Medyum Umut Papaz Büyüsü Büyü Bozma Kara Büyü - Mum büyüsü

logo

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 08-20-2018
Saat: 19:19

Medyum Umut Papaz Büyüsü Büyü Bozma Kara Büyü

MedyumUmut Medyum Umut büyü sihir vefk aşk bağlama evlilik şans kader kısmet
Site Map Contacts anasayfa

Medyum Umut
Medyumumut Gerçek Sitesi Medyum umutun sitesi Bursalı Medyum Umut medyumlar medyum Medyum Siteleri Medyum Sitesi Medyum online Sihir-Büyü iptali Cin CinlerTedavisi Kismet Açma Baglama Başarı Aile Geçimsizlikleri Nasip Kismet Rizik Bereketdualari

POPÜler YAZILAR

SON YORUMLAR

Home » Kısmet Açma » Soğutma Büyüsü
yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 19 Kasım 2017 / 20:41

Mum büyüsü

Mum büyüsü en hızlı etki eden aşık etme büyüsüdür 

Mum Büyüsü 4 adet mumla yapılan ve 4 günde tesirini gösteren mum büyüsü en eski Süryani büyülerinden biridir. Günümüzde neredeyse tüm dünyada bilinip uygulanan bu büyü en zor bozdurulan büyü olarak da bilinmektedir.

Her ne kadar mum büyüsü aşık etmek maksadıyla yapılsa da kara büyü kategorisinde değerlendirilmiştir. Çünkü bu büyü sadece bekarlara yönelik yapılmamakta bazen evlilere yönelik de uygulanabilmektedir.

Bu yazımızda mum büyüsünün nasıl yapıldığı ve nasıl bozdurulduğu hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Yazımızın sonunda ise aşık etme konusunda daha etkili alternatif bir yol hakkında bilgi vereceğiz.

İşte tüm detaylarıyla mum büyüsü:

Mum büyüsünde iki değerli eşya tılsımlamak

Mum büyüsünün birinci aşamasında 2 adet değerli eşya alınır. Bu eşyalar aşık ettirilecek kadını ve erkeği temsil etmektedir.

Bu eşyalar daha çok kadın için altın bir malzeme, erkek için ise gümüş bir malzemedir. Bazı medyumlar ise kadını temsilen bir takı seçer, erkek için de demir para kullanır.

Eşya seçimi yapıldıktan sonra büyü yapan üstat eşyaların üzerine tılsımlı sözcükler okumaktadır. Okuma sırasında bu eşyaları ileri geri hareket ettirir. Bazen eşyaları birleştirir, bazen ayırır. Yapılan bu hareketler yaşamda karşılaşılabilecek durumları simgelemektedir.

Üzerine tılsımlı sözcükler okunan bu malzemeler kare şeklindeki bir demir sacın ortasına bırakılmaktadır.

Mum büyüsünün bu birinci aşamasında amaç kişileri birbirine aşık ettirmektir.

Mum büyüsünde 4 mum 4 yön kavramı

Bu aşamanın amacı ise bir önceki aşamada birbirine aşık ettirilen kadının ve erkeğin tüm sosyal çevresini bu aşka onay verecek şekilde ikna etmektir.

Önceki aşamada üzerine tılsımlı sözcükler okunan ve kare şeklindeki bir sacın ortasına bırakılan değerli eşyaların etrafına 4 adet mum yerleştirilmektedir. Mumlar kare olan sacın tam köşelerine denk gelecek biçimde konmalıdır.

Yerleştirilen bu 4 mum kişileri çepeçevre kuşatan tüm sosyal çevreyi karşılamaktadır. Yani her bir mum kişinin hayatta karşılaşabileceği bir grup insanı simgelemektedir.

 

Kadim büyü kitaplarında hangi yöndeki mumun kimlere denk geldiği şöyle izah edilmiştir:

Kuzey yönündeki mum

Birinci dereceden yakın akrabaları yani aile bireylerini gösterir.

Güney yönündeki mum

Uzak akrabaları ve komşuları simgelemektedir.

Doğu yönündeki mum

Kişilerin o güne kadar tanımadıkları ancak ileride tanışacakları insanları karşılamaktadır.

Batı yönündeki mum

Kadına ya da erkeğe aşık olan öteki kişileri yani rakipleri göstermektedir.

Mum büyüsünde dört taraftaki mumların defalarca yakılıp söndürülmesi

Büyü yapan üstat şarkıya benzer bir ezgiyle tılsımlı sözcükler okur ve bu arada mumları defalarca yakıp söndürür. En sonunda ise her 4 mumu sönük bırakır.

Bu uygulamanın amacı kişilerin aşkının önünde engel olabilecek herkesi bertaraf etmektir. Gerçekten de mum büyüsü ile aşık ettirilmiş sevgililerin aileleri ve arkadaşları sanki “dilleri düğümlenmiş gibi” bu ilişkiye asla karşı çıkmazlar.

Mum büyüsünde “kader topu” yapma aşaması

Söndürülmüş 4 adet mum mümkün olduğu kadar küçük parçalara ayrılır. Bazı medyumlar bu işlem için rende kullanır.

Mum parçaları bir müddet yoğrularak elastiki bir hamur hazırlanır. (Herhangi bir mum çok küçük parçalara ayrılır ve defalarca yoğrulursa yağlı bir hamur elde edilecektir.)

Mumdan yapılmış hamur iyice işlenerek yumak haline getirilecektir. Hazırlanan bu yumağın ortasına kadını ve erkeği temsil eden değerli eşyalar bırakılacaktır. İşte bu mum hamuruna “kader topu” adı verilmektedir.

Kader topu hazırlandıktan sonra temiz bir bez parçasıyla iyice sarılır. Daha sonra yerleşim yerlerinden uzak bir yere götürülerek toprağa gömülür.

Bundan sonra yapılacak şey 4 gün beklemektir. 4 günlük bekleme süresi dolduktan sonra büyü en güçlü biçimde tesirini gösterecektir.

Mum büyüsünün olağanüstü etkileri

Diğer aşık etme büyülerinin aksine mum büyüsü çok hızlı ve güçlü biçimde etki eder. Hem kişilerin hem de diğer insanların tüm tutum ve davranışları değişir.

Ortaya çıkan aşk herkes tarafından “makul bir ilişki” olarak görülür.

Mum büyüsünün bir diğer özelliği ise kalıcı etkiler göstermesidir. Bu büyü ile tesis edilmiş aşk, büyü bozma yöntemleri ile geçersiz kılınmazsa bir ömür boyu etkilisini sürdürür.

Bazen mum büyüsünü bozmak zorunluluk arz edebilir

Tarihte mum büyüsü daha çok kötü amaçları gerçekleştirmek üzere başvurulan bir aşık etme büyüsüdür. Mesela mirasa konmak, tahta yerleşmek, başkasının eşine talip olmak gibi olumsuz niyetlerle de bu uygulamaya başvurulmuştur.

Böylesi durumlarda büyü bozmak büyük önem taşımaktadır. Ancak mum büyüsü hem kişileri hem de akraba çevresini etkilediği için genellikle kimsenin zihninde büyü yapıldığı izlenimi uyanmaz. Büyü bozma çalışmasının yapılmamasının en büyük nedeni çoğu zaman bu gerçekliktir.

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 19 Kasım 2017 / 14:25

Ceviz büyüsü

Ceviz büyüsü nün en doğru versiyonu Ceviz büyüsü

Sevgili okurlarımızı ceviz büyüsü konusunda bilgilendirmek ve konu hakkındaki yanlış yorumların önüne geçmek için bu yazıyı kaleme alıyoruz. Çünkü etkili bir aşık etme büyüsü olan ceviz büyüsüne soğutma büyüsü diyebilecek kadar gerçekten uzak yorumlara tanık olduk.

