri önemini yitirir. Tek gerçeklik aşk gibi algılanır.

Boşanmalara, uzun göçlere, maddi yıkımlara yol açan bir büyüdür. Çok az örnekte ise birbirine layık kişilerin kavuşmasını hızlandırdığı için olumlu neticeler vermiştir. 

Fakat genel olarak denilebilir ki ceviz büyüsü sayesinde kavuşan insanların hem kendileri hem de aileleri sonuçta mutsuz olmaktadır. Bu büyü daha çok “sonuç ne olursa olsun ona kavuşmak istiyorum” diyebilenlerin uyguladığı bir metottur.

Ceviz büyüsü nasıl yapılır?

Ceviz büyüsü adından da anlaşıldığı üzere olgunlaşmış, kuru tam ceviz taneleri ile yapılmaktadır. Bazı bölgelerde fındık ya da fıstık gibi kabuklu yemişler tercih edilerek de uygulanmıştır. Fakat genel olarak adı “ceviz büyüsü” şeklinde benimsenmiştir.

Birbirine aşık ettirilecek erkek ve kadının ismindeki harf sayısı kadar ceviz alınır. Alınan cevizlerin birbirine yakın büyüklükte olmasına dikkat edilir. Cevizlerin bir kısmının boş çıkmasında herhangi bir mahsur yoktur. 

Cevizler alınır ve tılsımlı sözcükler eşliğinde kırılarak ceviz içi ile kabuklar ayrılır. Bu tılsımlı sözcüklerin ne olduğuna dair kitaplarda bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Bu lafızlar sadece medyumlar arasında usta-çırak ilişkisi içerisinde sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır.

Cevizlerin kırılması bittikten sonra ceviz kabukları alınarak yakılır. Kabukların yakılması sırasında dikkatli olmak gerekir. Çünkü ceviz kabukları bir anda tutuşur ve hemen büyük bir alev çıkarır. Bu nedenle yangın çıkarma ihtimali ortadan kaldırılarak yakma işlemi yapılmalıdır. 

Yakma işlemi bittikten sonra küller alınarak sağlam bir kabın içine bırakılır.

Ceviz içleri iyice ezildikten sonra küllerin içine konur. Ardından kül ile ceviz içi iyice karıştırılır. Bu aşamaya “bulgama” yani karıştırma aşaması denir.

Hazırlanan bu karışım dört gün dört gece bekletilir. Bu sırada her gece tılsımlı sözcükler okunur. Amaç büyünün “mayalanmasını” sağlamaktır. Mayalanma büyülerdeki bekleme aşamasına verilen isimdir.

Dördüncü gün bittiğinde karışım temiz bir bez parçasına iyice sarılarak toprağa gömülür. Gömülme sırasında etrafta kimsenin olmamasına dikkat edilir. Çünkü başka gözler büyünün tesirini zayıflatmaktadır.

Gömülme işlemi bittikten sonra büyünün tutması için üzerinden bir gece geçmesi gerekmektedir. Artık ertesi sabaha birbirini deliler gibi seven iki aşık uyanacaktır. 

Bu büyüde yakılan ceviz kabukları kişinin kötü amellerini, ceviz içleri ise iyilikleri sembolize eder. Bunların karıştırılıp toprağa gömülmesi ise iyilikte ve kötülükte bir olup ölüme kadar birlikte olmayı temsil etmektedir.

Ceviz büyüsü nasıl bozulur?

Ceviz büyüsünü bozmak için yapılacak en uygun uygulama okunacak olan Felak suresidir. Felak suresi çok olay ezberlenebilen ve sadece 5 ayetten oluşan kısa bir suredir.

Sabah namazından sonra 3 defa okunacak olan Felak suresi ile inşallah ceviz büyüsünün hiçbir hükmü kalmayacaktır. Bu arada büyü bozmak için dua edileceği günden bir gün önce ihtiyaç sahibi kişilere bir miktar sadaka verilmesi de rahmet kapılarını açacağı için çok faydalı sonuçlar doğuracaktır.

Ceviz büyüsüne maruz kalan kişiler aşkın körleştirici etkisine o kadar kapılmışlardır ki gidip bu duayı okumaları neredeyse imkansızdır. Bu nedenle erkeğin veya kadının bir yakını da bu duayı büyünün hükmünün kalkması niyetiyle okuyabilir. İnşallah bu durumda da büyünün tesiri ortadan kalkacaktır.

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 19 Kasım 2017 / 1:08

En etkili aşk büyüleri hakkında ilginç bilgiler En etkili aşk büyüleri

En etkili aşk büyüleri Büyü insanlık tarihi kadar eski bir uygulamadır. Tıp ve müzik ile beraber geçmişi en ski tarihlere götürülebilen üç alandan biri de büyüdür. Büyüler içinde en fazla uygulanan tür ise aşk büyüleridir.

Bu yazımızda tüm dünyada en yaygın biçimde uygulanan 15 aşk büyüsü hakkında ilginç açıklamalarda bulunacağız. Yazımızın sonunda ise aşk mevzularındaki sorunların çözümü için mucizevi tesirleri olan bir kaynak tavsiye edeceğiz.

İşte en etkili aşk büyüleri ve uygulama esasları:

Hem aşk büyüsü hem de soğutma büyüsü olabilen büyüler 

En etkili aşk büyüleri

Bu tür büyülere “çift ağızlı büyü” denmektedir. Zira bu büyüler uygulamadaki kimi küçük farklılıklarla hem aşık etme hem de ayırma büyüsü olarak icra edilebilmektedir.

Kaşık büyüsü

İki adet tahta kaşık ile yapılmaktadır. Tahta kaşıkların üzerine çeşitli vefk yazıları yazılır. Ardından kaşıklar bağlanarak toprağa gömülür. Eğer kaşıkların ağızları birbirini görecek biçimde bağlama yapılırsa aşk büyüsü, kaşıkların ağzı ters yönleri gösterecek biçimde bağlanırsa soğutma büyüsü işlevi görür.

Soğan büyüsü

Bir baş kuru soğanın içine küçük bir kağıt parçası yerleştirilir ve ardından soğan saksıya gömülerek filizlenmesi sağlanır. Soğan çıkıp çimlendikçe aşk da kökleşmeye başlar. Eğer kuru soğanın kabukları daire şeklinde kesilir ve üzerine tılsımlı sözcükler okunursa soğutma büyüsü yapılmış olur.

Nohut büyüsü

Kadın ve erkeğin isimlerindeki harf sayısına denk gelecek kadar nohut alınır. Alınan nohutlar çeşitli işlemlerden geçirilerek bir karışım elde edilir. Nohut büyüsü Arapların Ebced sistemine dayandığı için sadece Arap harfleri ile yapılabilir. Büyüdeki kimi küçük değişikliklerle ayırma büyüsü de olabildiği için Arap olmayan toplumlarda genellikle uygulanmaz.

Çingene büyüsü

Sadece erkeğe yönelik yapılan bir aşık etme ve soğutma büyüsüdür. Doğrudan doğruya erkeğin ruh yapısını ve karakterini değiştirir. Aşk büyüsü olarak yapıldığında erkek, kadının hiçbir dediğine “hayır” diyemez ve kısa bir süre sonra kendisini nikah masasında görür. Ancak soğutma büyüsü halinde uygulandığında erkeği çok olumsuz bir karakter haline getirir. “Çekilmez bir kişi” haline gelen erkek ile sevdiği kadının ayrılması sağlanır.

Canbar aşk büyüsü

Bir deri parçası üzerine önce bir çember çizilir ve aşık ettirilecek kişilerin vefki (büyü yazısı) bu çemberin içine yazılır. Bu işlem için daha çok keçi derisi tercih edilir. Eğer kişilerin ayrılmaları isteniyorsa iki ayrı çember çizilir. Kadının vefki bir çemberin içine erkeğin vefki diğer çemberin içine yazılır. Bu aşamadan sonra kişiler bambaşka muhitlerin insanı haline geldikleri için tekrar bir araya gelmeleri mümkün olmaz.

Geçici süreliğine etki eden aşk büyüleri

Kişileri geçici bir süre etkileyen aşk büyüleridir. Kişi bu süre içinde elini çabuk tutup kendisini sevdirmelidir. Büyünün tesiri ortadan kalktıktan sonra kişi bir müddet sevgilisini elde tutmak için zorlanmaktadır. Bu büyünün tesiri bitince büyü ritüelini tekrar uygulayıp “bir seanslık daha zaman” kazanan pek çok kişi bulunmaktadır.