Bu nispette ciddi bir hatanın sebebini sorguladığımızda birçok kişinin ceviz büyüsü ile karabiber büyüsünü karıştırdığını gördük. İşte bu yazı bu yanlış anlamaların önüne geçecek ve ceviz büyüsü hakkında tam teşekkülü bilgiler sunacaktır.

Ceviz büyüsünü araştırırken çok detaylı bir araştırma yaptık. El yazması eserleri tarayarak ve yabancı dillerde yazılmış eserleri inceleyerek derli toplu bir yazı hazırladık. 

Umuyoruz keyifle okunan bilgilendirici bir çalışma hazırlamışızdır. 

İşte bütün detaylarıyla ve en doğru versiyonu ile ceviz büyüsü:Ceviz büyüsü niçin yapılır?

Ceviz büyüsü çok etkili bir aşık etme ve bağlama büyüsüdür. Anadolu’da az bilinmesine rağmen dünyanın muhtelif bölgelerinde yaygın olarak uygulanmaktadır.

Her kim ki bu büyüye maruz kalırsa gözü hiçbir şey görmez ve sadece aşık olduğu kişiye yönelir. Diğer aşık etme büyülerine göre çok daha tesirlidir. Bu büyü yapıldığında kişilerin maddi durumları, sosyal tabakaları, yaşları ve medeni halleri önemini yitirir. Tek gerçeklik aşk gibi algılanır.

Boşanmalara, uzun göçlere, maddi yıkımlara yol açan bir büyüdür. Çok az örnekte ise birbirine layık kişilerin kavuşmasını hızlandırdığı için olumlu neticeler vermiştir. 

Fakat genel olarak denilebilir ki ceviz büyüsü sayesinde kavuşan insanların hem kendileri hem de aileleri sonuçta mutsuz olmaktadır. Bu büyü daha çok “sonuç ne olursa olsun ona kavuşmak istiyorum” diyebilenlerin uyguladığı bir metottur.

Ceviz büyüsü nasıl yapılır?

Ceviz büyüsü adından da anlaşıldığı üzere olgunlaşmış, kuru tam ceviz taneleri ile yapılmaktadır. Bazı bölgelerde fındık ya da fıstık gibi kabuklu yemişler tercih edilerek de uygulanmıştır. Fakat genel olarak adı “ceviz büyüsü” şeklinde benimsenmiştir.

Birbirine aşık ettirilecek erkek ve kadının ismindeki harf sayısı kadar ceviz alınır. Alınan cevizlerin birbirine yakın büyüklükte olmasına dikkat edilir. Cevizlerin bir kısmının boş çıkmasında herhangi bir mahsur yoktur. 

Cevizler alınır ve tılsımlı sözcükler eşliğinde kırılarak ceviz içi ile kabuklar ayrılır. Bu tılsımlı sözcüklerin ne olduğuna dair kitaplarda bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Bu lafızlar sadece medyumlar arasında usta-çırak ilişkisi içerisinde sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır.

Cevizlerin kırılması bittikten sonra ceviz kabukları alınarak yakılır. Kabukların yakılması sırasında dikkatli olmak gerekir. Çünkü ceviz kabukları bir anda tutuşur ve hemen büyük bir alev çıkarır. Bu nedenle yangın çıkarma ihtimali ortadan kaldırılarak yakma işlemi yapılmalıdır. 

Yakma işlemi bittikten sonra küller alınarak sağlam bir kabın içine bırakılır.

Ceviz içleri iyice ezildikten sonra küllerin içine konur. Ardından kül ile ceviz içi iyice karıştırılır. Bu aşamaya “bulgama” yani karıştırma aşaması denir.

Hazırlanan bu karışım dört gün dört gece bekletilir. Bu sırada her gece tılsımlı sözcükler okunur. Amaç büyünün “mayalanmasını” sağlamaktır. Mayalanma büyülerdeki bekleme aşamasına verilen isimdir.

Dördüncü gün bittiğinde karışım temiz bir bez parçasına iyice sarılarak toprağa gömülür. Gömülme sırasında etrafta kimsenin olmamasına dikkat edilir. Çünkü başka gözler büyünün tesirini zayıflatmaktadır.

Gömülme işlemi bittikten sonra büyünün tutması için üzerinden bir gece geçmesi gerekmektedir. Artık ertesi sabaha birbirini deliler gibi seven iki aşık uyanacaktır. 

Bu büyüde yakılan ceviz kabukları kişinin kötü amellerini, ceviz içleri ise iyilikleri sembolize eder. Bunların karıştırılıp toprağa gömülmesi ise iyilikte ve kötülükte bir olup ölüme kadar birlikte olmayı temsil etmektedir.

Ceviz büyüsü nasıl bozulur?

Ceviz büyüsünü bozmak için yapılacak en uygun uygulama okunacak olan Felak suresidir. Felak suresi çok olay ezberlenebilen ve sadece 5 ayetten oluşan kısa bir suredir.

Sabah namazından sonra 3 defa okunacak olan Felak suresi ile inşallah ceviz büyüsünün hiçbir hükmü kalmayacaktır. Bu arada büyü bozmak için dua edileceği günden bir gün önce ihtiyaç sahibi kişilere bir miktar sadaka verilmesi de rahmet kapılarını açacağı için çok faydalı sonuçlar doğuracaktır.

Ceviz büyüsüne maruz kalan kişiler aşkın körleştirici etkisine o kadar kapılmışlardır ki gidip bu duayı okumaları neredeyse imkansızdır. Bu nedenle erkeğin veya kadının bir yakını da bu duayı büyünün hükmünün kalkması niyetiyle okuyabilir. İnşallah bu durumda da büyünün tesiri ortadan kalkacaktır.

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 19 Kasım 2017 / 1:08

En etkili aşk büyüleri hakkında ilginç bilgiler En etkili aşk büyüleri

En etkili aşk büyüleri Büyü insanlık tarihi kadar eski bir uygulamadır. Tıp ve müzik ile beraber geçmişi en ski tarihlere götürülebilen üç alandan biri de büyüdür. Büyüler içinde en fazla uygulanan tür ise aşk büyüleridir.

Bu yazımızda tüm dünyada en yaygın biçimde uygulanan 15 aşk büyüsü hakkında ilginç açıklamalarda bulunacağız. Yazımızın sonunda ise aşk mevzularındaki sorunların çözümü için mucizevi tesirleri olan bir kaynak tavsiye edeceğiz.

İşte en etkili aşk büyüleri ve uygulama esasları:

Hem aşk büyüsü hem de soğutma büyüsü olabilen büyüler 

En etkili aşk büyüleri

Bu tür büyülere “çift ağızlı büyü” denmektedir. Zira bu büyüler uygulamadaki kimi küçük farklılıklarla hem aşık etme hem de ayırma büyüsü olarak icra edilebilmektedir.

Kaşık büyüsü

İki adet tahta kaşık ile yapılmaktadır. Tahta kaşıkların üzerine çeşitli vefk yazıları yazılır. Ardından kaşıklar bağlanarak toprağa gömülür. Eğer kaşıkların ağızları birbirini görecek biçimde bağlama yapılırsa aşk büyüsü, kaşıkların ağzı ters yönleri gösterecek biçimde bağlanırsa soğutma büyüsü işlevi görür.

Soğan büyüsü

Bir baş kuru soğanın içine küçük bir kağıt parçası yerleştirilir ve ardından soğan saksıya gömülerek filizlenmesi sağlanır. Soğan çıkıp çimlendikçe aşk da kökleşmeye başlar. Eğer kuru soğanın kabukları daire şeklinde kesilir ve üzerine tılsımlı sözcükler okunursa soğutma büyüsü yapılmış olur.

Nohut büyüsü

Kadın ve erkeğin isimlerindeki harf sayısına denk gelecek kadar nohut alınır. Alınan nohutlar çeşitli işlemlerden geçirilerek bir karışım elde edilir. Nohut büyüsü Arapların Ebced sistemine dayandığı için sadece Arap harfleri ile yapılabilir. Büyüdeki kimi küçük değişikliklerle ayırma büyüsü de olabildiği için Arap olmayan toplumlarda genellikle uygulanmaz.

Çingene büyüsü

Sadece erkeğe yönelik yapılan bir aşık etme ve soğutma büyüsüdür. Doğrudan doğruya erkeğin ruh yapısını ve karakterini değiştirir. Aşk büyüsü olarak yapıldığında erkek, kadının hiçbir dediğine “hayır” diyemez ve kısa bir süre sonra kendisini nikah masasında görür. Ancak soğutma büyüsü halinde uygulandığında erkeği çok olumsuz bir karakter haline getirir. “Çekilmez bir kişi” haline gelen erkek ile sevdiği kadının ayrılması sağlanır.

Canbar aşk büyüsü

Bir deri parçası üzerine önce bir çember çizilir ve aşık ettirilecek kişilerin vefki (büyü yazısı) bu çemberin içine yazılır. Bu işlem için daha çok keçi derisi tercih edilir. Eğer kişilerin ayrılmaları isteniyorsa iki ayrı çember çizilir. Kadının vefki bir çemberin içine erkeğin vefki diğer çemberin içine yazılır. Bu aşamadan sonra kişiler bambaşka muhitlerin insanı haline geldikleri için tekrar bir araya gelmeleri mümkün olmaz.

Geçici süreliğine etki eden aşk büyüleri

Kişileri geçici bir süre etkileyen aşk büyüleridir. Kişi bu süre içinde elini çabuk tutup kendisini sevdirmelidir. Büyünün tesiri ortadan kalktıktan sonra kişi bir müddet sevgilisini elde tutmak için zorlanmaktadır. Bu büyünün tesiri bitince büyü ritüelini tekrar uygulayıp “bir seanslık daha zaman” kazanan pek çok kişi bulunmaktadır.

Adet kanı büyüsü

Kadının adet kanı ile yapılır. Halk arasında ifade edildiği gibi kadının adet kanının erkeğe içirilmesi ile yapılmamaktadır. Bu sadece bir şehir efsanesidir. Adet kanı büyüsü gerçekten de kadının adet kanı ile yapılmaktadır. Ancak büyü malzemesi beyaz bir kumaş ile çakıl taşlarıdır. Ayrıca erkeğe adet kanı içirme de hiçbir şekilde söz konusu değildir. Büyünün tesiri kadının bir sonraki adet dönemine kadar devam eder. Bu süre zarfında erkeğin gönlünü tamamen kazanmak gerekir.

En etkili aşk büyüleri

Yumurta büyüsü

Yumurtanın sarısının kadını, akının ise erkeği temsil ettiği aşk büyüsüdür. 4 gün süren, karmaşık ve zor bir uygulaması vardır. Geçici büyüler içinde tesirleri en uzun süren büyüdür. Büyü, kadın veya erkeğin kan bağı ile bağlı bulunduğu herhangi bir kişinin (anne-baba, kardeş, evlat gibi…) eceliyle ölümüne kadar devam eder. Aileye cenaze girdiği anda büyünün tesiri ortadan kalkar.

Saç büyüsü

Kadının saçına düğüm atılması suretiyle yapılan bir büyüdür. Kısa sürede etki eder ve yine kısa sürede etkileri ortadan kalkar. Kişileri kısa sürede o kadar derinden etkiler kibüyünün tesirine maruz kalan pek çok kişi ya sabırsızca aşkına yönelir ya da “yıldırım nikahı” ile evlenir.

Ceviz büyüsü

Tesirleri bir mevsim (3-4 ay) süren etkili bir aşk büyüsüdür. Yapılışı ciddi uzmanlık gerektirdiği için son yıllarda uygulanmayan bir büyüdür.

Köpek büyüsü

Köpekten alınan necis bir parça ile yapılır. Bu necis (pis, kirli) parça köpek tırnağı, kıl, idrar veya köpek salyası olabilir. Daha çok eve bir türlü bağlanmayan gelinleri sadık bir aşık haline getirmek için başvurulan bir büyüdür.

Korkunç sonuçlar doğuran aşk büyüleri

Bazı aşk büyüleri büyü sırasında kimi korkunç riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu risklerin en yaygın görüleni “büyünün yön değiştirmesi” hadisesidir. Burada aşık etme maksadıyla yapılan büyü amacından sapar ve kişiye çeşitli zararlar verir. Delirtme, sağlığı bozma, intihara meylettirme, ahlak bozma ve kişiye yanlış kararlar aldırtma büyünün yön değiştirmesi sırasında görülebilen bazı olumsuz durumlardır.

Tırnak büyüsü

Aşık ettirilecek kişinin tırnaklarının alınıp yakılması suretiyle yapılır. Daha çok evli kişilere yönelik yaptırıldığı için “yuva yıkan büyü” olarak adlandırılır.

Lamia aşk büyüsü

Kişilerin kıskançlık duygularını öne çıkaran bir aşk büyüsüdür. Kişi önceden aşık olmadığı birini müthiş derecede kıskanmaya başlar. Büyünün tesiri ile yoğun kıskançlık krizlerine giren şahıs bu ruh hali ile şiddetli bir aşka tutulur.

Mum büyüsü

Aşk büyüleri genellikle sadece aşık ettirilecek kişilere tesir etmektedir. Mum büyüsü ise hem kişileri hem de sosyal çevreyi etkiler. Yani kişilerin aileleri ve arkadaş grupları da büyünün tesirine kapılır ve yaşanacak aşkın ateşli birer savunucusu haline gelir. Mum büyüsü eski çağ dini metinlerinin tersten okunması yoluyla yapılmaktadır ve çok kısa sürede etkileri görülmektedir.

Tuz büyüsü

Daha çok karı-kocaların birbirlerine olan saygı ve sevgisini tekrar canlandırmak için başvurulan geleneksel bir büyüdür. Kişiler büyü öncesinde birbirlerini iyi derecede tanıyorlarsa büyü daha güçlü bir şekilde tutar.

Kemik büyüsü

Tarihte daha çok zenginler tarafından uygulanan çok tesirli bir büyüdür. Yapılışı sırasında kimi korkunç ritüeller vardır (Kemikler üzerine yazı yazılması, kemiklerin mezarlık alanlarına gömülmesi gibi). Yapılışı zor olmasına rağmen bir ay dolmadan etkileri görüldüğünden en sık başvurulan büyülerden biri olmuştur.

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 19 Kasım 2017 / 0:33

CİN MUSALLATI 

Cin Musallatı

Cin Musallatı Nasıl Olur

Cin Musallatı Cinlerin iman etmiş olanlarının insanlara ve hayatlarına müdahale etmesi yasaklanmıştır. İman etmiş cinlerin insanlara musallat olması sözkonusu değildir. Ancak, artık günümüzde pek olmayan kemik ile taharetlenmek, ekmek kırıntıları üzerine yatmak gibi bazı hallerde insanlara ilişir ve korkuturlar.

Peygamberimiz (S.A.V.) “Kemik ile istinca yapmayınız. Onlar mümin cinlerden olan kardeşlerinizin rızklarıdır” buyurmuştur.

İman etmemiş olan cinler ise insanlara saldırmak, onları rahatsız etmek, yoldan çıkarmak, farklı görüntülerde görünmek, akli dengelere müdahale etmek ve gerek fiziki gerekse manevi hastalıklar oluşturmak için adeta birbirleriyle yarışır haldedirler.