Adet kanı büyüsü

Kadının adet kanı ile yapılır. Halk arasında ifade edildiği gibi kadının adet kanının erkeğe içirilmesi ile yapılmamaktadır. Bu sadece bir şehir efsanesidir. Adet kanı büyüsü gerçekten de kadının adet kanı ile yapılmaktadır. Ancak büyü malzemesi beyaz bir kumaş ile çakıl taşlarıdır. Ayrıca erkeğe adet kanı içirme de hiçbir şekilde söz konusu değildir. Büyünün tesiri kadının bir sonraki adet dönemine kadar devam eder. Bu süre zarfında erkeğin gönlünü tamamen kazanmak gerekir.

En etkili aşk büyüleri

Yumurta büyüsü

Yumurtanın sarısının kadını, akının ise erkeği temsil ettiği aşk büyüsüdür. 4 gün süren, karmaşık ve zor bir uygulaması vardır. Geçici büyüler içinde tesirleri en uzun süren büyüdür. Büyü, kadın veya erkeğin kan bağı ile bağlı bulunduğu herhangi bir kişinin (anne-baba, kardeş, evlat gibi…) eceliyle ölümüne kadar devam eder. Aileye cenaze girdiği anda büyünün tesiri ortadan kalkar.

Saç büyüsü

Kadının saçına düğüm atılması suretiyle yapılan bir büyüdür. Kısa sürede etki eder ve yine kısa sürede etkileri ortadan kalkar. Kişileri kısa sürede o kadar derinden etkiler kibüyünün tesirine maruz kalan pek çok kişi ya sabırsızca aşkına yönelir ya da “yıldırım nikahı” ile evlenir.

Ceviz büyüsü

Tesirleri bir mevsim (3-4 ay) süren etkili bir aşk büyüsüdür. Yapılışı ciddi uzmanlık gerektirdiği için son yıllarda uygulanmayan bir büyüdür.

Köpek büyüsü

Köpekten alınan necis bir parça ile yapılır. Bu necis (pis, kirli) parça köpek tırnağı, kıl, idrar veya köpek salyası olabilir. Daha çok eve bir türlü bağlanmayan gelinleri sadık bir aşık haline getirmek için başvurulan bir büyüdür.

Korkunç sonuçlar doğuran aşk büyüleri

Bazı aşk büyüleri büyü sırasında kimi korkunç riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu risklerin en yaygın görüleni “büyünün yön değiştirmesi” hadisesidir. Burada aşık etme maksadıyla yapılan büyü amacından sapar ve kişiye çeşitli zararlar verir. Delirtme, sağlığı bozma, intihara meylettirme, ahlak bozma ve kişiye yanlış kararlar aldırtma büyünün yön değiştirmesi sırasında görülebilen bazı olumsuz durumlardır.

Tırnak büyüsü

Aşık ettirilecek kişinin tırnaklarının alınıp yakılması suretiyle yapılır. Daha çok evli kişilere yönelik yaptırıldığı için “yuva yıkan büyü” olarak adlandırılır.

Lamia aşk büyüsü

Kişilerin kıskançlık duygularını öne çıkaran bir aşk büyüsüdür. Kişi önceden aşık olmadığı birini müthiş derecede kıskanmaya başlar. Büyünün tesiri ile yoğun kıskançlık krizlerine giren şahıs bu ruh hali ile şiddetli bir aşka tutulur.

Mum büyüsü

Aşk büyüleri genellikle sadece aşık ettirilecek kişilere tesir etmektedir. Mum büyüsü ise hem kişileri hem de sosyal çevreyi etkiler. Yani kişilerin aileleri ve arkadaş grupları da büyünün tesirine kapılır ve yaşanacak aşkın ateşli birer savunucusu haline gelir. Mum büyüsü eski çağ dini metinlerinin tersten okunması yoluyla yapılmaktadır ve çok kısa sürede etkileri görülmektedir.

Tuz büyüsü

Daha çok karı-kocaların birbirlerine olan saygı ve sevgisini tekrar canlandırmak için başvurulan geleneksel bir büyüdür. Kişiler büyü öncesinde birbirlerini iyi derecede tanıyorlarsa büyü daha güçlü bir şekilde tutar.

Kemik büyüsü

Tarihte daha çok zenginler tarafından uygulanan çok tesirli bir büyüdür. Yapılışı sırasında kimi korkunç ritüeller vardır (Kemikler üzerine yazı yazılması, kemiklerin mezarlık alanlarına gömülmesi gibi). Yapılışı zor olmasına rağmen bir ay dolmadan etkileri görüldüğünden en sık başvurulan büyülerden biri olmuştur.