Cinlerin musalllatı olup insana rahatsızlık vermesi için şartların uygun olması gerekir. Başka bir ifadeyle, cinler her insana musallat olup saldırmaz ve yoldan çıkarmazlar. Cinler bu saldırıyı yapıp insana musallat olacağında şeytanla işbirliği halindedir. Şeytanın amacı ve yemini zaten bellidir.

Bu bakımdan, hayatını İslam kurallarına göre yaşayamayan insanların cin musallatına uğraması çok kolaydır. Bununla birlikte cinlerin musallat olmasını kolaylaştıracak ortamlar ve etkenler vardır. Örneğin, makyaj ve takı ile aşırı süslenme (cinlerin altına karşı aşırı zaafları vardır), şeytanın hoşlandığı ortamlarda bulunma (bar, disco, gece kulübü vb.), alkol tüketimi, boy abdestsiz olma, yeşillik alanlara tuvalet yapma, sıcak suları rastgele yerlere savurma, evde çıplak dolaşma, banyoda usulsüz davranma, adet dönemlerinde cinsel ilişki, ters ilişki vb.

CİN MUSALLATI BELİRTİLERİ

Cin bedenin tamamına girebilir. Bedende ağrı, sancı, titreme, bayılma, çığlık atma, ellerini gözlerine kapatma vb. oluşturabilirler. Cin bedenin herhangi bir uzvuna da girebilir. Özellikle beyni tercih ederler. Tıbbın çare bulamadığı durumlarda cin rahatsızlığı üzerinde durulur.

Cin musallatı na maruz olan kişilerde garip hareketler, belirgin olarak ellerde ve vücudunda aşırı kasılmalar, ellerde ayaklarda yanmalar, çene kilitlenmesi, halsiz bir şekilde sürekli yatma isteği, aşırı şekilde insanüstü bir güç birikimi, anlaşılmayan konuşmalar, gece anahtarı olmayan kapıları açarak dışarıya çıkabilme gibi inanılması güç haller gözlenebilir. Bu tür durumlarda kişinin maruz kaldığı bu durumdan bir an önce kurtarılması ve feraha ermesi gerekir.

-Korkulu rüyalar görüyor musunuz ?

-Yüksek bir yerden düşüyormuş hissine kapılıyor musunuz ?

-Derin bir suda boğulduğunu rüya aleminde gördüğünüz oluyor mu ?

-Rüya aleminde bilmediğin bir yerde yırtıcı hayvanların saldırısına uğradığınızı görüyor musunuz ?

-Issız yerlerde dolaşırken tuhaf sesler duyduğunuz anlar oluyor mu ?

-Herhangi bilinmeyen bir ses sizi adınızla çağırıyor mu? O sesin kimin sesi olduğunu çıkaramadığınız anlar oluyor mu ?

-Vücudunuzun herhangi bir yerinde karıncalanma hissi var mı ?

-Yalnız kalmayı, banyoda veya tuvalette uzun süre kalmayı seviyor musunuz ?

-Yıkanırken yani banyo yaparken biri ile konuşma ihtiyacı duyuyor musunuz ?

-Yüzünüzü sabunlu suyla yıkarken birisinin sizi seyrettiği hissine kapılarak yüzünüzdeki sabundan hemen kurtulmak istiyor musunuz ?

-Bazen banyodan hızla dışarı çıkmak istediğiniz anlar oluyor mu ?

-Özellikle gecenin geç saatlerinde yürürken birilerinin peşinizden geldiği duygusuna kapılıyor musunuz ?

-Gözlerinizi kapattığınız zaman karanlıkta bir göz belirip sana bakıyor ve giderek yaklaşıyor mu ?

-Çevrende pis bir koku duyuyor musun ?

-Uyurken rüya aleminde saldıran birisi oluyor mu? Yorganın hareket ettiğini hissediyor musunuz ?

-Yalnız kalmayı seviyor musunuz ve özellikle odanızda tek başınıza uyumaktan hoşlanıyor musunuz ? Bu esnada yanınıza biri yatmaya geldiği zaman korkuyla uyanıp kaçmaya teşebbüs ettiğiniz anlar oluyor mu ?

-Rüya aleminde kedi, köpek, yılan ve pis kılıklı insanlar görüyor musunuz ?

-Karanlık korkunuz oluyor mu ?

-Eşler arasında soğukluk, tiksinti ve iğrenme oluyor mu ?

-Uykuda kendisiyle cinsel ilişki kuran veya kurmak isteyen birisini görüyor musunuz ?

-Uykuda kendinizi kabristan (Mezarlık) ortamında, pis yerlerde, korkunç yerlerde görüyor musunuz ?

-Çizgiye benzer garip şeyler görüyor musunuz ?

-Uykuda sık sık ihtilam (boşalma) oluyor musunuz ?

-Uykuda dişlerini sıkmak, ağlamak, çığlık atmak gibi haller yaşıyor musunuz ?

-Rüyada kan veya su gölü üzerinde yürüdüğünüz oluyor mu ?

-İbadet, zikir ve Kur’an okumada zorlanıyor musunuz ?

-Söz ve hareketlerde ani dengesizlikler var mı ?

-Sara nöbeti (tıbbi olmayan) yaşanıyor mu ?

-Vücutta tıbbi olmayan iç sıkıntısı, halsizlik ve hüzün var mı ?

-Vücudunuzdaki herhangi bir organ kasılıyor, titriyor veya uyuşuyor mu? (tıbbi olmayan).

-Göğüste daralma, nefes alma zorluğu çekiyor musunuz? (bu daralma kulaklıkla Kur’an okurken artarsa)

-Vücudunda birşeylerin gezdiğini hissediyor musunuz ?

-Kenar uçlarında ağrı ve sancılar var mı? (omuz, havza gerisi, sırtın sonu).

-Sebepsiz yere şiddetli ağlıyor, gülüyor veya sinirleniyor musunuz ?

-Saçlarınız aşırı dökülüyor mu? (özellikle Kadınlarda).

-Kadınlar için adet kanamasında dengesizlik yaşıyor musunuz? (tıbbi olmayan)

-Tıbben çocuklarının olmaması için hiçbir sebep bulunmaması, sebepsiz kısırlık.

-Sebepsiz baş ağrılarınız var mı ?

-Beyin yorgunluğu, başında ağırlık veya tabakalar oluştuğunu hissediyor musunuz ?

-Unutkanlığınız var mı ?

-Tembellik haliniz var mı ?

-Aniden eşinizden, çocuklarınızdan ve evden nefret edip veya sıkılıyor musunuz ?

Cin Musallatı

Damardan gelen fazla kana da cinler sebep olabilir. Bunu yapan kişi cini kadına gönderir. Sufli cin kadının içine girerek damarı vurduğu zaman kadının fecrinden fazla kan gelir. Bu da kadının ölümüne bile sebep olur. Doğumdan sonra, bütün çabalara rağmen görülen ani ölümlerde bu durum akla gelmektedir. Cinler girmek için zayıf ve abdestsiz bedenleri tercih ettikleri için geleneklerimizde loğusa kadınlara ayrı bir ilgi gösterilir.

Hastada bu belirtilerin hiç biri olmasa da, cinin bedende bulunduğu anlaşılabilir. Şöyle ki, hastanın kulağına ezan okumaya başlayınca açık alâmetler görünmeye başlar. Hastanın bayılması, çığlık atması, titremesi, ellerini gözlerine kapatması gibi…

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 18 Kasım 2017 / 14:42

BOŞANMA BÜYÜSÜ

Boşanma Büyüsü Nasıl Yapılır

Boşanma Büyüsü

Boşanma Büyüsü, evliliklerde eşlerden birinin boşanma düşüncesi olduğu halde diğer eşin boşanma kararına itiraz etmesi durumunda, eşin bu boşanma kararını kabul etmesini sağlamak için yapılan ikna etme büyüsü yöntemidir.

Eşlerden biri farklı nedenlerle eşinden ayrılma kararı almış ve bu kararını eşiyle paylaşmış olmasına rağmen diğer eşin bu karara itiraz etmesi, kabul etmemesi ya da tehdit ederek şiddet uygulaması halinde sorunsuz bir şekilde eşin boşanma kararını kabullenmesi amacıyla yapılır.

Boşanma kararı da aynı evlilik kararı gibi eşlerin ortak kararıyla gerçekleşir. Bu kararın dini açıdan bir mahsuru yoktur. Ancak; bu kararın haklı ve kabul edilebilir sebeplere dayanmış olması gerekir. Elbette evlilik fedakarlık ve özveri isteyen bir kurumdur. Karşılıklı anlayış, sabır ve nezaket gerektirir. Bu çabalar tek taraflı olup eşlerden birine eziyet etme veya eşi yok sayma noktasına gelmişse, o takdirde bu beraberlik çekilmez hale gelir. Yaşanan bu rahatsızlığın eşle paylaşılması halinde eşiniz umursamaz bir tavırla her şeyi normal görüyor ve aynı şekilde davranmaya devam ediyorsa, içinden çıkılmaz hale gelir. Hatta bazen tartışmalar hakaret, şiddet, tehdit gibi sonuçlar doğurabilir.

Yaşadığınız bu sorunu ailenizle paylaşamıyor veya ailenizin de boşanma kararınıza şiddetle itiraz edeceğini düşünüyorsanız, tamamen yalnızlaşır ve çözümsüzlüğe doğru ilerlersiniz. İşte bu veya buna benzer durumlarda eşinizin boşanma kararınıza anlayış göstererek kabullenmesi ve sorunsuz bir şekilde kendi isteğiyle ayrılma kararı almasını sağlayan en etkili yöntem boşanma büyüsüdür.

BOŞANMA BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR

Boşanma kararı kritik ve sorumluluğu olan bir karardır. Böyle bir karar alınırken detaylı düşünülmeli, boşanmanın tüm sonuçları değerlendirilmelidir. Boşanma kararı eşlerden biri tarafından verilmelidir. Eşlerin anne – babası, kardeşleri, akrabası veya sevgililerinin isteği ve kararıyla boşanma büyüsü yapılamaz.

Boşanma büyüsü, boşanma kararını reddeden eşin itiraz nedenleri ve eşlerin içinde bulunduğu durum dikkate alınarak yapılır. Eşler genel anlamda, çevredeki kişilerin tepkileri ve gurur meselesi yaparak ayrılma kararına itiraz ederler. Bir diğer itiraz nedeni ise gerçekten sevdiğini ifade etmesidir.

Her ne sebeple olursa olsun boşanma büyüsü, ayrılma kararına itiraz eden eşin boşanma konusundaki endişeleri, tereddütleri ve korkularının kaldırılarak eşinin aldığı bu karara saygı duymasını ve boşanmayı kabul etmesi şeklinde sonuç verir.  Boşanmayı kabul eden eş, konuyu sorun çıkarmadan ve anlayışla kabul edecek hale gelir. Boşanma büyüsü, boşanma kararının açıkça konuşulabileceği tartışmasız ve sakin bir ortam sağlanmasında etkilidir.

Boşanma büyüsü, eşlerin içinde bulunduğu duruma göre farklılık gösterdiği için sabit bir yapılış yönteminden bahsedilemez. Bu yöntemlerin yapılışı hakkındaki bilgileri de paylaşmak doğru değildir. Ancak, en etkili boşanma büyüsü yapmak için yapılacak çalışmalarda Esma-ül Hüsnalar, Ayetler ve dualardan da destek alındığı bilinmelidir.

BOŞANMA BÜYÜSÜ BOZMA

Eşlerin ayrılmalarını sağlayan en etkili manevi yöntem büyüdür. Büyü hangi amaçla yapılırsa kişileri o amaca doğru götürür. Bir çok zaman kişiler bu değişikliğin farkında olmazlar ve onlara göre her şey normal seyrinde devam etmektedir. Bir zamanlar birbirini severek ve isteyerek evlenen eşlerin arasında yaşanan tartışmalar, kavgalar ve kırıcı sözler anlamsız nedenlere dayanıyorsa, eşlerin ayrılması, soğuması ve boşanması için büyü yapılmış olma ihtimali dikkate alınmalıdır.

Boşanma Büyüsü Bozma, diğer büyülerde olduğu gibi büyü bozma yöntemleriyle yapılır. Büyülerin yapılış amacı ve ismi farklı olarak adlandırılsa bile büyülerin bozulma yöntemi sabittir. Her büyüde olduğu gibi Boşanma Büyüsü de Kur’an-ı Kerim Ayetleri ve duaların gücüyle etkisiz hale gelir ve bozulur.

Boşanma Büyüsü ve Boşanma Büyüsü Bozma konusunda detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 18 Kasım 2017 / 14:36

SOĞUTMA BÜYÜSÜ

Soğutma Büyüsü Nasıl Yapılır Soğutma Büyüsü

Soğutma Büyüsü, devam eden ilişkilerde sevgililerden birinin ani bir kararla uzaklaşması, hislerinin yok olması ve ilişkiyi sonlandırma kararı almasını sağlayacak güçte bir büyüdür. Düne kadar sizi sevdiğini söyleyen eşiniz/sevgiliniz ani bir kararla sizden soğuduğunu ve ayrılmanın doğru olacağını söylüyorsa soğutma büyüsünden şüphelenmek gerekir. Elbette her soğumayı ve uzaklaşmayı büyüye bağlamak doğru değildir. Ancak, büyünün varlığını ve etkisini yok sayarak ilişkisi biten, ayrılan bir çok sevgilinin, karı – kocanın olduğunu da unutmamak gerekir.

Soğutma büyüsü yapma tercihinde olanlar genelde sevenleri birbirinden soğutarak ayırmak ve soğuttukları kişiye sahip olmak amacını taşırlar. Bazen çiftlerden birinin eşlerinin kendisinden soğuması ve uzaklaşması için birlikte olduğu kişiye soğutma büyüsü yaptığı da bilinmektedir. Eşler arasında yapılan bu soğutma büyüsü çok etkilidir ve karı -koca arasında hiç bir bağ kalmamasını sağlayarak boşanmaya kadar giden sonuçlar doğurur. Bu gibi durumlarda eşinizin sizden soğumasını sağlayan büyüler bozularak ilişki normale döndürülmelidir. Yapılan bu büyünün üzerinden zaman geçtikçe bozulması zorlaşır. En kısa sürede büyü bozulmalıdır.

AİLEDEN SOĞUTMA BÜYÜSÜ

Evli olan kişilerin, eşlerinin ailelerine karşı aşırı ilgi göstermesi ve bu ilginin dozunun abartılı olması halinde evini ve eşini ihmal etmesi halinde Aileden Soğutma Büyüsü yapılır. Ailenin eşinin aklına fikirler yerleştirmesi nedeniyle huzur bozucu sonuçlar doğması durumlarında, eşin bu anlamsız ilgiden vazgeçip (tamamen uzaklaştırmadan) karısına ve çocuklarına zaman ayırmasını sağlayan ve eşleri huzura mutluluğa götüren çok etkili bir yöntemdir.

ERKEĞİ SOĞUTMA BÜYÜSÜ

Bir ilişkide erkeğin aşırı baskın olması veya sevdiğiniz kişinin evli olduğunun sonradan öğrenilmesi durumlarında, erkeğin problemsiz bir şekilde uzaklaşıp soğuması amacıyla yapılan son derece etkili bir çalışmadır. Erkeği soğutma büyüsü ile erkek beraber olduğu kişiden her geçen gün uzaklaşır ve sonucunda adeta buz gibi soğuması sağlanır.