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 19 Kasım 2017 / 0:33

CİN MUSALLATI 

Cin Musallatı

Cin Musallatı Nasıl Olur

Cin Musallatı Cinlerin iman etmiş olanlarının insanlara ve hayatlarına müdahale etmesi yasaklanmıştır. İman etmiş cinlerin insanlara musallat olması sözkonusu değildir. Ancak, artık günümüzde pek olmayan kemik ile taharetlenmek, ekmek kırıntıları üzerine yatmak gibi bazı hallerde insanlara ilişir ve korkuturlar.

Peygamberimiz (S.A.V.) “Kemik ile istinca yapmayınız. Onlar mümin cinlerden olan kardeşlerinizin rızklarıdır” buyurmuştur.

İman etmemiş olan cinler ise insanlara saldırmak, onları rahatsız etmek, yoldan çıkarmak, farklı görüntülerde görünmek, akli dengelere müdahale etmek ve gerek fiziki gerekse manevi hastalıklar oluşturmak için adeta birbirleriyle yarışır haldedirler.

Cinlerin musalllatı olup insana rahatsızlık vermesi için şartların uygun olması gerekir. Başka bir ifadeyle, cinler her insana musallat olup saldırmaz ve yoldan çıkarmazlar. Cinler bu saldırıyı yapıp insana musallat olacağında şeytanla işbirliği halindedir. Şeytanın amacı ve yemini zaten bellidir.

Bu bakımdan, hayatını İslam kurallarına göre yaşayamayan insanların cin musallatına uğraması çok kolaydır. Bununla birlikte cinlerin musallat olmasını kolaylaştıracak ortamlar ve etkenler vardır. Örneğin, makyaj ve takı ile aşırı süslenme (cinlerin altına karşı aşırı zaafları vardır), şeytanın hoşlandığı ortamlarda bulunma (bar, disco, gece kulübü vb.), alkol tüketimi, boy abdestsiz olma, yeşillik alanlara tuvalet yapma, sıcak suları rastgele yerlere savurma, evde çıplak dolaşma, banyoda usulsüz davranma, adet dönemlerinde cinsel ilişki, ters ilişki vb.

CİN MUSALLATI BELİRTİLERİ

Cin bedenin tamamına girebilir. Bedende ağrı, sancı, titreme, bayılma, çığlık atma, ellerini gözlerine kapatma vb. oluşturabilirler. Cin bedenin herhangi bir uzvuna da girebilir. Özellikle beyni tercih ederler. Tıbbın çare bulamadığı durumlarda cin rahatsızlığı üzerinde durulur.

Cin musallatı na maruz olan kişilerde garip hareketler, belirgin olarak ellerde ve vücudunda aşırı kasılmalar, ellerde ayaklarda yanmalar, çene kilitlenmesi, halsiz bir şekilde sürekli yatma isteği, aşırı şekilde insanüstü bir güç birikimi, anlaşılmayan konuşmalar, gece anahtarı olmayan kapıları açarak dışarıya çıkabilme gibi inanılması güç haller gözlenebilir. Bu tür durumlarda kişinin maruz kaldığı bu durumdan bir an önce kurtarılması ve feraha ermesi gerekir.

-Korkulu rüyalar görüyor musunuz ?

-Yüksek bir yerden düşüyormuş hissine kapılıyor musunuz ?

-Derin bir suda boğulduğunu rüya aleminde gördüğünüz oluyor mu ?

-Rüya aleminde bilmediğin bir yerde yırtıcı hayvanların saldırısına uğradığınızı görüyor musunuz ?

-Issız yerlerde dolaşırken tuhaf sesler duyduğunuz anlar oluyor mu ?

-Herhangi bilinmeyen bir ses sizi adınızla çağırıyor mu? O sesin kimin sesi olduğunu çıkaramadığınız anlar oluyor mu ?

-Vücudunuzun herhangi bir yerinde karıncalanma hissi var mı ?

-Yalnız kalmayı, banyoda veya tuvalette uzun süre kalmayı seviyor musunuz ?

-Yıkanırken yani banyo yaparken biri ile konuşma ihtiyacı duyuyor musunuz ?