Birlikte yaşanılan bir evde istenmeyen eş, anne, baba, kaynana, görümce, elti ya da bir başkasının birlikte yaşanılan bu evden soğuyup bu mekanı terk etmesi için yapılan çalışmalardır. Evden soğutma büyüsüyle istenmeyen kişi aileyle birlikte aynı evde yaşamaktan sıkılır, soğur ve huzur bozucu davranışlarından vazgeçerek uzaklaşma kararı alır.

Özellikle erkeklerde oldukça fazla yaşanan alkol bağımlılığı ve kumar illetinden kişiyi kurtarmak amacıyla Kumardan Soğutma veya İçkiden Soğutma Büyüsü yapılır. Ailenin huzur ve mutluluğunu bozan erkeklerin bu problemlerinden kurtulmaları amacıyla ayetler ve dualar ve bunun yanında en önemlisi hüddamlar yardımıyla kişinin hiç bir şeyden zevk almamasını sağlayan son derece etkili çalışmalardır. Kişi bu sorunlardan kurtulacak, tüm ilgisini ve yakınlığını evine, eşine verecektir. Kişiler kendilerindeki değişikliğe anlam bile veremeyecekler ve “Soğudum artık yeter !” diyerek bu zararlı alışkanlıklarında vazgeçeceklerdir.

Cinsellikten Soğutma Büyüsü, farklı amaçlarla yapılır. Eşiniz veya sevgilinizin cinsel yönden kadınlara aşırı düşkün

olması halinde, sevdiğiniz kişinin başka kadınlarla cinsel birliktelik yaşamasını engellemek, ilişkinizi korumak amacıyla yapılabilir. Diğer bir tercih ise ayrılmış olan erkeğin veya kocanın ayrılık sonrası başka kadınlarla cinsellik yaşamasını engellemek, önlem veya intikam almak amacıyla yapılandır. Her iki yöntemde de erkek, sizden başka hiç bir bayana cinsel arzu duyamaz, cinsel fonksiyonları iptal edilmiş olur.

Bir kişinin yaptığı iş toplum ve aile hayatına zarar verici nitelikteyse bu kişinin işinden soğuması amacıyla İşten Soğutma Büyüsü yapılır. Büyünün etkisiyle kişi yaptığı işten soğur, bu işin doğru olmadığı düşüncesine girer ve işi terk etme kararı alır. Bu büyü kişinin rızkını kapatmaz. Diğer taraftan, bir kişinin çalıştığı işyerinden zarar görme ihtimali varsa bu büyü tercih edilebilir.

Siz istemediğiniz halde sürekli sizi rahatsız eden ve laf anlamadığını düşündüğünüz bir kişinin soğuyup, size olan hislerinin yok edilerek problemsizce uzaklaşmasını sağlayan bir büyüdür. Kendinden Soğutma Büyüsü, evli olan eşlerden birinin boşanma kararını kabul etmemesi durumunda da eşinden soğuyup boşanma kararı almasını sağlar. Bu büyü ile istediğiniz her kişinin sizden soğumasını sağlamak mümkündür.

KOCAYI SOĞUTMA BÜYÜSÜ

Bir önceki konuda da açıklandığı üzere evli olan eşlerde özellikle kadınların boşanma kararına erkeklerin duyarsız kalması veya boşanma halinde tehdit ve zarar verme ihtimalinin varlığında başvurulan bir yöntemdir. Kocayı Soğutma Büyüsü, kocanın kendi kararıyla karısından soğuması ve uzaklaşmasını sağlayan etkili bir büyüdür. Kocanın, karısına karşı hiç bir ilgisi ve isteği kalmaz, sorunsuzca ayrılma kararını kabullenir.

KADINDAN SOĞUTMA BÜYÜSÜ

Eşinizin bulunduğu şartlar gereği çevresinde fazlaca kadın varsa veya kendi özelliği nedeniyle kadınlarla beraber oluyorsa, eşinizi kadınlardan soğutup uzaklaştırmanın en etkili yolu Kadından Soğutma Büyüsüdür. Burada amaç, ilişkinizi – ailenizi diğer kadınlar aracılığıyla yaşanan tehditlerden korumaktır. Erkek sizden başka hiç bir kadınla duygusal veya cinsel birliktelik yaşayamaz.

Kişinin birlikte olduğu, ancak; ilişkinin doğru ve olmaması gerektiğinin düşünüldüğü durumlarda son derece etkili olan bir yöntemdir. Birlikte olduğunuz kişi sizden değil, siz bu kişiden soğumuş olursunuz, gerçekte katlanması zor bir durumdur. Soğuma Büyüsü, hayatını mantıklı olarak yaşayan, aşk ve sevginin körü körüne olmaması gerektiğini düşünen mantıklı insanların tercih ettiği bir yöntemdir.

Soğutma büyüsünün yapılışı kişinin içine bulunduğu duruma göre farklılık gösterir. Eşinizi evine ve kendinize bağlı olmasını istiyor ve kabul edilebilir bir amaç taşıyorsanız başka, intikam almak ve zarar vermek amacı taşıyorsanız başka şekilde yapılır. İntikam ve zarar verme amacıyla yapılan yöntemler tamamen büyü ile yapılır. Ancak, iyi niyet amacı taşıyan soğutma büyülerinde en etkili yöntem vefk ve hüddamlarla yapılan çalışmalardır. “Soğutma Büyüsü Nasıl Yapılır” sorusuna cevap arayan kişiler, büyü yaparak bir amaç için kişiyi soğutabilecek yöntemler ararlar. Unutulmamalıdır ki, büyü herkesin yapabileceği kadar sıradan bir iş değildir. Her duyulan yöntem ve tariflere de itibar etmemek gerekir.

Geçmişten bu yana sevgilinizle veya eşinizle birlikte huzurlu, mutlu sıcak bir yuva kurmanızı istemeyen, çekemeyen, bu konuda sürekli engel olmaya çalışan bir kişi, size ya da eşinize Soğutma Büyüsü yapmış olabilir. Soğutma büyüsü yapan hocalar aracılığıyla yapılan bu büyüde her şey yolunda giderken aniden eşiniz veya sevgilinizi sizden soğumaya, uzaklaşmaya başlar. Bu durumu açıklamada hem siz hem de eşiniz yetersiz kalır ve uçurumun kenarına doğru yürümeye başlarsınız, bunu bilirsiniz ama engel de olamazsınız. Buna benzer konular yaşıyorsanız Soğutma Büyüsü Bozma ile ilgili olarak lütfen uzmanımızla iletişime geçiniz.

Detaylar için lütfen iletişime geçiniz…

yazarYazar: Medyum Umut | tarihTarih: 18 Kasım 2017 / 13:54

PAPAZ BÜYÜSÜPapaz Büyüsü

Papaz Büyüsü , kişinin iradesine doğrudan müdahale ederek, istem dışı hareket ve düşüncelerin gerçekleşmesini sağlayan ve yapılan kişiye çok kısa süre içerisinde etki ederek, istenilen sonucu veren tüm zamanların en etkili büyü yöntemidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, kara büyü grubunun tüm özelliklerini kapsar ve kişinin hem ruhsal hem de düşünsel yapısını bozabilecek bir etkiye sahip olduğu için insanı çok güçlü bir şekilde etkisi altına alarak, yapılış amacına ulaştırır.

Papaz Büyüsü, tüm büyülerde olduğu gibi orta çağ – pagan inanış kültüründen ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Hristiyanlıkla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Hiç bir Hristiyan din adamı papaz büyüsü yapmaz.

Toplum büyücüye değil, büyüye isim takar. Bu nedenle, büyü yapılırken kullanılan materyaller ve büyü sırasında kullanılan ifadeler büyünün adlandırılmasında esas teşkil eder.(Örn. Domuz yağı Büyüsü, Yarasa Kanı Büyüsü, Saç Büyüsü…) Büyü yapılırken anlaşılmayan, duyulmayan sözler ve ifadeler varsa o zaman büyüyü yapan kişinin kimliği veya kullandığı dil ön plana çıkar.(Örn. Vodoo Büyüsü, Buda Büyüsü…)

Bu bakış açısından değerlendirdiğimizde papaz büyüsü ismi, İbranice sözler ve Süryani alfabesi kullanılması nedeniyle bu ismi almıştır. Yani Papazlar tarafından yapılmazlar. Gerçekte, Hristiyan din adamları da bu tür uygulamalara şiddetle karşı dururlar.

PAPAZ BÜYÜSÜ ÇEŞİTLERİ

Papaz büyüleri bir çok amaç için yapılabilir. Bu noktada ifade edilebilir ki, insanın içerisinde olduğu her konuya papaz büyüsü yapılabilir. Ağırlıklı olarak, yaşadığımız toplumda en sık görülen, karşı cins üzerine yapılan papaz büyüleridir.

BAĞLAMA İÇİN PAPAZ BÜYÜSÜ

Erkek veya kadının tam bir tutku ile kendine bağlanmasını, karşı cinse dair başkasını gözü görmemesi, o olmadan yapamaması amacıyla yapılır. Kişi büyünün etkisiyle sanki büyü yapanın kumandasına girer ve istediği gibi yönetebilecek hale gelir.

AŞIK ETME İÇİN PAPAZ BÜYÜSÜ

Sevdiği kişinin de aynı hislere sahip olması, kendine hesapsızca aşık olması ve büyü yapan kişi ondan ayrılmadıkça kesinlikle ayrılmaması için yapılır. Büyünün etkisine giren kişi kendindeki bu hisleri yadırgamaz ve her şey normal görünür.

GERİ GETİRME İÇİN PAPAZ BÜYÜSÜ

Ayrılan sevgili veya giden karı – koca’dan birinin ayrılma kararından vazgeçmesi ve geri dönmesi için yapılır. Ayrılma nedenini daha önce haklı bir gerekçeye dayandıran kişi, büyünün etkisiyle bu kararının yanlış olduğunu düşünmeye başlar, bir süre sonra hata yaptığını düşünerek yeniden birlikte olma kararı alır.

AYIRMA – SOĞUTMA İÇİN PAPAZ BÜYÜSÜ

Her şey yolunda devam ederken, ani ve sebepsiz bir şekilde kişi birlikte olduğu eş veya sevgilisinden ayrılma kararı alır. Büyünün etkisiyle, artık bu birlikteliği devam ettiremez hale gelir ve bir daha geri dönmeme kararıyla tamamen uzaklaşır, soğur ve terk eder. Eşler, sevgililer arasında olduğu kadar aile bağlarının kopartılması amacıyla da sık sık yapıldığı bilinmektedir.

KISMET KAPATMAK İÇİN PAPAZ BÜYÜSÜ

Kişinin gerek toplum içerisindeki değerlerini gerekse aile veya karşı cinse olan enerjisinin yok edilmesi nedeniyle her şeyini kaybetmesine neden olur. İş hayatında yaşanan rekabet ve çekemezlik sonrası aniden her şeyin ters gitmesi, sahip olunan kıymetlerin kaybı şeklinde kendini gösterir. Diğer taraftan, ilişkiler ve evlilik konusunda yapılan büyülerde ise kişi yıldızının düşürülmesi nedeniyle çevresindeki kişileri kaybeder veya kimsenin dikkatini çekmez.

CİNSEL TERCİH İÇİN PAPAZ BÜYÜSÜ

Hemcinsinin kendisine olan hislerinin arttırılarak, aynı hislere sahip olması ve cinsel tercihini değiştirmesi amacıyla yapılır. Büyünün etkisiyle kişi artık büyü yapana aşık olur ve ondan ayrılamaz.

CİNSEL BAĞLILIK İÇİN PAPAZ BÜYÜSÜ

Erkek veya bayanın cinsel fonksiyonlarını tamamen durduran, bilinen en yaygın büyü türüdür. Birlikte olan çiftlerin ayrılmalarını sağlamak ve intikam almak için yapılır. Büyüye maruz kalan kişi yapılış yöntemine göre bazen sadece eşine bazen ise tüm karşı cinsel anlamda tepkisiz kalır.

Papaz büyüsü yapanlar, amaçlarına yönelik olarak istedikleri her insanı çok güçlü şekilde etki altına alabilecek çalışmalar yapabilirler. Papaz büyüsünün en önemli farklılığı, büyüye maruz kalan kişi kendindeki değişikliği asla kabullenmez, bunun doğal olduğunu düşünür ve ısrarla büyülendiğini inkar eder.

PAPAZ BÜYÜSÜ ETKİLERİ

Papaz Büyüsünün etkisine girmiş olan kişide kısa sürede ani değişmeler başlar. Bu değişim, kişinin iradesi dışındaki bir zorlamadan kaynaklandığı için olağan olarak değerlendirilir. İlerleyen zamanlarda ise artık her şey büyünün etkisiyle amacına ulaşmış hale gelir. Büyünün tesirinde olan kişi, yaşadığı his yoğunluğu veya olayları hayatın akışına bağlar. Değişimin farkında olmaması nedeniyle, çevreden kişinin değiştiğine dair ifadelere şiddetle karşı gelir. Müdahale edilmediği zaman etkisi ömür boyunca devam eden bu güçlü büyü kişiyi tamamen kontrol alır ve bu şekilde devam eder.

Örneğin; Aşık etmek için yapılan papaz büyüsünde, kişinin hislerine müdahale edilmesi amacıyla yedirme – içirme yöntemi kullanılır.Bu büyüde erkek için kadının adet kanı (Aybaşı kanı, Hayız kanı, Regl kanı), kadın için erkeğin menisi kullanılır ki son derece etkilidir. Kişi evini, eşini, çocuklarını, işini hatta duruma göre şehrini değiştirip vücudunda parçasını taşıdığı kişinin yanına bir daha ayrılmamak üzere gider. Adeta tutsak olur. Ancak o kişinin yanında huzur ve mutluluk bulur. Bu durum kendisine son derece normal olarak gelir. !!!

PAPAZ BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR

Papaz Büyüsü “Kara büyü” grubundan olduğu için, bu büyülerin yapılışında genellikle kişinin vücudundan bir parça (adet kanı, meni, saç, idrar, tükürük, tırnak, v.b.) kullanılır ve bu parça etkilemek istenen kişinin vücudunda yer alması (yedirme – içirme) esasına dayanır.

Papaz Büyüsünün yedirme – içirme olmadan da uzaktan yapılması mümkündür. Papaz Büyüsü yapanlar, bu büyünün yapılış yöntemleri hakkında bilgileri, nasıl yapıldığını, neler kullandıklarına dair bilgileri kimselerle paylaşmazlar. Ancak; halk arasında “Papaz Büyüsü Tarifi” adıyla son derece yanlış inanışlar ve aslı esası olmayan söylentiler kulaktan kulağa dolaşmaktadır.

Bunlardan en şaşırtıcı olanı, büyü yapmak istediğiniz malzeme (adet kanı, meni, domuz yağı v.b) ile kiliseye gitmek ve papazın dua etmesini istemektir. Mumlar yakılır, papaz dua etmeye başlar, papaz dua ederken, kişi duanın niyete göre işlemesi amacıyla içinden geçirmesi sonucu papaz büyüsünün yapılmış olur !!!

Bir diğer yanlış inanış ise, cünup olan kimsenin bazı sure ve duaları tersinden okuyarak, şeytana tapınmasıdır.