-Yüzünüzü sabunlu suyla yıkarken birisinin sizi seyrettiği hissine kapılarak yüzünüzdeki sabundan hemen kurtulmak istiyor musunuz ?

-Bazen banyodan hızla dışarı çıkmak istediğiniz anlar oluyor mu ?

-Özellikle gecenin geç saatlerinde yürürken birilerinin peşinizden geldiği duygusuna kapılıyor musunuz ?

-Gözlerinizi kapattığınız zaman karanlıkta bir göz belirip sana bakıyor ve giderek yaklaşıyor mu ?

-Çevrende pis bir koku duyuyor musun ?

-Uyurken rüya aleminde saldıran birisi oluyor mu? Yorganın hareket ettiğini hissediyor musunuz ?

-Yalnız kalmayı seviyor musunuz ve özellikle odanızda tek başınıza uyumaktan hoşlanıyor musunuz ? Bu esnada yanınıza biri yatmaya geldiği zaman korkuyla uyanıp kaçmaya teşebbüs ettiğiniz anlar oluyor mu ?

-Rüya aleminde kedi, köpek, yılan ve pis kılıklı insanlar görüyor musunuz ?

-Karanlık korkunuz oluyor mu ?

-Eşler arasında soğukluk, tiksinti ve iğrenme oluyor mu ?

-Uykuda kendisiyle cinsel ilişki kuran veya kurmak isteyen birisini görüyor musunuz ?

-Uykuda kendinizi kabristan (Mezarlık) ortamında, pis yerlerde, korkunç yerlerde görüyor musunuz ?

-Çizgiye benzer garip şeyler görüyor musunuz ?

-Uykuda sık sık ihtilam (boşalma) oluyor musunuz ?

-Uykuda dişlerini sıkmak, ağlamak, çığlık atmak gibi haller yaşıyor musunuz ?

-Rüyada kan veya su gölü üzerinde yürüdüğünüz oluyor mu ?

-İbadet, zikir ve Kur’an okumada zorlanıyor musunuz ?

-Söz ve hareketlerde ani dengesizlikler var mı ?

-Sara nöbeti (tıbbi olmayan) yaşanıyor mu ?

-Vücutta tıbbi olmayan iç sıkıntısı, halsizlik ve hüzün var mı ?

-Vücudunuzdaki herhangi bir organ kasılıyor, titriyor veya uyuşuyor mu? (tıbbi olmayan).

-Göğüste daralma, nefes alma zorluğu çekiyor musunuz? (bu daralma kulaklıkla Kur’an okurken artarsa)

-Vücudunda birşeylerin gezdiğini hissediyor musunuz ?

-Kenar uçlarında ağrı ve sancılar var mı? (omuz, havza gerisi, sırtın sonu).

-Sebepsiz yere şiddetli ağlıyor, gülüyor veya sinirleniyor musunuz ?

-Saçlarınız aşırı dökülüyor mu? (özellikle Kadınlarda).

-Kadınlar için adet kanamasında dengesizlik yaşıyor musunuz? (tıbbi olmayan)

-Tıbben çocuklarının olmaması için hiçbir sebep bulunmaması, sebepsiz kısırlık.

-Sebepsiz baş ağrılarınız var mı ?

-Beyin yorgunluğu, başında ağırlık veya tabakalar oluştuğunu hissediyor musunuz ?

-Unutkanlığınız var mı ?

-Tembellik haliniz var mı ?

-Aniden eşinizden, çocuklarınızdan ve evden nefret edip veya sıkılıyor musunuz ?

Cin Musallatı

Damardan gelen fazla kana da cinler sebep olabilir. Bunu yapan kişi cini kadına gönderir. Sufli cin kadının içine girerek damarı vurduğu zaman kadının fecrinden fazla kan gelir. Bu da kadının ölümüne bile sebep olur. Doğumdan sonra, bütün çabalara rağmen görülen ani ölümlerde bu durum akla gelmektedir. Cinler girmek için zayıf ve abdestsiz bedenleri tercih ettikleri için geleneklerimizde loğusa kadınlara ayrı bir ilgi gösterilir.

Hastada bu belirtilerin hiç biri olmasa da, cinin bedende bulunduğu anlaşılabilir. Şöyle ki, hastanın kulağına ezan okumaya başlayınca açık alâmetler görünmeye başlar. Hastanın bayılması, çığlık atması, titremesi, ellerini gözlerine kapatması gibi…

Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12