Başka bir uygulama ise özellikle kadınların adet kanlarını, kesme şekere damlatarak büyülemek istedikleri kişiye yedirmeleri ve bu esnada okunacak dualar olduğu inanışıdır.

papaz büyüsüŞimdi bu uygulamaları birlikte değerlendirelim. Büyü malzemesi ile kiliseye giden yurdum insanı götürdüğü malzemenin mumla, papazın dualarıyla büyüsel etki oluşturacağını düşünüyor da, bizzat kendisinin bu uygulamadan etkileneceğini düşünmüyor… Kaldı ki, papazlar her okuduğu kişiyi büyüsel anlamda etkilemiş olsalardı, bugün aile ve ilişki seviyelerini yükseltme arayışı içerisinde olan Hristiyan toplumu huzur ve mutluluğun zirvesinde olmazlar mıydı? Boşanma söz konusu olmazdı, papaz efendi derinden bir okurdu, işlem tamam. Bağladık hayırlı olsun….

Cünup olan kimse bazı sûre ve duaları tersten okuyacak ve şeytana tapacak, sonra ne olacak. Ya hû, adam sûreyi düzden okuyamıyor, sen bir de tersten okutmaya çalışıyorsun, bu da yetmedi şeytana tapınacak. Ha bir de, cünup olacak…Bunları yaptın mı, al sana papaz büyüsü. Bunları yaparken çarpılıp, ağzınla, gözün yer değiştirmediyse sana mutluluklar….

Kadınların en büyük arzusu, erkeklerinin kendilerine kayıtsız, şartsız bağlanması, aşık olması..Bunun için adet kanının kesme şekere damlatılması ve bu şekerin erkeğe yedirilmesi, yedirirken de dua okunmasının gerekli olduğunu söylemişler. Bize gelen ” Adet kanı büyüsünün duası nedir?” sorularına verecek cevap bulamıyoruz. Sen adama adet kanı gibi hem tıbben hemde dinen tamamen sakıncalı bir pislik yediriyorsun sonra da dua ile iyice sıvamaya çalışıyorsun. Allah akıl versin.

Bu yanlış inanış ve saçma sapan bilgilerin tespiti noktasında bilinmesi gereken çok önemli konular vardır. Öncelikle “papaz büyüsü yapmak istiyorum” diyen bir kişinin büyü yapması mümkün değildir. Büyü, herkes tarafından yapılabilecek kadar sıradan bir işlem değildir

Bu konuda, toplumu yönlendiren akıl yoksunları, insanların din ve iman anlayışlarının zedelenmesi amacı taşımaktadırlar. Dikkat ediniz, uygulamaların (!) hepsi dinden çıkartacak işlemlerdir. Zaten yetersiz bilgiye sahip olan insanlar ayın biri kilisesine, falan yere gidecek mum yakacak, cünup iken duaları tersten okuyacak, sevgilisine adet kanını dua okuyarak şekerle yedirecek ve papaz büyüsü yapacak.

Özellikle ve ısrarla bilinmelidir ki, papaz büyüsü ve diğer tüm büyüler cinler aracılığıyla yapılır. Cinlerin etkisi olmadan yapılan hiç bir işlem büyü özelliği taşımaz. Kaldı ki, papaz büyüsü gibi son derece uzmanlık isteyen bir büyünün her canı isteyen tarafından yapılması mümkün değildir. Bu tür, uygulamalardan tamamen uzak durmak gerekir, zira kişinin akıl sağlığını kaybedecek ölçüde zarar görme ihtimali vardır.

PAPAZ BÜYÜSÜ BELİRTİLERİ

Papaz Büyüsü öylesine etkili ve kesin sonuç alınacak bir büyü şeklidir ki, geçmişte sadece erkekle kadın arasındaki ilişkilerde kullanılan bu büyü, artık günümüzde her türlü zarar verici işler için kullanılmaktadır. Artık genç kızların-erkeklerin kısmetlerinin kapanmasından tutunda iş ortaklarının ayrılması için bile papaz büyüsü yapan hocalara medyumlara giden insanlar görülmektedir.

Aslında PAPAZ BÜYÜSÜNÜN EN ETKİLİ BELİRTİSİ BİR İŞİN OLMAMASIDIR. Yani bir zamanlar herşey yolundayken bütün uğraşlara rağmen eşiniz başka bir kadınla birlikteyse ve evine dönmüyorsa, işleriniz rast gitmiyorsa, evlenmek için açılan kapılar bir anda kapanıyorsa, anlamsız ve aniden ayrılıklar yaşanmışsa, bir türlü istediğiniz yere gelemiyorsanız kısaca olmuyorsa bu papaz büyüsüdür.

Çünkü papaz büyüsü bazen kusma şeklinde kendini gösterse de genelde hiç bir anormal davranış veya rahatsızlık belirtisi göstermez. Papaz büyüsünün etkisinde olan kişi bunu böyle kabul eder ve onun için her şey normaldir.

PAPAZ BÜYÜSÜ NASIL BOZULUR

Kişide papaz büyüsü olduğunu yaptığı bakım sonrasında gören birçok kişi, bu büyünün bozulması konusunda yetersiz kalır. “Papaz Büyüsü Çözümü” büyünün yapılışından daha çok uzmanlık ve dikkat isteyen bir konudur.

Papaz büyüsü yapanlar, bu büyünün nasıl etkisiz ve geçersiz kalacağı konusunda ortak bir görüşte birleşememişlerdir. Çünkü büyü insanın bünyesine doğrudan etki ettiği için, etkisiz kalması ya da büyünün bozulması doğrudan kişinin bünyesiyle ve büyüye maruz kalınan süre ile doğrudan bağlantılıdır. Bu bakımdan, “Papaz büyüsü kaç günde bozulur?” sorusunun kesin bir cevabı yoktur.

Ancak; bilinmelidir ki, Allah’ın izniyle bozulamayacak büyü yoktur. Esma-ül Hüsna’lar, Ayet-i Kerime’ler ve Kur’an-ı Kerim gibi bir ilim hazinesi olduğu sürece her türlü büyünün bozulması mümkündür. Elbette , bu derecede etkili yüksek büyünün bozulması için yeterli bilgi, birikim ve tecrübe şarttır. Bu nedenle; Papaz büyüsünü bozmak için yapılması gerekenler açıkça ifade edilmeyecek kadar değerli bilgilerdir.

Papaz Büyüsünün nasıl bozulduğundan ziyade nasıl bozulamayacağını açıklamak daha doğru olacaktır. Çünkü; yapılışında olduğu gibi büyünün bozulmasında da yanlış inanışlar ve aslı esası olmayan saçmalıklar söz konusudur.

Papaz büyüsünü, büyüyü yapan papazdan başkasının bozamadığı inanışı tamamen gerçek dışıdır. Buna inanmak bile akıl dışı bir durumdur. Büyü ve sihrin nasıl bozulacağı son derece açık olarak Ayet ve sahih hadislerle bildirilmiştir. Bildirilen bu Ayet-i Kerimeler ve Hadis-i Şerif’lerin hiç birisinde papazlardan (!) bahsedilmemiştir. Kaldı ki, hiç bir büyü, yapan kişi tarafından bozulmaz.

Diğer bir konu ise, son derece üzücü ve ahlaksızca… Papaz büyüsünün cinsel ilişki yoluyla yapıldığı iddia edilerek, papaz büyüsünün bozulması için uzman (!) çalışma yaparken, diğer taraftan da kişiyle cinsel ilişkiye girilmesi gerektiğidir…Büyü illetinden kurtulmak adına çaresiz kişilerden faydalanma amacı taşıyan bu tür saçmalıklara lütfen itibar etmeyiniz. Gerçekle uzaktan – yakından kesinlikle ilgisi yoktur. Büyü bozma ciddi, seviyeli, bilgi ve birikim gerektiren seviyeler üstü bir uzmanlık alanıdır.

Papaz Büyüsü ile ilgili sorularınız ve Papaz Büyüsü Bozma hakkında detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12